Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau broadband.co.uk

30 Tachwedd 2017

Mae Ofcom wedi ail-achredu’r gwasanaeth cymharu prisiau broadband.co.uk

Mae Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy’n pasio archwiliad annibynnol trwyadl ac yn ail-achredu’r gwasanaethau hynny sy’n cael eu hail-archwilio yn rheolaidd.

Mae'r archwiliadau’n cadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir i ddefnyddwyr yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw, yn gynhwysfawr ac yn gyfoes. Caiff yr archwiliadau eu cynnal 12 mis ar ôl dyfarnu’r achrediad a phob 18 mis ar ôl hynny.

Mae broadband.co.uk, a gafodd ei achredu gyntaf gan Ofcom yn 2010, yn rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr sydd am gymharu costau gwasanaethau band-eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom:

“Mae gwasanaethau cymharu prisiau yn helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch gwasanaethau cyfathrebiadau, ac felly maen nhw’n allweddol i ddefnyddwyr.

“Drwy achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy’n pasio archwiliadau trylwyr, mae Ofcom yn helpu defnyddwyr i fod yn hyderus bod y wybodaeth maen nhw’n ei chael yn drylwyr ac yn gywir”.

Dywedodd llefarydd ar ran broadband.co.uk: “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi ein hail-achredu gan Ofcom.

“Rydym yn credu y dylai gwasanaethau cymharu prisiau fod yn agored, yn onest ac yn dryloyw. Mae bod yn rhan o’r cynllun achredu yn dangos ein hymrwymiad i’r egwyddorion hyn. Edrychwn ymlaen at barhau â’n perthynas gydag Ofcom dros y flwyddyn i ddod.”

Mae saith gwasanaeth cymharu prisiau wedi’u hachredu gan Ofcom ar hyn o bryd.  Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar ein tudalen benodol ar gyfer cymharu prisiau.