Newyddion


Newyddion diweddaraf

Ofcom engineer receives royal honour

Ofcom senior technology advisor Rash Mustapha has been awarded an MBE as recognition for his work in the field of radio broadcasting.

Rem Noormohamed yn cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Rem Noormohamed wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Sgamiau colli galwadau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Mehefin 2019

Os ydych yn colli galwad ar eich ffonau symudol wrth rif nad ydych yn ei adnabod, mae angen bod yn ofalus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/missed-call-scams

Consumers warned about 070 missed call scam - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Mehefin 2019

Consumers are warned about a scam which is designed to make them think they have received a missed call from a mobile phone

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/consumers-warned-about-070-missed-call-scam

Cael gwared ar arferion annheg mewn telegyfathrebiadau a theledu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Mehefin 2019

Mae canllawiau newydd sydd wedi cael eu cyhoeddi heddiw yn nodi sut mae Ofcom yn bwriadu rhoi diwedd ar arferion annheg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/stamping-out-unfair-practices-telecoms-tv

Chwalu'r mythau sy'n gysylltiedig â thegwch i gwsmeriaid - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Mehefin 2019

Mae tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth i Ofcom. Rydym eisiau i chi gael bargen deg am y gwasanaethau rydych chi’n eu defnyddio, ac rydym eisiau i gwmnïau ddweud yn well wrthych am fargeinion newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/busting-myths-around-fairness-for-customers

Ofcom engineer receives royal honour - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Mehefin 2019

Ofcom senior technology advisor Rash Mustapha has been awarded an MBE as recognition for his work in the field of radio broadcasting.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-engineer-receives-royal-honour

Sharon White i gamu i lawr fel Prif Weithredwr Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2019

Sharon White to step down as Ofcom Chief Executive

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sharon-white-to-step-down-as-ofcom-chief-executive

Rem Noormohamed yn cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Rem Noormohamed wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/rem-noormohamed-appointed-advisory-committee-for-wales

Rhwyd ddiogelwch band eang newydd bron â chyrraedd - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Erthygl newyddion

06 Mehefin 2019

Everyone in the UK will have the right to request a decent and affordable broadband connection from March next year due to Ofcom implementing the governments ‘universal broadband service’. This will give eligible homes and businesses the right to request a decent broadband connection.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/countdown-to-new-broadband-safety-net

Cwmnïau mwyaf Prydain ar gyfer band eang a ffonau yn rhoi tegwch yn gyntaf - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Mehefin 2019

Mae cwmnïau mwyaf y DU ar gyfer band eang, ffôn a theledu-drwy-dalu wedi ymrwymo i sicrhau bod tegwch yn ganolog i'w busnesau, ar ôl cytuno i gyflawni ymrwymiadau newydd Ofcom ar gyfer Tegwch i Gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/broadband-and-phone-firms-put-fairness-first

Datgelu profiadau pobl ar-lein - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Mai 2019

Mae defnyddwyr y rhyngrwyd yn y DU yn poeni'n gynyddol am fynd ar-lein mae ymchwil newydd yn awgrymu, gyda thua pedwar ymhob pump yn pryderu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/peoples-online-experiences-revealed

Ofcom yn cynnal digwyddiad i archwilio anghenion cwsmeriaid bregus - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Mai 2019

Wythnos ddiweddaf, gwnaeth Ofcom gynnal gweithdy oedd yn bwrw golwg ar sut gall gwmnïau telathrebu gyflawni anghenion cwsmeriaid bregus yn well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-hosts-event-explore-needs-vulnerable-customers

Mwy o bobl yn cael gwell band eang diolch i reolau Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Mai 2019

Bellach mae gan filoedd o dai a busnesau fynediad at dechnoleg band eang gwibgyswllt mwy dibynadwy diolch i reolau Ofcom a luniwyd i’w gwneud yn haws ac yn fwy fforddiadwy i gyflwyno gwell rhwydweithiau band eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/better-broadband-thanks-to-ofcom-rules

Rhaid i gwmnïau roi gwybod i chi am y bargeinion telathrebu a theledu gorau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Mai 2019

Rhaid i gwmnïau band eang, ffôn a theledu roi gwybod i chi pa bryd mae’ch contract yn dod i ben, a rhaid iddynt hefyd ddweud wrthoch chi am eu bargeinion gorau, o dan reolau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/firms-must-tell-you-about-best-deals

Sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Mai 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad sy’n amlinellu sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi ac i fod yn fwy effeithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/how-wireless-technology-is-helping-to-drive-innovation-in-business

Hwb i gyflymderau band eang cartrefi yn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Mai 2019

Mae cartrefi yn y DU yn manteisio ar ryngrwyd cyflymach, mwy dibynadwy wrth i ymchwil Ofcom ddatgelu bod cyflymderau cyfartalog band eang wedi cynyddu bron 20% yn y flwyddyn ddiwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-homes-get-broadband-speed-boost

Dyfeisiadau gorau’r 25 mlynedd diwethaf – a beth sy’n gyffredin rhyngddyn nhw - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Mai 2019

Wifi a ffonau clyfar ydy dyfeisiadau pwysicaf y 25 mlynedd diwethaf, yn ôl arolwg a gyhoeddwyd heddiw, gyda'r rhestr o’r 25 o ddyfeisiadau gorau yn llawn arloesedd o'r sector cyfathrebiadau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/top-inventions-past-25-years

Band eang gwibgyswllt nawr ar gael i'r rhan fwyaf o'r eiddo yn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

02 Mai 2019

Mae dros hanner o gartrefi a busnesau yn y DU yn gallu cael mynediad i fand eang gwibgyswllt ierbyn hyn, yn ôl data diweddaraf Ofcom sy’n bwrw golwg ar argaeledd gwasanaethau band eang a symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ultrafast-broadband-now-available-most-uk-properties

Terfynau prisiau newydd ar gyfer galwadau a negeseuon testun yr UE - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Mai 2019

O 15 Mai 2019 ymlaen, bydd defnyddwyr y DU yn elwa ar gapiau prisiau ar alwadau a negeseuon testun i unrhyw rif ffôn symudol neu linell dir mewn aelod-wladwriaeth arall o’r UE.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-price-caps-for-eu-calls-and-texts

Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau BroadbandDeals.co.uk - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Mai 2019

Ofcom has re-accredited the BroadbandDeals.co.uk price comparison service, which helps consumers to find broadband packages that are suitable for them.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-re-accredits-broadbanddeals.co.uk-price-comparison-service

Datgelu’r cwynion diweddaraf am delegyfathrebiadau a theledu drwy dalu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Ebrill 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi'r tablau cynghrair diweddaraf am y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau’r DU ar gyfer ffôn cartref, band eang, ffôn symudol a theledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-pay-tv-complaints-apr-19