Rheoliadau newydd i ganiatáu defnyddio dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol

22 Mawrth 2018

Mae Ofcom wedi cadarnhau heddiw ei fod yn llunio rheoliadau a fydd yn caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ‘ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol’ heb fod angen trwydded.

Mae dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol yn cynyddu'r signal rhwng ffôn symudol a gorsafoedd sylfaen gweithredwyr rhwydwaith, gan gynnig signal gwell i’r defnyddiwr.

Fis Hydref y llynedd, penderfynodd Ofcom nad oedd dau gategori o ddyfeisiau mwyhau angen trwydded bellach i gael eu defnyddio’n gyfreithlon.

Dyma’r ddau gategori:

  • dyfeisiau mwyhau ffonau symudol statig i’w defnyddio dan do; A
  • dyfeisiau mwyhau ffonau symudol mantais isel i’w defnyddio mewn cerbydau.

Ar ôl ymgynghori, mae Ofcom erbyn hyn wedi gwneud rheoliadau a fydd yn caniatáu defnydd o’r dyfeisiau hyn, ar yr amod eu bod yn bodloni'r safonau technegol ac amodau defnyddio gofynnol.

Mae’n annhebygol y bydd y genhedlaeth gyfredol o ddyfeisiau mwyhau band llydan yn diwallu’r gofynion hyn a bydd eu gosod a'u defnyddio heb drwydded yn dal yn anghyfreithlon.

Daw’r rheoliadau i rym ar 12 Ebrill 2018.