Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor

15 Tachwedd 2019

Mae Ofcom wedi ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor, gan nodi 10 mlynedd ers iddo gael ei achredu gennym ni am y tro cyntaf.

Mae Billmonitor yn darparu gwybodaeth sy’n helpu defnyddwyr a busnesau i ddod o hyd i’r bargeinion ffôn symudol gorau yn unol â’u hanghenion.

Dim ond ar ôl cynnal archwiliad manwl i wneud yn siŵr bod yr wybodaeth maen nhw’n ei darparu yn drylwyr, yn annibynnol ac yn hawdd ei defnyddio, y bydd Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau.

Cynhelir archwiliadau ailachredu 12 mis ar ôl i'r gwasanaethau gael eu hachredu am y tro cyntaf, a phob 18 mis ar ôl hynny.

Mae gwefannau cymharu prisiau fel Billmonitor yn darparu gwybodaeth hollbwysig sy’n helpu defnyddwyr i ddewis y cynnyrch a’r prisiau gorau yn unol â’u hanghenion. Drwy sicrhau bod yr wybodaeth hon yn gywir, yn dryloyw ac yn gyfredol, mae ein cynllun achredu yn golygu y gall defnyddwyr fynd ati i bori drwy'r farchnad yn hyderus. Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom
Rydyn ni’n dathlu 10 mlynedd o achrediad gan Ofcom! Billmonitor oedd y wefan cymharu prisiau tariffau ffôn symudol gyntaf i gael ei hachredu gan Ofcom, ac rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi bodloni gofynion Ofcom unwaith eto, drwy gynnig argymhellion cywir, tryloyw a chynhwysfawr i’n defnyddwyr ar-lein. Klaus Hanke, rheolwr gyfarwyddwr Billmonitor

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen benodol ar gyfer achrediadau gwasanaethau cymharu prisiau.