Terfynau prisiau newydd ar gyfer galwadau a negeseuon testun yr UE

01 Mai 2019

O 15 Mai 2019 ymlaen, bydd defnyddwyr y DU yn elwa ar gapiau prisiau ar alwadau a negeseuon testun i unrhyw rif ffôn symudol neu linell dir mewn aelod-wladwriaeth arall o’r UE.

Dyma’r capiau:

  • €0.19 (tua 16c) ac eithrio TAW y funud ar gyfer galwadau (gan gynnwys unrhyw dâl cysylltu);
  • €0.06 (tua 5c) ac eithrio TAW ar gyfer negeseuon testun.

Mae’r capiau prisiau’n berthnasol i alwadau a negeseuon testun i unrhyw rif ffôn symudol neu linell dir yn un o wledydd arall yr UE.

Dyma wledydd yr UE: Awstria, Bwlgaria, Croatia, Denmarc, Estonia, Ffrainc, Gweriniaeth Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg, Gwlad Belg, Gwlad Pwyl, Hwngari, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Yr Almaen, Yr Eidal, Y Ffindir, Yr Iseldiroedd.

Bydd capiau prisiau'r UE hefyd yn berthnasol i wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, ar ôl i’r ddeddfwriaeth berthnasol gael ei phasio.

Os ydych chi’n ffonio rhywun sy'n teithio yn un o’r gwledydd a restrir uchod ond nad yw ei rif yn perthyn i un o’r gwledydd hynny (er enghraifft, os yw’r unigolyn yn ymweld â Ffrainc ond bod ei rif yn perthyn i Ganada), ni fydd y capiau prisiau yn berthnasol.

Bydd y capiau prisiau hyn yn berthnasol yn awtomatig i wasanaethau symudol a sefydlog sy'n talu yn rhannol neu’n gyfan gwbl yn seiliedig ar ddefnydd gwirioneddol o 15 Mai 2019 ymlaen oni bai:

  • eich bod chi ar hyn o bryd ar dariff gwahanol ar gyfer galwadau rhyngwladol ac yn dewis aros arno (hy rydych chi eisoes wedi newid i dariff sy'n codi cyfraddau gwahanol i dariff safonol eich cwmni ffôn ar gyfer galwadau rhyngwladol); neu
  • eich bod yn fwriadol yn dewis tariff gwahanol.

Am ragor o wybodaeth am derfyn prisiau, darllenwch ein cwestiynau cyffredin.