Newyddion


Newyddion diweddaraf

Cyngor i ddefnyddwyr: Sgamiau colli galwadau ‘Wangiri’

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am gynnydd mewn math o alwadau twyll sy’n cael eu hadnabod fel galwadau ffôn ‘Wangiri’.

Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau broadband.co.uk

Mae Ofcom wedi ailachredu broadband.co.uk, gwasanaeth cymharu prisiau sy’n cynnig gwybodaeth i bobl sy’n awyddus i gymharu costau gwasanaethau band eang.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Mapio’r dyfodol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Medi 2019

5G, space and the future of spectrum were all topics of discussion at The Royal Geographical Society for Ofcom’s Mapping the Future event, which took place earlier this week.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mapping-the-future

Dathlu 90 mlynedd yng Ngorsaf Radio Baldock - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Medi 2019

Agorodd Gorsaf Radio Baldock ei drysau am y tro cyntaf yn 1929. Dros naw degawd, mae wedi esblygu o orsaf derbyn radio i gartref gwaith Ofcom yn rheoli'r tonnau awyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/90-years-baldock-radio-station

Cyngor i ddefnyddwyr: Sgamiau colli galwadau ‘Wangiri’ - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Medi 2019

Rydyn ni wedi derbyn adroddiadau am gynnydd mewn math o alwadau twyll sy’n cael eu hadnabod fel galwadau ffôn ‘Wangiri’. Dyma gyngor i'ch helpu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/advice-wangiri-missed-call-scams

Landline prices review to protect elderly and vulnerable - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Medi 2019

Ofcom announces review of the retail market for standalone landline telephone services, to ensure that customers receive value for money.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/landline-prices-review

Ofcom yn lansio ymgyrch i chi gael y Gorau o'ch Gwesanaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Medi 2019

Heddiw mae Ofcom wedi lansio ymgyrch i helpu pobl i gael gwell bargeinion band eang, yn ogystal â gweithio i amddiffyn cwsmeriaid ffyddlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-launches-campaign-to-help-boost-your-broadband

Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau broadband.co.uk - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Medi 2019

Mae Ofcom wedi ailachredu broadband.co.uk, gwasanaeth cymharu prisiau sy’n cynnig gwybodaeth i bobl sy’n awyddus i gymharu costau gwasanaethau band eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/reaccredit-broadband-price-comparison

Ofcom i ryddhau rhifau ffôn (020) 4 newydd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Awst 2019

Bydd Llundain yn cael 10 miliwn o linellau ffôn sefydlog ychwanegol, wrth i Ofcom gyflwyno rhifau ‘(020) 4’ newydd er mwyn sicrhau fod gan y brifddinas ddigon o gysylltiadau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-020-4-phone-numbers

Gall ddewis o ddewislen hyrwyddo darpariaeth band eang cyflym? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Awst 2019

David Henriques, Uwch Economegydd Cyswllt yn Ofcom a Chymrawd Gwadd yn LSE, sy’n trafod yr heriau a all atal buddsoddi mewn band eang cyflymach a sut gallai newidiadau i reoleiddio helpu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/high-speed-broadband-challenges-choice

Y DU yn dod yn genedl o ffrydwyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Awst 2019

Mae tua hanner cartrefi’r DU nawr yn tanysgrifio i wasanaethau ffrydio ar y teledu, yn ôl adroddiad Cyfryngau'r Genedl Ofcom sy’n datgelu newidiadau mawr yn arferion gwylio’r genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-becomes-a-nation-of-streamers

An open day to remember - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Awst 2019

Children and parents came from far and wide to get a glimpse of the fascinating world of spectrum engineering last week, as Ofcom played host to the Institute of Engineering’s (IET) annual Open House Day.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/an-open-day-to-remember

Y diwydiant radio yn gwneud cynnydd o ran amrywiaeth, ond llawer i'w wneud eto - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Gorffennaf 2019

Mae pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, pobl anabl a menywod ar lefel uchel yn cael eu tangynrychioli yn y diwydiant radio yn y DU. Dyna gasgliad yr ail astudiaeth fawr i Ofcom ei chynnal ar amrywiaeth yn y diwydiant radio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/diversity-in-radio-industry

Dirwy o £1.4m i Giffgaff am godi gormod ar gwsmeriaid - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Gorffennaf 2019

Mae Ofcom heddiw wedi rhoi dirwy o £1.4m i gwmni ffonau symudol Giffgaff am godi gormod ar filiynau o gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/giffgaff-fined-for-overcharging-customers

Rheolau newydd i amddiffyn pobl mewn rhaglenni teledu a radio - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Gorffennaf 2019

Mae Ofcom yn cynnig rheolau newydd heddiw i sicrhau bod pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio’n cael gofal iawn gan ddarlledwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-protect-people-tv-and-radio-shows

Tonnau awyr wedi cael eu rhyddhau i gefnogi’r chwyldro di-wifr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Gorffennaf 2019

Mae ffermwyr, ffatrïoedd a pharciau busnes yn rhai o’r grwpiau a allai elwa o chwyldro mewn technoleg ddi-wifr, yn dilyn penderfyniad gan Ofcom i ryddhau tonnau awyr er mwyn cefnogi arloesedd a galluogi gwasanaethau newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/airwaves-opened-up-to-support-wireless-revolution

Hanner y bobl yn cael newyddion gan gyfryngau cymdeithasol erbyn hyn - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Gorffennaf 2019

Yn ôl adroddiad blynyddol Ofcom ar sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion, mae hanner oedolion y DU yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y newyddion diweddaraf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/half-of-people-get-news-from-social-media

Datgelu’r cwynion diweddaraf am delathrebu a theledu drwy dalu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

23 Gorffennaf 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi'r tablau cynghrair diweddaraf am y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau’r DU ar gyfer ffôn cartref, band eang, ffôn symudol a theledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-telecoms-and-pay-tv-complaints-revealed-jul-2019

200 community radio stations now on air - Ofcom

 • Erthygl newyddion

Over two hundred community radio stations are now broadcasting in locations across the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/200-community-radio-stations-now-on-air

Mesurau newydd i greu mwy o degwch i gwsmeriaid ffonau symudol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

22 Gorffennaf 2019

Heddiw mae Ofcom wedi nodi ystod o fesurau i greu mwy o degwch i gwsmeriaid ffonau symudol - gan gynnwys mwy o dryloywder, telerau contract sy’n decach ac amrywiaeth o brisiau gostyngol gan weithredwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-measures-fairness-for-mobile-customers

How transmitters transformed and towered over the UK - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Erthygl newyddion

How transmitters transformed and towered over the UK

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/how-tv-transmitters-transformed-and-towered-over-the-uk

Plant hŷn yn ymwybodol o newyddion ffug - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Gorffennaf 2019

Mae gan blant hŷn lai o ffydd mewn newyddion sy’n cael ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol yn ôl ymchwil Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/children-social-media-fake-news