Newyddion


Newyddion diweddaraf

Peiriannydd Ofcom yn sicrhau statws peiriannydd siartredig

Mae Sara Salim, sy’n beiriannydd sy'n gweithio i Ofcom, wedi cipio statws peiriannydd siartredig a gydnabyddir yn rhyngwladol - a’r cyfan diolch i’w gwaith caled.

Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf

Mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Tachwedd 2019

Rydyn ni wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor, deng mlynedd ers i ni ei achredu am y tro cyntaf:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/billmonitor-reaccredited

Beth yw rôl Ofcom yn ystod etholiad cyffredinol? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Tachwedd 2019

Byddwn yn cael nifer o gwestiynau ynghylch ein rôl ni mewn perthynas â rhaglenni teledu a radio yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-role-election

Peiriannydd Ofcom yn sicrhau statws peiriannydd siartredig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Tachwedd 2019

Mae Sara Salim, sy’n beiriannydd sy'n gweithio i Ofcom, wedi cipio statws peiriannydd siartredig a gydnabyddir yn rhyngwladol - a’r cyfan diolch i’w gwaith caled

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-engineer-obtains-chartered-engineer-status

Gorsafoedd radio digidol newydd i Ynysoedd y Sianel - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Hydref 2019

Listeners in the Channel Islands will soon be able to tune in to a range of new local digital radio stations.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-local-digital-radio-stations-channel-islands

Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Hydref 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/releasing-airwaves-for-mobile-services

Gwell gwybodaeth cyn i chi brynu band eang - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Hydref 2019

Yn unol ag ystod o ddulliau diogelu newydd a bennwyd gan Ofcom heddiw, rhaid i siopwyr band eang gael gwybodaeth well am gyflymderau cyn iddynt ymrwymo i gontract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/better-information-buy-broadband

Ofcom yn ail achredu gwasanaeth cymharu prisiau 'Mobile Phones' - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Hydref 2019

Mae Mobile Phones, gwefan sy’n helpu pobl i ddod o hyd i’r fargen symudol gorau ar gyfer eu hanghenion, wedi cael ei hailachredu gan Ofcom fel rhan o’n gwasanaeth achredu gwasanaethau cymharu prisiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-reaccredits-mobile-phones

Gallai rheolau newydd olygu bod cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Hydref 2019

Mae rheolau newydd wedi dod i rym a allai weld cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd yn cael eu lansio ar draws y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-new-digital-radio

Y BBC mewn perygl o ‘golli cenhedlaeth’ wrth i gynulleidfaoedd iau gefnu arno - Ofcom

 • Erthygl newyddion

24 Hydref 2019

Efallai na fydd y BBC yn gynaliadwy yn ei ffurf bresennol, os bydd yn methu adennill cynulleidfaoedd iau sy’n cefnu mwy a mwy ar ei wasanaethau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/bbc-risking-lost-generation

Rhaid i’r diwydiant radio fynd i’r afael ag amrywiaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Hydref 2019

Mae lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a menywod i gyd yn cael eu tangynrychioli yn niwydiant radio’r DU, yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/radio-industry-must-tune-in-to-diversity

Lerpwl yw dinas fwyaf siaradus Prydain - Ofcom

 • Erthygl newyddion

10 Hydref 2019

Mae pobl yn Lerpwl yn gwario’r mwyaf o amser yn sgwrsio ar eu ffonau symudol na phobl mewn dinasoedd mawr eraill, mae ymchwil newydd gan Ofcom yn datgelu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/liverpool-stakes-claim-as-britains-chattiest-city

Asesiad Ofcom o BBC Breakfast, BBC One, 17 Gorffennaf 2019 - Ofcom

 • Erthygl newyddion

07 Hydref 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei asesiad o BBC Breakfast ar BBC One ar 17 Gorffennaf 2019:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/assessment-bbc-breakfast

Rheolau newydd i fynd i’r afael â chostau galwadau uchel a sgamiau’n dod i rym heddiw - Ofcom

 • Erthygl newyddion

01 Hydref 2019

O heddiw bydd defnyddwyr ffôn yn cael eu diogelu rhag costau uchel am ffonio rhifau '070' - sy'n aml yn cael eu camgymryd am rifau ffonau symudol, ond sy’n costio llawer mwy i'w ffonio.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-combat-high-call-costs-scams

Sain ar alw: cynnydd podlediadau - Ofcom

 • Erthygl newyddion

30 Medi 2019

Mae tua 7.1 miliwn o bobl yn y DU yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos. Mae hynny gyfwerth ag un ym mhob wyth person, sy’n golygu bod y niferoedd wedi cynyddu 24% dros y flwyddyn ddiwethaf, ac wedi dyblu dros y pum mlynedd diwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/rise-of-podcasts

Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Medi 2019

Bydd cwsmeriaid band eang y tu allan i gontract yn talu prisiau tecach a dylai darparwyr ddiogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn well o dan fesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/fairer-prices-for-broadband-customers

Cwmnïau parseli yn cyfaddef eu bod wedi torri'r gyfraith cystadleuaeth - Ofcom

 • Erthygl newyddion

19 Medi 2019

Mae’r Post Brenhinol a’r SaleGroup, sy’n masnachu fel Despatch Bay – wedi cyfaddef bod yn rhan o gytundeb gwrth-gystadleuol anghyfreithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/parcel-companies-admit-breaking-competition-law

Torri drwyddo – datgelu gwneuthuriad cymdeithasol y diwydiant teledu - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Medi 2019

Mae gogwydd cryf yn niwydiant teledu'r DU tuag at bobl sydd wedi cael addysg breifat, yn ôl ymchwil Ofcom ar amrywiaeth y sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/breaking-the-class-ceiling-tv-industry-social-makeup-revealed

Ofcom yn lansio ymgyrch i annog newid darparwr - Ofcom

 • Erthygl newyddion

16 Medi 2019

Mae Ofcom heddiw wedi lansio ymgyrch i esbonio ei bod hi’n haws nag erioed i newid eich bargen symudol neu fand eang.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-campaign-encourage-switching

Mapio’r dyfodol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Medi 2019

5G, space and the future of spectrum were all topics of discussion at The Royal Geographical Society for Ofcom’s Mapping the Future event, which took place earlier this week.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mapping-the-future

Dathlu 90 mlynedd yng Ngorsaf Radio Baldock - Ofcom

 • Erthygl newyddion

11 Medi 2019

Agorodd Gorsaf Radio Baldock ei drysau am y tro cyntaf yn 1929. Dros naw degawd, mae wedi esblygu o orsaf derbyn radio i gartref gwaith Ofcom yn rheoli'r tonnau awyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/90-years-baldock-radio-station