Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Apwyntio'r Arglwydd Burns yn Gadeirydd Ofcom

11 Ionawr 2018

Mae'r Arglwydd Burns wedi ymuno fel Cadeirydd newydd Ofcom yr wythnos hon yn dilyn ei apwyntiad gan y Llywodraeth.

Bu Terry Burns, tan Ionawr 2016, yn Gadeirydd Channel 4, lle bu'n gwasanaethu'r darlledwr gwasanaethau cyhoeddus am chwe blynedd.  Mae e hefyd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd ar gyfer nifer o sefydliadau sector preifat a chyhoeddus, yn cynnwys Marks & Spencer, Santander UK, Dŵr Cymru, y Loteri Genedlaethol a 'The Royal Academy of Music'.

O 2004 i 2006, yr Arglwydd Burns oedd Cynghorwr Annibynnol yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Adolygiad Siarter y BBC. Mae e'n eistedd fel arglwydd traws-bleidiol yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Mae Terry Burns yn cymryd lle y Fonesig Patricia Hodgson, wnaeth roi'r gorau i gadeiryddiaeth Ofcom ar ddiwedd 2017.

Dywedodd yr Arglwydd Burns: "Rwy'n hynod o falch o gael y cyfle i ymgymryd â'r rôl hon ar amser pwysig i Ofcom. Mae sector gyfathrebiadau'r DU yn darparu gwasanaethau hanfodol i bawb yn y DU ac mae'n hanfodol i lwyddiant yr economi yn y dyfodol."

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae gan yr Arglwydd Burns gyfoeth o brofiad a rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda'n gilydd wrth i ni gyflawni blaenoriaethau Ofcom.

“Rwy'n hynod ddiolchgar i'r Fonesig Patricia Hodgson sydd wedi darparu goruchwyliaeth arbenigol i Ofcom fel Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd dros y chwe blynedd ddiwethaf. Mae cydweithwyr ar draws Ofcom yn diolch iddi am ei chyfraniad."