Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Newyddion


Newyddion diweddaraf

Gwahardd cwmnïau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

Canllaw i reoleiddio llwyfannau rhannu fideos

Rydyn ni wedi cyhoeddi canllaw heddiw ar y rheoliadau newydd i lwyfannau rhannu fideos (VSPs) sydd wedi’u lleoli yn y DU.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Gwahardd cwmnïau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’ - Ofcom

 • Erthygl newyddion

27 Hydref 2020

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mobile-firms-banned-from-selling-locked-handsets

Canllaw i reoleiddio llwyfannau rhannu fideos - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Hydref 2020

Rydyn ni wedi cyhoeddi canllaw heddiw ar y rheoliadau newydd i lwyfannau rhannu fideos (VSPs) sydd wedi’u lleoli yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/a-guide-to-the-regulation-of-video-sharing-platforms

Rhith-gynhadledd Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr – fideos ar gael nawr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Hydref 2020

Mae fideos o’r sesiynau o rith-gynhadledd Ofcom Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr nawr ar gael i’w gwylio ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/small-screen-big-debate-2020-videos

Galwadau sgam yn gostwng yn dilyn camau gweithredu Ofcom - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Hydref 2020

Mae galwadau sgam sy’n defnyddio set benodol o rifau ffôn wedi gostwng yn ddramatig, ar ôl i Ofcom gyflwyno rheolau newydd flwyddyn yn ôl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/fall-in-scam-calls-following-ofcom-action

Pobl y DU yn siarad yn hirach yn ystod y cyfnod clo - Ofcom

 • Erthygl newyddion

08 Hydref 2020

Roedd yr amser a gafodd ei dreulio ar alwadau symudol yn y DU wedi codi’n sylweddol eleni, wrth i bobl droi at eu ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid ac i weithio gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-talks-for-longer-during-lockdown

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr 2020 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Hydref 2020

Heddiw rydym yn dechrau ein cynhadledd rithiol Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr, gan drafod rôl darlledu gwasanaeth cyhoeddus mewn tirwedd cyfryngau sy’n newid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/small-screen-big-debate-2020

Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr – cyhoeddi enwau enillwyr y gystadleuaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Hydref 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr y Financial Times.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ssbd-competition-winners

Trwyddedau sbectrwm newydd i ysgogi arloesedd yn y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Hydref 2020

Gall pobl yn y DU edrych ymlaen at dechnolegau newydd di-wifr yn y dyfodol diolch i newidiadau a wnaed heddiw gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/spectrum-licences-spur-uk-innovation

Sut roedd hen deledu yn gyfrifol am broblemau band eang pentrefwyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

22 Medi 2020

Mae dirgelwch ynghylch band eang methiedig pentref gwledig wedi'i ddatrys, diolch i beirianwyr wnaeth ganfod fod y broblem o ganlyniad i ffynhonnell annhebygol – hen set deledu un preswylydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/old-tv-responsible-for-broadband-woes

Tŵr radar yn Essex yn cael statws rhestredig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Medi 2020

Mae Tŵr radar Chain Home yn Essex wedi cael statws rhestredig gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS)

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/essex-radar-tower-granted-listed-status

Cyfarwyddwr Ofcom yn cael ei gydnabod gyda gwobr 'Hyrwyddwr 5G' - Ofcom

 • Erthygl newyddion

16 Medi 2020

Mae Philip Marnick, cyfarwyddwr grŵp sbectrwm Ofcom, wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau at ddatblygiadau mewn technoleg 5G gyda gwobr yn cael ei rho iddoi fel rhan o Wythnos 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/5g-champion-award

Dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol – gwybodaeth bwysig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

09 Medi 2020

Mae rheoliadau’n dod i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mobile-phone-repeaters

Datgelu’r cwynion diweddaraf am delegyfathrebiadau a theledu drwy dalu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Medi 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi'r tablau cynghrair diweddaraf am y cwynion rydym yn eu cael am brif gwmnïau’r DU ar gyfer ffonau yn y cartref, band eang, ffonau symudol a theledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-and-pay-tv-complaints

Amrywiaeth: Ofcom yn blaenoriaethu gweithredu yn lle geiriau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

03 Medi 2020

Vikki Cook, cyfarwyddwr polisi cynnwys a'r cyfryngau Ofcom, sy'n amlinellu ein gwaith i wella cynrychiolaeth ethnig lleiafrifol yn y byd teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/actions-over-words

Datgelu'r gwasanaethau gorau a gwaethaf i gwsmeriaid ym maes telathrebu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Awst 2020

.Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn tynnu sylw at ba gwmnïau ffôn a band eang sy’n gosod safon y diwydiant ar gyfer gwasanaeth da i gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/customer-service-revealed

Y prosiect Ofcom mwyaf nad ydych chi erioed wedi clywed amdano, mae’n debyg - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Awst 2020

Yr wythnos hon, cwblhaodd Ofcom waith ar un o’r prosiectau mwyaf rydyn ni erioed wedi bod yn ymwneud ag ef: y rhaglen clirio 700 MHz. Bydd y prosiect hwn yn dod â manteision mawr i bobl ledled y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/completion-of-the-700-mhz-clearance-programme

Sut gwnaeth Ofcom ddelio gydag ymyriant ffonau symudol yn ystod y cyfnod clo - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Awst 2020

Yn ystod y cyfyngiadau symud mae mwy ohonom wedi treulio mwy o amser nag erioed yn gweithio a dysgu gartref. Mae hyn yn golygu ein bod yn fwy dibynnol nag erioed o’r blaen ar y gwasanaethau telegyfathrebiadau sy’n ein helpu i gadw mewn cysylltiad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/dealing-with-mobile-interference-during-lockdown

Llai o bobl yn cael newyddion gan gyfryngau cymdeithasol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Awst 2020

Yn ôl adroddiad blynyddol Ofcom ar sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion, mae llai o bobl yn dweud eu bod yn cael newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol na blwyddyn yn ôl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/news-from-social-media

Ofcom yn apwyntio dau aelod newydd i Bwyllgor Cynghori'r Alban - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Awst 2020

Ofcom has appointed two new members to its Advisory Committee for Scotland (ACS) members.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-members-to-the-acs

Sut mae Ofcom wedi galluogi arloesedd drwy rannu sbectrwm - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Awst 2020

Y llynedd gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniad i gefnogi gofynion cysylltedd lleol drwy ryddhau tonnau awyr (sbectrwm) a oedd ar gael i’w rhannu gan wasanaethau penodol yn unig cyn hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/innovation-through-spectrum-sharing