Digwyddiadau


Mae Ofcom yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, seminarau a gweminarau, i rannu gwybodaeth, arbenigedd ac ymwybyddiaeth o'n gwaith.

Ein nod wrth wneud hyn yw adeiladu cysylltiadau cryf a chydweithiol a fydd yn para'n hir gyda phawb sydd â diddordeb yng ngwaith Ofcom

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Y Dyfodol Di-wifr: Heriau rheoli sbectrwm byd-eang ar gyfer y 2020iau

6 Gorffennaf 2021, 1.30pm – 3.00pm

Mae sbectrwm radio yn cysylltu ein byd digidol. Wrth gael ei ddefnyddio'n glyfar ac yn effeithlon, gall barhau i drawsnewid y ffordd yr ydym yn cysylltu, yn byw ac yn gweithio, yn ogystal â datblygu ein dealltwriaeth o'n byd naturiol. Ond dim ond maint cyfyngedig o sbectrwm sydd ar gael, ac mae llawer o heriau o ran sut rydym yn rheoli ac yn defnyddio sbectrwm ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, gan gydbwyso gwahanol ddefnyddiau ac anghenion.

Dyma'r heriau y bydd llawer o wledydd a'r diwydiant yn eu hwynebu. Heb fynd i'r afael â'r rhain ar y cyd, bydd perygl i ddatblygu byd di-wifr y dyfodol yn effeithiol, gan fygu arloesedd a gohirio'r manteision i gymdeithas a'r economi.

Nid oes unrhyw atebion hawdd yn y byd sbectrwm ond mae angen cynnal sgwrs yn fyd-eang ar sut i sicrhau y byddwn yn elwa o gyfleoedd di-wifr y dyfodol.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i dargedu at unigolion sydd â diddordeb mewn rheoli sbectrwm.


I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd gennym ar y gweill, cysylltwch â ofcomevents@ofcom.org.uk

Gofyn am siaradwr gan Ofcom ar gyfer eich digwyddiad

Os hoffech chi wneud cais i rywun gan Ofcom ddod i siarad yn eich digwyddiad, cysylltwch â'n swyddfa'r wasg.

A allwch chi gynnwys cymaint o fanylder â phosib er mwyn i ni ystyried eich cais, a byddwn yn cysylltu'n ôl â chi cyn gynted â phosib.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?