Cyngor i ddefnyddwyr: Sgamiau ‘profi ac olrhain’ y GIG

10 Mehefin 2020

Rydyn ni wedi clywed adroddiadau am sgamwyr yn defnyddio gwasanaeth profi ac olrhain y GIG fel ffordd o gael gwybodaeth bersonol neu ariannol gan bobl.

Mae’r sgam yn fath o ffugio rhif. Mae hyn yn cynnwys sgamwyr yn eich twyllo i feddwl eu bod yn galw o rif ffôn gwahanol i’r un maent yn ei ddefnyddio go iawn. Yn yr achos hwn, y rhif mae nhw o bosib yn ceisio ei ddynwared i guddio pwy ydyn nhw yw rhif y gwasanaeth profi ac olrhain - sef 0300 0135 000.

Mae cwmnïau ffôn yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n anodd i’r sgamwyr i wneud y galwadau hyn, ond dyma wybodaeth gallai fod yn ddefnyddiol i chi.

Wrth gwrs, os byddwch yn derbyn galwad go iawn gan y gwasanaeth profi ac olrhain, mae’n bwysig eich bod yn gallu ymddiried ynddo a gweithredu ar yr wybodaeth rydych chi’n ei chael.

Felly, dyma rywfaint o gyngor am beth i’w ddisgwyl gan alwad profi ac olrhain go iawn.

Yr unig wefan bydd y gwasanaeth yn gofyn i chi ymweld â hi fydd https://contact-tracing.phe.gov.uk.

Ar alwad go iawn, ni fyddan nhw byth yn gofyn i chi wneud y canlynol:

  • deialu rhif cyfradd premiwm (er enghraifft y rheini sy’n dechrau gyda 09 neu 087);
  • gwneud taliad o unrhyw fath;
  • gofyn am fanylion eich cyfrif banc;
  • rhoi manylion eich cyfrifon cymdeithasol, manylion mewngofnodi, neu fanylion eich cysylltiadau;
  • rhoi unrhyw gyfrineiriau neu PIN, neu’n gofyn i chi osod unrhyw gyfrineiriau neu PIN dros y ffôn;
  • prynu cynnyrch;
  • llwytho unrhyw feddalwedd ar eich dyfais neu ofyn i chi roi eich cyfrifiadur personol, ffôn clyfar neu dabled dan eu rheolaeth nhw; neu
  • mynd ar unrhyw wefan sydd ddim yn perthyn i Lywodraeth y DU neu'r GIG.

Os byddwch yn derbyn galwad ffôn gan rywun yn honni eu bod yn gweithio i’r GIG ac yn gofyn i chi wneud y pethau hyn, rhowch y ffôn i lawr a rhoi gwybod am yr alwad:

  • i Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040 neu drwy fynd ar eu gwefan os ydych chi’n Lloegr, Cymru neu yng Ngogledd Iwerddon; neu
  • I’r Heddlu, drwy 101, os ydych chi’n yr Alban.