Newyddion


Newyddion diweddaraf

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na'r rhai mewn gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

Rydym wedi diweddaru ein teclyn gwirio symudol a band eang

Rydym wedi gwneud newidiadau i'n teclyn gwirio darpariaeth symudol a band eang (cliciwch ar Gymraeg), i'w wneud yn fwy hygyrch ac i gynnig gwybodaeth am ba gwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau yn eich ardal.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2021

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia fel i Phrif Swyddog Technoleg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sachin-jogia-joins-as-chief-technology-officer

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein

 • Erthygl newyddion

09 Mehefin 2021

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na'r rhai mewn gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-year-lived-online

Rydym wedi diweddaru ein teclyn gwirio symudol a band eang

 • Erthygl newyddion

26 Mai 2021

Rydym wedi gwneud newidiadau i'n teclyn gwirio darpariaeth symudol a band eang (cliciwch ar Gymraeg), i'w wneud yn fwy hygyrch ac i gynnig gwybodaeth am ba gwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau yn eich ardal.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/weve-updated-our-mobile-and-broadband-checker

Ofcom yn cyhoeddi diweddariad ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig

 • Erthygl newyddion

20 Mai 2021

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig (EPG).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/update-on-epg-accessibility

Lansio 'Pasbortau Digidol' i helpu taclo niwed ar-lein i blant sy'n derbyn gofal

 • Erthygl newyddion

20 Mai 2021

Heddiw, mae ‘Pasbort Digidol’ wedi cael ei lansio i helpu plant, pobl ifanc a'u gofalwyr i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg a mynd ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/digital-passport-to-help-care-experienced-children-online

Cynigion newydd i helpu pobl i chwyddo signalau symudol dan do

 • Erthygl newyddion

19 Mai 2021

Bydd pobl sy'n ei chael yn anodd derbyn signal symudol dan do'n gallu prynu ystod ehangach o ddyfeisiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/boost-indoor-mobile-signals

Troswyr ffonau symudol – beth mae angen i chi wybod

 • Erthygl newyddion

19 Mai 2021

Mae rheoliadau’n dod i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mobile-phone-repeaters

Cyflymder band eang y DU ar gynnydd

 • Erthygl newyddion

13 Mai 2021

Mae cyflymder band eang yng nghartrefi'r DU wedi parhau i wella, gyda chyflymderau llwytho i lawr ac i fyny ar gynnydd, yn ôl yr ymchwil ddiweddaraf gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-broadband-speeds-on-the-rise

Ofcom i gaffael pwerau diogelwch ar-lein newydd wrth i fesur Llywodraeth y DU gael ei gyhoeddi heddiw

 • Erthygl newyddion

12 Mai 2021

Heddiw bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei Fesur Diogelwch Ar-lein drafft, sy'n rhoi cyfrifoldebau newydd i Ofcom i ddiogelu pobl pan fyddant ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-online-safety-powers-government-bill-published

Rhowch eich barn i ni am Iaith Arwyddion Prydeinig ar sianeli teledu ac ar wasanaethau ar-alw

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2021

Rydym yn gwahodd pobl sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i roi eu barn i ni am y defnydd o BSL ar y teledu ac ar wasanaethau fideo ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/your-view-bsl-on-tv-and-on-demand

Pam mae rhai darparwyr band eang yn codi tâl am gyfeiriad e-bost?

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2021

Mae angen i rai darparwyr sy'n newid darparwr dalu os ydynt eisiau parhau i ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd iddynt gan eu hen ddarparwr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/why-broadband-providers-charge-for-email

Dylai cwmnïau telathrebu fynd yr ail filltir ar wasanaeth i gwsmeriaid

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2021

Mae angen i gwmnïau telathrebu fynd yr ail filltir wrth fynd i'r afael â phroblemau gwasanaeth i gwsmeriaid, er gwaetha'r gefnogaeth y maent wedi'i chynnig yn ystod y coronafeirws (Covid-19), yn ôl canfyddiadau gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-firms-should-go-further-on-customer-service

Ofcom yn cyhoeddi'r dyfarniadau amlblecs DAB graddfa fach diweddaraf

 • Erthygl newyddion

05 Mai 2021

Heddiw mae Ofcom wedi dyfarnu trwyddedau amlblecs radio DAB graddfa fach ar gyfer pump ardal bellach yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-small-scale-dab-multiplex-awards

Pam mae Ofcom yn cadw llygad ar dywydd y gofod?

 • Erthygl newyddion

04 Mai 2021

Mae posibilrwydd y gallai gweithgarwch newidiol yr Haul amharu ar y cyfathrebiadau di-wifr, y gridiau trydan a'r GPS yr ydym i gyd yn eu defnyddio bob dydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/why-does-ofcom-keep-an-eye-on-weather-in-space

Ofcom named a Times Top 50 employer for women

 • Erthygl newyddion

29 Ebrill 2021

We’re pleased to announce that Ofcom has again been recognised as a Times Top 50 employer for women.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/times-top-50-employer-for-women

Y gagendor digidol yn lleihau yn ystod y pandemig, ond mae 1.5m o gartrefi heb fod ar-lein o hyd

 • Erthygl newyddion

28 Ebrill 2021

Y gagendor digidol yn lleihau yn ystod y pandemig, ond mae 1.5m o gartrefi heb fod ar-lein o hyd. Add to Your Pages. 28 Ebrill 2021. Awgryma ymchwil gan Ofcom (PDF, 3.1 MB) fod gagendor digidol y DU wedi lleihau yn ystod pandemig y coronafeirws,

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/digital-divide-narrowed-but-around-1.5m-homes-offline

Arwerthiant sbectrwm Ofcom: cyhoeddi'r canlyniadau terfynol

 • Erthygl newyddion

27 Ebrill 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi canlyniadau terfynol yr arwerthiant ar gyfer sbectrwm yn y bandiau 700 MHz a 3.6-3.8 GHz, ar ôl i'r camau terfynol gael eu cwblhau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/final-spectrum-auction-results

Rhybudd drwgwedd: gochelwch rhag negeseuon testun cwmnïau cludo parseli ffug

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Erthygl newyddion

23 Ebrill 2021

Mae sgam neges destun sy'n heintio ffonau symudol Android gyda meddalwedd maleisus (drwgwedd) yn targedu pobl yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/flubot-scam-fake-delivery-company-text-messages

Galwadau a negeseuon testun twyllodrus am y coronafeirws

 • Erthygl newyddion

16 Ebrill 2021

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am alwadau a negeseuon testun twyllodrus yn ymwneud â'r coronafeirws, neu Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/problems/tackling-nuisance-calls-and-messages/coronavirus-scam-calls-and-texts

Ofcom yn cyflwyno dyfarniadau'r ail don o drwyddedau amlblecs DAB ar raddfa fach

 • Erthygl newyddion

31 Mawrth 2021

Ofcom has today awarded small-scale DAB radio multiplex licences for four more areas in England and Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/second-wave-ssdab-multiplex-licences