Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Bwletinau darlledu ac ar alwad

17 Mawrth 2017

Mae’r Bwletin Darlledu ac Ar Alwad yn adrodd canlyniadau'r ymchwiliadau i’r posibilrwydd o dorri codau a rheoliadau Ofcom yng nghyswllt rhaglenni teledu, radio a fideo ar alwad; yn ogystal ag amodau’r drwydded y mae’n rhaid i ddarlledwyr sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofcom gydymffurfio â nhw.

Mae’n bolisi gan Ofcom i ddisgrifio’n llawn cynnwys rhaglenni teledu, radio a fideo ar-alwad. Mae'n bosibl felly y bydd rhywfaint o’r iaith a’r disgrifiadau a ddefnyddir yn y Bwletinau Darlledu ac Ar Alwad yn achosi tramgwydd.

On 23 May 2019 there is the possibility that there will be European Parliamentary elections in the UK. Should those elections take place, Ofcom reminds all broadcasters of the rules for election-related programming. In particular, broadcasters should ensure that they comply with sections five (Due impartiality) and six (Elections and referendums) of the Code, as well as the prohibition on political advertising contained in section 321 of the Communications Act 2003 and reflected in Section 7 of the BCAP Code.

European elections: a note to broadcasters (PDF, 86.9 KB)

Materion cyfredol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Broadcast and On Demand Bulletin Issue number 327 (PDF, 1.6 MB)

Fun Kids Breakfast Show (Fun Kids), Banks Chronicles (ROK), Drivetime (North Manchester FM 106.6), To Be The Best (True Entertainment), Item for the State Government of Punjab (PTC Punjab), The Newshour (Times Now), Grace to You (Premier Christian Radio), Studio 66 Mornings (Television X), Studio 66 Nights (Studio 66), News in Brief (ESAT UK), Dr. Dima Negeo on the formation of the Ethiopia National Movement (ESAT UK), Sky News Tonight (Sky News).

Materion blaenorol y bwletin Darlledu ac Ar Alwad

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?