Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau Broadband Compared

06 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi achredu gwasanaeth cymharu prisiau, Broadband Compared sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r fargen band-eang gorau ar gyfer eu hanghenion.

Mae achrediad gan Ofcom yn cael ei ddyfarnu i wasanaethau cymharu prisiau sydd wedi cael  archwiliad trylwyr yn unig, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall.

Yn ogystal â chynnig manylion am fargeinion band eang sydd ar gael, mae Broadband Compared yn cyhoeddi canllawiau, newyddion a theclynnau  gwirio band-eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, cyfarwyddwr grŵp defnyddwyr Ofcom: “Mae’r gwasanaethau cymharu prisiau yn helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau effeithiol ynglŷn â’u gwasanaethau cyfathrebiadau ac felly’n chwarae rhan bwysig ym mhenderfyniadau defnyddwyr.

“Drwy achredu gwasanaethau cymharu prisiau sydd wedi eu harchwilio’n drylwyr, mae Ofcom yn helpu defnyddwyr i fod yn hyderus bod y wybodaeth maent yn ei derbyn yn gynhwysfawr a chywir.”

Mae ein cynllun achredu yn rhoi’r hyder i gwsmeriaid bod y wybodaeth cymharu prisiau ar ein gwefannau achrededig yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw ac yn gynhwysfawr.”

Ychwanegodd Mark White, cyfarwyddwr UK Web Media, perchennog Broadband Compared:

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu offer ymarferol a  gwybodaeth i gwsmeriaid i ddeall marchnad sy’n gynyddol gymhleth yn hawdd. Mae derbyn achrediad gan Ofcom yn rhoi’r hyder i’n cwsmeriaid bod y gwasanaeth rydym yn ei gynnig yn canolbwyntio ar eu hanghenion nhw yn bennaf.”

Mae deg wasanaeth cymharu prisiau wedi’u hachredu gan Ofcom ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar gael ar ein tudalen cymharu prisiau.