Digwyddiadau


Mae Ofcom yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, seminarau a gweminarau, i rannu gwybodaeth, arbenigedd ac ymwybyddiaeth o'n gwaith.

Ein nod wrth wneud hyn yw adeiladu cysylltiadau cryf a chydweithiol a fydd yn para'n hir gyda phawb sydd â diddordeb yng ngwaith Ofcom.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Cefnogi menywod ym maes technoleg ddarlledu

7 Hydref 2021

Mae technoleg a pheirianneg yn hanfodol i ddarlledu, ac yn sbarduno arloesedd yn y sector hwn sy'n newid yn gyflym. Fodd bynnag, yn 2019 adroddwyd mai dim ond 28% o'r rolau technoleg darlledu a pheirianneg oedd yn cael eu cynnal gan fenywod. Fel rheoleiddiwr cyfathrebu'r DU, rydym wedi ymrwymo i weithlu mwy amrywiol, ac rydym am helpu i wella hyn drwy godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd gyrfa cyffrous sydd ar gael.

Yn y sesiwn hon byddwch yn clywed gan fenywod ysbrydoledig sydd wedi dod o hyd i ffyrdd gwahanol o ddatblygu eu harbenigedd technegol o fewn y sector darlledu. Byddwn hefyd yn trafod y rôl y gall pawb ei chwarae wrth hyrwyddo mwy o amrywiaeth a chefnogi menywod mewn rolau technegol.

Siaradwyr a gadarnhawyd: Cristina Gomila, Rheolwr Gyfarwyddwr Technoleg Cynnwys ac Arloesedd yn Sky, Judy Parnall,  Pennaeth Safonau a Diwydiant yn y BBC a Ranjeet Kaur, Pennaeth Cyflwyno yn DTG Testing. Bydd Graham Plumb, Cyfarwyddwr Cynllunio Sbectrwm a Steph Barnett, Uwch Arbenigwr Darlledu o Ofcom yn ymuno ac yn rhannu eu barn am weithio ym maes Darlledu.

Gallwch gofrestu am y digwyddiad ar-lein.

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd gennym ar y gweill, cysylltwch â ofcomevents@ofcom.org.uk

Gofyn am siaradwr gan Ofcom ar gyfer eich digwyddiad

Os hoffech chi wneud cais i rywun gan Ofcom ddod i siarad yn eich digwyddiad, cysylltwch â'n swyddfa'r wasg.

A allwch chi gynnwys cymaint o fanylder â phosib er mwyn i ni ystyried eich cais, a byddwn yn cysylltu'n ôl â chi cyn gynted â phosib.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?