Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau ‘Mobile Phones’

06 Medi 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau, Mobile Phones sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r bargeinion symudol a’r prisiau ar gyfer eu hanghenion.

Mae achrediad gan Ofcom yn cael ei ddyfarnu i wasanaethau cymharu prisiau sydd wedi cael  archwiliad trylwyr yn unig, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall.

Yn ogystal â chynnig manylion am setiau llaw a phrisiau, mae Mobile Phones yn cyhoeddi awgrymiadau a chyngor ar gyfer cwsmeriaid symudol, ochr yn ochr ag adolygiadau o ffonau newydd.

Dywedodd Lindsey Fussell, cyfarwyddwr grŵp defnyddwyr Ofcom: “Mae’r gwasanaethau cymharu prisiau yn helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau effeithiol ynglŷn â’u gwasanaethau cyfathrebiadau.

Mae ein cynllun achredu yn rhoi’r hyder i gwsmeriaid bod y wybodaeth cymharu prisiau ar ein gwefannau achrededig yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw ac yn gynhwysfawr.”

Ychwanegodd Mark White, cyfarwyddwr UK Web Media, perchennog Mobile Phones:

“Rydym yn falch i gael ein cymeradwyo gan y cynllun achredu safonol hwn. Rydym yn ymdrechu i gynnig profiad llyfn a di-drafferth a chyngor gonest, di-duedd, i roi cymorth mewn marchnad sy’n newid yn gyson.

“Bydd derbyn achrediad gan Ofcom yn rhoi’r hyder i’n cwsmeriaid bod y gwasanaeth rydym yn ei gynnig yn canolbwyntio ar eu hanghenion nhw yn bennaf.”

Mae naw gwasanaeth cymharu prisiau wedi’u hachredu gan Ofcom ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar gael ar ein tudalen cymharu prisiau.