Newyddion diweddaraf

Gallwch chi ddod o hyd i fwy o newyddion, erthyglau, barn a gwybodaeth am ein gwaith yn ein canolfan newyddion. Ni fydd y rhan hon o'r wefan yn cael ei diweddaru mwyach.

Newyddion


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Diweddariad Ofcom ar wasanaethau hygyrchedd Channel 4

 • Erthygl newyddion

15 Hydref 2021

Rydym wedi derbyn tua 500 o gwynion am y diffyg isdeitlo, arwyddo a disgrifiadau sain parhaus ar Channel 4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/update-on-channel-4-access-services

Cefnogi ein cydweithwyr LHDTC+ ar Ddiwrnod Cenedlaethol Dod Allan

 • Erthygl newyddion

11 Hydref 2021

Heddiw, i nodi Diwrnod Cenedlaethol Dod Allan, roeddem eisiau sôn am rai o'r ffyrdd yr ydym yn cefnogi ein cydweithwyr LHDTC+ ac yn creu lle diogel a llawn parch i bawb weithio ynddo bob dydd - waeth p'un a yw ein cydweithwyr yn dewis bod allan yn y gwaith ai beidio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/national-coming-out-day

Sianel deledu Loveworld yn cael dirwy o £25,000 am ddarlledu cynnwys niweidiol am Covid-19

 • Erthygl newyddion

06 Hydref 2021

Heddiw, rydym wedi gosod cosb ariannol o £25,000 ar sianel loeren grefyddol, Loveworld, ar ôl i'n hymchwiliad ganfod ei bod wedi torri ein rheolau darlledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/tv-channel-loveworld-fined-25,000-for-broadcasting-harmful-covid-19-content

Symud cartref? Awgrymiadau gwych ar gyfer cadw mewn cysylltiad yn eich lle newydd

 • Erthygl newyddion

14 Medi 2021

Mae cannoedd ar filoedd o bobl yn symud cartref bob blwyddyn, gyda nifer yn gobeithio cael dechrau newydd mewn ardal newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/moving-home-tips-for-keeping-connected

Teithio tramor yr haf yma? Peidiwch ag anghofio gwirio'r taliadau crwydro

 • Erthygl newyddion

09 Medi 2021

Efallai y byddwch am fynd tramor cyn bo hir. Ond cyn i chi fynd, mae'n bwysig i chi fod yn ymwybodol o unrhyw daliadau y gallech o bosib fod yn eu hwynebu am ddefnyddio'ch ffôn symudol pan fyddwch y tu allan i'r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/travelling-abroad-check-for-roaming-charges

Datgelu’r cwynion telathrebu a theledu-drwy-dalu diweddaraf

 • Erthygl newyddion

06 Medi 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi’r tablau cynghrair diweddaraf ar y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau ffôn cartref, band eang, gwasanaethau symudol a theledu-drwy-dalu y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-telecoms-and-pay-tv-complaints-revealed

Uwchraddio llinellau tir i dechnoleg ddigidol – beth mae angen i chi ei wybod

 • Erthygl newyddion

25 Awst 2021

Bydd y dechnoleg a ddefnyddiwn ar hyn o bryd i wneud galwadau ffôn llinell dir yn cael ei huwchraddio dros y blynyddoedd i ddod. Ond beth mae hyn yn ei olygu i chi fel cwsmer llinell dir?

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/upgrading-landlines-to-digital-technology

Galwadau a negeseuon testun twyllodrus am y coronafeirws

 • Erthygl newyddion

13 Awst 2021

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am alwadau a negeseuon testun twyllodrus yn ymwneud â'r coronafeirws, neu Covid-19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/scams/coronavirus-scam-calls-and-texts

Ffrydio yn cydio: Y pandemig yn dylanwadu ar arferion gwylio

 • Erthygl newyddion

05 Awst 2021

Adults in the UK sought solace in screens and streaming in 2020, spending a third of their time watching TV and online video, according to Ofcom’s annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/brits-spend-a-third-of-2020-watching-tv-and-video

Mae angen i gwmnïau telathrebu wneud mwy i helpu cwsmeriaid sy'n ei chael yn anodd talu eu biliau

 • Erthygl newyddion

22 Gorffennaf 2021

Mae'n rhaid i gwmnïau telathrebu wneud mwy i gefnogi pobl mewn caledi ariannol, neu mae'n bosib y byddant yn wynebu ymyriadau rheoleiddio newydd i ddiogelu cwsmeriaid yn well, mae Ofcom wedi rhybuddio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/help-customers-struggling-to-pay-bills

Chwyldro graddfa fach mewn radio lleol

 • Erthygl newyddion

19 Gorffennaf 2021

Bydd miloedd o wrandawyr ar draws y DU gyfan yn gallu elwa o amrywiaeth fwy cyfoethog ac eang o raglennu radio diolch i dechnoleg newydd flaengar o'r enw DAB graddfa fach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/small-scale-revolution-for-local-radio

Ofcom yn galw am system cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus cryfach sy'n deilwng i'r oes ddigidol

 • Erthygl newyddion

15 Gorffennaf 2021

Heddiw mae Ofcom yn argymell ailwampio deddfau'n radicalaidd er mwyn sicrhau bod Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus yn goroesi ac yn ffynnu yn yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/stronger-public-service-media-system-for-digital-age

Ofcom investigation helps to convict hoax coastguard caller

 • Erthygl newyddion

08 Gorffennaf 2021

A man has been found guilty of making hoax emergency calls to the coastguard, following an investigation in which Ofcom played a key role.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/hoax-coastguard-caller

Beth yw Open RAN, a pham mae'n bwysig?

 • Erthygl newyddion

02 Gorffennaf 2021

Yn y gorffennol roedd llawer o gwmnïau a ddarparodd y dechnoleg sy'n cael ei defnyddio gan weithredwyr rhwydweithiau symudol i adeiladu a datblygu eu rhwydweithiau - cydrannau fel gorsafoedd trawsyrru, antenau a meddalwedd sy'n helpu i gyflwyno'r gwasanaethau symudol rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/what-is-open-ran

Ofcom’s big role in the Euro 2020 big match

 • Erthygl newyddion

23 Mehefin 2021

Over 20 million UK viewers tuned in the recent Euro 2020 match between England and Scotland that took place at Wembley. And thanks to Ofcom’s help, the match was shown even further around the world by a number of international broadcasters.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/ofcoms-role-in-euro-2020

Gwasanaeth cyfnewid fideo brys newydd ar gyfer defnyddwyr iaith arwyddion

 • Erthygl newyddion

22 Mehefin 2021

O'r flwyddyn nesaf, bydd defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydeinig yn gallu cysylltu â'r gwasanaethau brys gan ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid fideo, o dan reolau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-emergency-video-relay-service-for-sign-language-users

Ofcom yn cefnogi'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll

 • Erthygl newyddion

14 Mehefin 2021

Heddiw yw dechrau'r Pythefnos Ymwybyddiaeth Twyll, ymgyrch a anelir at helpu pobl i osgoi cael eu twyllo.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/scams-awareness-fortnight

Mae angen gwasanaeth cwsmer mwy cyson ar bobl sy'n agored i niwed

 • Erthygl newyddion

14 Mehefin 2021

Mae ymchwil newydd gan Ofcom wedi nodi fod rhai pobl sy'n agored i niwed wedi profi gwasanaeth cwsmer anghyson wrth gysylltu â'u darparwr ffôn, band eang neu deledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/more-consistent-customer-service-needed-for-vulnerable-people

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg

 • Erthygl newyddion

10 Mehefin 2021

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia fel i Phrif Swyddog Technoleg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sachin-jogia-joins-as-chief-technology-officer

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein

 • Erthygl newyddion

09 Mehefin 2021

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na'r rhai mewn gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-year-lived-online