Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau broadbanddeals.co.uk

24 Ionawr 2018

Mae Ofcom wedi achredu’r gwasanaeth cymharu prisiau broadbanddeals.co.uk.

Mae Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy’n pasio archwiliad annibynnol trwyadl. Mae hyn yn cadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir i ddefnyddwyr yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw, yn gynhwysfawr ac yn hawdd i’w deall.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom:

“Mae gwasanaethau cymharu prisiau yn helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch gwasanaethau cyfathrebiadau, ac felly maen nhw’n allweddol i ddefnyddwyr.

“Drwy achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy’n pasio archwiliadau trylwyr, mae Ofcom yn helpu defnyddwyr i fod yn hyderus bod y wybodaeth maen nhw’n ei chael yn drylwyr ac yn gywir”.

Dywedodd Ben Tibbits, cyfarwyddwr Bonus Media, sy’n berchen ar broadbanddeals.co.uk: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn wefan sydd wedi ei hachredu gan Ofcom -mae’n ddilysiad gwych o waith caled y tîm dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r fachnad band eang yn newid mor gyflym, felly mae angen i ddefnyddwyr wybod eu bod yn gallu ymddiried ynddom ni i fod yn deg ac yn ddi-duedd, yn rhoi cyngor iddynt am ddarparwyr a gwasanaethau sy’n tyfu’n gyson. Rydym wedi ymrwymo i gynnig y dewis ehangaf posibl ac i gynnig cymorth a chyngor er mwyn i ddefnyddwyr gael y bargeinion band eang, ffôn a theledu gorau iddyn nhw.”

Broadbanddeals.co.uk yw’r wythfed gwasanaeth cymharu prisiau sydd wedi’i achredu gan Ofcom ar hyn o bryd.  Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar ein tudalen benodol ar gyfer cymharu prisiau.