Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Newyddion


Newyddion diweddaraf

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn cadarnhau penodiad David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru.

Ofcom yn cadarnhau ei gynllun gwaith ar gyfer 2019/20

Heddiw cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 sy’n nodi ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru - Ofcom

 • Erthygl newyddion

16 Ebrill 2019

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn cadarnhau penodiad David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/david-jones-appointed-first-ofcom-board-member-wales

Ofcom showcases spectrum to promote STEM careers - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Ebrill 2019

Last week Ofcom opened the doors of our Baldock Radio Station, to give budding engineers a rare glimpse of the goings-on at our spectrum management centre.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/baldock-open-day-2018

Sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Ebrill 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad sy’n amlinellu sut gall technoleg ddi-wifr helpu busnesau i arloesi ac i fod yn fwy effeithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/how-wireless-technology-is-helping-to-drive-innovation-in-business

Ofcom launches one-stop mobile coverage checker - Ofcom

 • Erthygl newyddion

04 Ebrill 2019

People can now check their operator's mobile phone coverage using a simple, powerful online tool launched by Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-launches-mobile-coverage-checker

Terfynau prisiau newydd ar rifau 118 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Ebrill 2019

Bydd pobl sy'n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn cael eu dogelu rhag prisiau uchel diolch i derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118 o’r 1 Ebrill

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-price-cap-on-118-numbers-2019

Arian yn ôl i gwsmeriaid band eang a ffôn cartref pan fydd pethau’n mynd o’i le - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Mawrth 2019

Bydd cwsmeriaid band eang a llinell sefydlog yn cael ad-daliad gan eu darparwyr pan fydd pethau’n mynd o’i le, a hynny heb orfod brwydro, o ddydd Llun (1 Ebrill) ymlaen.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/money-back-customers-broadband-landline

Ofcom yn cadarnhau ei gynllun gwaith ar gyfer 2019/20 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Mawrth 2019

Heddiw cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 sy’n nodi ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/work-plan-2019-20

Codi prisiau heb-fod-mewn-bwndel EE - cyngor i ddefnyddwyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Mawrth 2019

Bydd cwsmeriaid sydd wedi cael biliau sylweddol uwch ers i EE gynyddu prisiau eu gwasanaethau heb fod mewn bwndel yn cael amser ychwanegol i benderfynu a ydynt eisiau gadael eu contract heb gael eu cosbi, yn dilyn ymyrraeth gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ee-out-of-bundle-price-rises-consumer-advice

Amddiffyn eich hawliau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Mawrth 2019

Ar Ddiwrnod Hawliau Defnyddwyr y Byd 2019, mae Sharon White Prif Weithredwr Ofcom yn rhannu ei safbwyntiau ar degwch ar gyfer cwsmeriaid telegyfathrebiadau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/standing-up-for-your-rights

Beth yw ‘rhent llinell’? Pam mae’n rhaid i mi ei dalu? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

14 Mawrth 2019

Mae pobl Prydain yn treulio dim ond hanner yr amser ag oedden nhw bum mlynedd yn ôl yn siarad ar ffonau llinell dir. Felly, pam mae'n rhaid i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid band eang ddal i dalu ‘rhent llinell’, hyd yn oed os nad ydyn ni’n defnyddio ein ffonau cartref?

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/what-is-line-rental

Telecoms and pay-TV complaints from April to June 2018 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Mawrth 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/telecoms-pay-tv-complaints-q2-2018

Cyngor i ddefnyddwyr: galwadau twyll gan bobl sy’n esgus mai Ofcom sydd yno - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Mawrth 2019

.Mae pobl wedi rhoi gwybod i Ofcom eu bod wedi cael galwadau ffôn neu negeseuon gan bobl sy’n honni mai Ofcom sydd yno. Galwadau twyll yw'r rhain ac nid Ofcom sy’n gyfrifol amdanynt.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/advice-for-consumers-scam-calls-pretending-to-be-from-ofcom

Iawndal awtomatig i ddefnyddwyr band eang a llinell dir - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Mawrth 2019

Broadband and landline customers will get money back from their providers when things go wrong, without having to claim it, following an Ofcom review.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/automatic-compensation2

Consumers warned about 070 missed call scam - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Mawrth 2019

Consumers are warned about a scam which is designed to make them think they have received a missed call from a mobile phone

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/consumers-warned-about-070-missed-call-scam

Degawd o ddibyniaeth ddigidol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Mawrth 2019

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn ddibynnol ar eu dyfeisiau digidol, a’u bod angen cysylltiad cyson â’r rhyngrwyd, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/decade-of-digital-dependency

Sgamiau colli galwadau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Mawrth 2019

Os ydych yn colli galwad ar eich ffonau symudol wrth rif nad ydych yn ei adnabod, mae angen bod yn ofalus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/missed-call-scams

Datgelu'r cwynion telathrebu a theledu drwy dalu diweddaraf - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Chwefror 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-telecoms-and-pay-tv-complaints-revealed-jan-2019

Gwybodaeth glir, onest cyn i chi brynu band eang - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Chwefror 2019

Rhaid i’r rhai sy’n siopa am fand eang gael gwybod pa mor gyflym fydd eu gwasanaeth newydd, cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract, dan fesurau gwarchod newydd Ofcom o yfory.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/clear-honest-information-before-buy-broadband

Ofcom yn dirwyo Virgin ac MS3 am ddarparu gwybodaeth yn hwyr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Chwefror 2019

Mae Ofcom wedi dirwyo Virgin Media £25,000, a MS3 £2,000, ar ôl i'r ddau gwmni fethu cyrraedd y dyddiad cau ar gyfer ymateb i gais ffurfiol am wybodaeth, fel rhan o adolygiad o'r farchnad gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-fines-virgin-and-ms3-for-providing-information-late

Cysylltu ardaloedd gwledig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Chwefror 2019

Mae darpariaeth symudol a band eang yn gwella yn y DU, ond mae gormod o ardaloedd gwledig yn parhau i gael signal gwael – yn ôl astudiaeth sylweddol Ofcom ar rwydweithiau cyfathrebu’r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/getting-rural-areas-connected