Gallai rheolau newydd olygu bod cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd

25 Hydref 2019

Mae rheolau newydd wedi dod i rym a allai weld cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd yn cael eu lansio ar draws y DU.

Yn gynharach eleni cynigiodd Ofcom reolau a fyddai'n neilltuo tonnau awyr, a oedd yn arfer cael eu dyrannu i radio busnes, i orsafoedd lleol presennol a newydd.

Mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau y bydd deddfwriaeth sy'n galluogi hyn i ddigwydd yn dod i rym.

Mae darlledu sain digidol (DAB) ar raddfa fach yn dechnoleg flaengar, wedi’i harloesi yn y DU gan un o beirianwyr Ofcom. Mae’n rhoi mynediad rhad i orsafoedd cerddoriaeth masnachol, cymunedol ac arbenigol lleol at y tonnau awyr digidol.

Drwy ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol a meddalwedd sydd ar gael am ddim i drawsyrru gwasanaethau radio digidol, mae DAB ar raddfa fach yn galluogi gorsafoedd i ddarlledu i ardal ddaearyddol gymharol fach.

Ar hyn o bryd, DAB sy’n cael ei ddefnyddio i wrando ar dros 40% o'r holl radio y gwrandewir arno yn y DU. Bydd y rheolau newydd yn helpu i ehangu'r ddarpariaeth DAB leol, gan roi dewis ehangach byth o orsafoedd radio digidol newydd i wrandawyr.

Dywedodd Graham Plumb, Cyfarwyddwr Darlledu Sbectrwm Ofcom: “Mae’n well gan fwy a mwy o bobl ddefnyddio radio digidol, a thrwy alluogi gorsafoedd llai i ymuno â’r chwyldro digidol hwn, gallwn ehangu’r dewis ar gyfer gwrandawyr lleol ar hyd a lled y wlad.”