Newyddion


Newyddion diweddaraf

Ymateb Ofcom i ddiweddariad cwyn lefel uwch yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

Rydyn ni’n falch bod yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi tynnu sylw at yr ymrwymiadau rydyn ni wedi’u sicrhau gan gwmnïau symudol a band eang, a fydd yn golygu bod miliynau o gwsmeriaid yn talu llai am eu contractau.

Ofcom yn cynnig rheolau newydd i helpu i roi hwb i wifi

Gallai pobl a busnesau elwa o wifi mwy dibynadwy, diolch i gynigion a nodwyd gan Ofcom heddiw.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Sharon White awarded a Damehood in New Year's Honours - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Rhagfyr 2019

Sharon White, who stepped down as Ofcom Chief Executive last month, has been awarded a Damehood in the New Year's Honours for her work at Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/sharon-white-awarded-damehood

Appointments to the board of MG ALBA - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Rhagfyr 2019

Ofcom has today announced four appointments to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/mg-alba-board

Cyhoeddi darpariaeth symudol a band eang diweddaraf y DU - Ofcom

 • Erthygl newyddion

20 Rhagfyr 2019

Mae mwy o bobl yn y DU yn gallu cael signal symudol da a band eang cyflymach na’r llynedd, ond mae ardaloedd gwledig yn dal i fod y tu ôl i drefi a dinasoedd o ran darpariaeth – yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/uk-coverage-revealed

Celebrity Big Brother tops TV complaints for the decade - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Rhagfyr 2019

We’ve published a list of the ten television programmes that prompted the most complaints from viewers over the last ten years.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/most-complained-tv-2019

Ofcom’s TV complaints of the decade - Ofcom

 • Erthygl newyddion

18 Rhagfyr 2019

People expect particular standards from TV and radio shows. Quite rightly, they feel passionately about programmes and want to have their say.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/tv-complaints-of-the-decade

Ofcom yn cynnig rheolau newydd i wneud newid band eang yn symlach - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Rhagfyr 2019

Mae Ofcom yn bwriadu ei gwneud hi’n haws newid rhwng rhwydweithiau band eang, fel rhan o amrywiaeth o fesurau diogelu i gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-to-make-broadband-switching-easier

Ofcom yn cynllunio gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’ - Ofcom

 • Erthygl newyddion

17 Rhagfyr 2019

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o gynlluniau newydd gan Ofcom i’w gwneud hi’n haws nag erioed i newid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ban-on-mobile-firms-selling-locked-phones

Ofcom Cymru’n archwilio’r buarth digidol - Ofcom

 • Erthygl newyddion

12 Rhagfyr 2019

Yn ddiweddar fe wnaeth cyd-weithwyr Ofcom o’n swyddfa yng Nghaerdydd fynd ar daith i ogledd Cymru. Roeddent yn ymweld â ‘buarth digidol’ i weld sut mae technoleg yn newid y byd amaethyddol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-wales-explores-digital-farmyard

Sut mae Ofcom yn helpu hyrwyddo gyrfaoedd STEM i fenywod - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Rhagfyr 2019

Ofcom sponsors the Institution of Engineering and Technology’s (IET) Young Woman Engineer of the Year Awards. We do this as part of our commitment to help increase the number of women and girls working in science, technology, engineering and mathematics (STEM).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/stem-careers-for-women

Ofcom yn rhoi dirwy o £35,000 i Onestream am ‘slamio’ - Ofcom

 • Erthygl newyddion

05 Rhagfyr 2019

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £35,000 i’r darparwr cyfathrebiadau Onestream ar ôl i ni ganfod bod y cwmni wedi cymryd gwasanaethau ffôn dros gant o bobl drosodd heb eu caniatâd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/onestream-fined-for-slamming

Seinyddion Clyfar a Setiau Teledu 4K yn dod yn fwy poblogaidd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

28 Tachwedd 2019

Mae seinyddion clyfar a setiau teledu manylder tra uchel yn dod yn fwy poblogaidd wrth i’r DU baratoi ar gyfer tymor o wario’n wyllt, yn ôl ymchwil Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/smart-speakers-and-4k-tvs

Helpu gwylwyr teledu i gadw gwylio - Ofcom

 • Erthygl newyddion

21 Tachwedd 2019

Ofcom colleagues have been working hard across Northern Ireland to help keep Irish TV channels on air, as part of the 700 MHz retune.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/700-mhz-retune

Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor - Ofcom

 • Erthygl newyddion

15 Tachwedd 2019

Rydyn ni wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor, deng mlynedd ers i ni ei achredu am y tro cyntaf:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/billmonitor-reaccredited

Beth yw rôl Ofcom yn ystod etholiad cyffredinol? - Ofcom

 • Erthygl newyddion

13 Tachwedd 2019

Byddwn yn cael nifer o gwestiynau ynghylch ein rôl ni mewn perthynas â rhaglenni teledu a radio yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-role-election

Peiriannydd Ofcom yn sicrhau statws peiriannydd siartredig - Ofcom

 • Erthygl newyddion

06 Tachwedd 2019

Mae Sara Salim, sy’n beiriannydd sy'n gweithio i Ofcom, wedi cipio statws peiriannydd siartredig a gydnabyddir yn rhyngwladol - a’r cyfan diolch i’w gwaith caled

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-engineer-obtains-chartered-engineer-status

Gorsafoedd radio digidol newydd i Ynysoedd y Sianel - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Hydref 2019

Listeners in the Channel Islands will soon be able to tune in to a range of new local digital radio stations.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-local-digital-radio-stations-channel-islands

Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf - Ofcom

 • Erthygl newyddion

31 Hydref 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/releasing-airwaves-for-mobile-services

Gwell gwybodaeth cyn i chi brynu band eang - Ofcom

 • Erthygl newyddion

29 Hydref 2019

Yn unol ag ystod o ddulliau diogelu newydd a bennwyd gan Ofcom heddiw, rhaid i siopwyr band eang gael gwybodaeth well am gyflymderau cyn iddynt ymrwymo i gontract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/better-information-buy-broadband

Ofcom yn ail achredu gwasanaeth cymharu prisiau 'Mobile Phones' - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Hydref 2019

Mae Mobile Phones, gwefan sy’n helpu pobl i ddod o hyd i’r fargen symudol gorau ar gyfer eu hanghenion, wedi cael ei hailachredu gan Ofcom fel rhan o’n gwasanaeth achredu gwasanaethau cymharu prisiau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/ofcom-reaccredits-mobile-phones

Gallai rheolau newydd olygu bod cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd - Ofcom

 • Erthygl newyddion

25 Hydref 2019

Mae rheolau newydd wedi dod i rym a allai weld cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd yn cael eu lansio ar draws y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-rules-new-digital-radio