Gwneud gwasanaethau rhaglenni ar-alw yn hygyrch

20 Rhagfyr 2018

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi argymhellion i'r Llywodraeth ynghylch math posibl o reoliadau newydd i wneud rhaglenni fideo ar-alw yn fwy hygyrch i bobl sydd â nam ar eu clyw neu ar eu golwg.

Mae nifer o bobl â’r namau hyn yn dibynnu ar is-deitlau, iaith arwyddion neu ddisgrifiadau sain - sydd gyda’i gilydd yn cael eu galw’n ‘gwasanaethau mynediad’ - i fwynhau’r teledu.

Roedd Deddf yr Economi Ddigidol 2017 yn paratoi'r ffordd ar gyfer gofynion newydd sy’n gwneud gwasanaethau ar-alw yn hygyrch.

Rydyn ni wedi argymell y dylai'r rheolau newydd ar gyfer darparwyr gwasanaethau fideo ar-alw fod yn debyg i’r rhai hynny sydd yn eu lle yn barod ar gyfer darlledwyr traddodiadol.

Mae hyn yn golygu y byddai darparwyr fideo ar-alw yn gorfod cynnig isdeitlau ar o leiaf 80% o’u rhagllenni; disgrifiadau sain ar o leiaf 10%; ac iaith arwyddion ar o leiaf 5%. Rydym yn argymell rhai eithriadau o’r targedau hyn, ar sail fforddiadwyedd, budd i’r gynulleidfa ac anawsterau technegol.

Rydym hefyd yn cynnig y dylai darparwyr fideo ar-alw adrodd ar sut maent wedi bodloni’r gofynion hyn, ac ar eu cynlluniau i ddal ati i wella hygyrchedd. Mae ein hargymhellion wedi’u cyflwyno i helpu i fod yn sail ar gyfer rheoliadau newydd drafft y Llywodraeth.

Yn amodol ar y rheoliadau newydd, byddem yn disgwyl ymgynghori ar God Ymarfer newydd, gan roi canllawiau i ddarparwyr ynghylch bodloni’r gofynion newydd.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.