Helynt y clychau croch

01 Awst 2017

  Yn ddiweddar, aeth perianwyr Ofcom i helpu gyrwyr oedd yn methu â mynd mewn i'w ceir oherwydd nam ar cloch y drws.

  Petai eich ffob allwedd yn methu gweithio a chithau’n methu mynd i mewn i'ch car, byddech chi’n ffonio mecanig mae’n siŵr - ond beth petai pobl eraill yn eich stryd yn cael yr un broblem? Fyddech chi'n ffonio Ofcom?

  Dyna wnaeth Wendy Macbean o Derry-Londonderry yn ddiweddar, pan gafodd hi a phobl eraill y broblem yma y tu allan i gampfa ar Spencer Road yn y ddinas. Daeth yr alwad i’n swyddfa yn Belfast ar bnawn dydd Gwener, a rhoeson ni wybod i Ganolfan Rheoli Sbectrwm Ofcom yn Baldock.

  Y dydd Llun wedyn, fe wnaethon nhw anfon dau beiriannydd Ofcom i ymchwilio - sef Stuart Lannie a Robert Barfoot (prentis rydyn ni newydd ei recriwtio).

  Dywedodd Wendy wrth ein peirianwyr sut roedd cwsmeriaid yn ei champfa ac mewn busnesau eraill gerllaw, yn achlysurol dros gyfnod o ryw bythefnos, wedi methu â chloi a datgloi eu ceir. Roedd gwraig mewn oed wedi dechrau mynd yn ofidus pan roedd hi wedi cael ei chloi allan o'i char am fwy nag awr, tra oedd Wendy wedi penderfynu peidio â chloi ei char hi rhagor.

  Fe wnaeth ein peirianwyr ddefnyddio eu dadansoddwr sbectrwm, sef offer clyfar sy'n sganio'r tonfeddi awyr ac yn canfod unrhyw beth anghyffredin. Y tro hwn wnaeth yr offer ddim canfod dim, ond fe wnaeth y dynion ofyn i Wendy gadw cofnod. Yn sicr ddigon, digwyddodd y broblem eto ac aeth Stuart a Robert yn ôl unwaith eto y dydd Llun canlynol a buon nhw'n fwy llwyddiannus y tro hwn.

  Gyda'u dadansoddwr sbectrwm ffyddlon, fe lwyddon nhw i olrhain y broblem at ddarn o sbectrwm electro-magnetig -– 433.92 Mhz. Mae hon yn rhan sydd wedi'i heithrio o'r drwydded ar gyfer y sbectrwm Amledd Uchel Iawn (UHF) sy'n cael ei alw'n amledd dyfeisiau pellter agos.

  Mae pethau fel ffobiau allweddi ceir yn defnyddio hyn, yn ogystal ag offer sy'n dweud wrthych chi pan fydd eich olew gwresogi'n dechrau mynd yn isel a theclynnau rheoli o bell y mae gweithredwyr craeniau ar safleoedd adeiladu yn eu defnyddio.

“Dim ond am gyfnodau byr iawn y mae’r dyfeisiau hyn yn cael eu defnyddio at ei gilydd,” eglura Robert.

“Mae’r broblem yn codi pan fydd nam ar un o’r rhain, a phan fydd ar waith yn barhaol. Pan mae hynny’n digwydd, maen nhw’n gallu amharu ar ddyfeisiadau eraill gerllaw, fel ffobiau ceir, sy’n defnyddio’r un tonfeddi radio. Dyna ddigwyddodd y tro hwn.”

Llwyddon nhw i olrhain y broblem i safle gerllaw. Yn syth ar ôl mynd i mewn fe welson nhw beth oedd yn achosi’r broblem – nam ar gloch drws ddi-wifr. Diffoddwyd y gloch a daeth pethau yn ôl i drefn i fodurwyr ar y stryd.