Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau Broadbandchoices

07 Mehefin 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu Broadbandchoices, gwasanaeth cymharu prisiau sy'n helpu defnyddwyr i ddod o hyd i'r fargen band eang, ffôn a theledu briodol ar eu cyfer.

Dyfarnir achrediad Ofcom i wasanaethau cymharu prisiau ar yr amod eu bod yn pasio archwiliad trylwyr sy'n sicrhau bod yr wybodaeth maen nhw’n ei darparu yn drylwyr, yn gywir ac yn hawdd i ddefnyddwyr ei deall.

Yn ogystal, cynhelir archwiliadau 12 mis ar ôl i'r gwasanaethau gael eu hachredu am y tro cyntaf, a phob 18 mis ar ôl hynny.

Achredwyd Broadbandchoices gyntaf gan Ofcom yn 2008.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: "Mae achrediad Ofcom ar gyfer gwasanaethau cymharu prisiau yn golygu y gall defnyddwyr fod yn hyderus bod yr wybodaeth maen nhw'n ei chael yn gywir ac yn dryloyw.

"Mae'r gwasanaethau hyn yn darparu cymorth hanfodol i ddefnyddwyr, gan roi manylion am y pecynnau telathrebu sydd ar gael iddyn nhw a faint maen nhw’n ei gostio. Mae hyn yn eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar yr wybodaeth maen nhw’n ei chael.”

Ychwanegodd Mark Pocock, uwch reolwr masnachol cyfathrebiadau’r cartref yn Decision Tech, sy'n berchen ar Broadbandchoices ac sy’n gweithredu'r brand: "Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael yr ail-achrediad. Mae darparu cymhariaeth deg a gonest i alluogi cwsmeriaid i wneud dewis gwybodus wrth wraidd popeth a wnawn.

"Rydyn ni’n gyson yn arloesi ar ein platfform i wella'r profiad i gwsmeriaid, ac rydym wedi ymrwymo i barhau i adeiladu a chynnal ein panel, gan gynnig y nifer ehangaf o ddewisiadau ar yr amrediad gorau o brisiau, tra'n cynnal y safonau uchaf y mae Ofcom yn eu pennu.”

Ar hyn o bryd mae wyth o wasanaethau cymharu prisiau wedi eu hachredu gan Ofcom. Cewch ragor o wybodaeth amdanyn nhw ar ein tudalen cymharu prisiau bwrpasol.