Ofcom yn dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd

11 Chwefror 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei fod wedi dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Bydd y gorsafoedd newydd yn gwasanaethu Merthyr Tudful yn ne Cymru; Tywyn, Conwy, yng ngogledd Cymru; Shaftesbury, Dorset yn Lloegr a Shotts yn Lanarkshire, yr Alban.

Caiff gwasanaethau radio cymunedol eu darparu ar sail ddi-elw, gan ganolbwyntio ar ddarparu manteision cymdeithasol penodol i ardal neu gymuned fuddiant benodol.

Mae’r pedair trwydded radio cymunedol newydd wedi’u dyfarnu i:

Radio Merthyr (The 3Gs Development Trust), Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tydfil. Bydd Radio Merthyr yn canolbwyntio ar fywyd yn ardal Merthyr a bydd yn gweithio gyda busnesau lleol. Bydd Radio Merthyr yn darparu gwasanaeth radio cynhwysol i bobl yn ardal Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful.

Sound Radio Tywyn, Bae Cinmel, Abergele a’r Rhyl. Bydd Sound Radio yn rhedeg gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr ardal leol a bydd yn cynnwys rhai rhaglenni Cymraeg. Mae ar gyfer cymunedau Bae Cinmel a Thywyn, Abergele, y Rhyl a’r trefi a’r pentrefi cyfagos yn Nyffryn Clwyd.

Alfred (Alfred Radio Limited), Shaftesbury. Bydd radio Alfred yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac mae wedi’i anelu at wrandawyr hŷn. Bydd yn darparu gwasanaeth i gymuned Shaftesbury a’r ardal wledig gyfagos.

Listen Lanarkshire (Getting Better Together Limited), Shotts, Swydd Lanark. Bydd Listen Lanarkshire yn gweithio gyda phartneriaid lleol yn cynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid a chlybiau chwaraeon. Bydd yn gwasanaethu cyn gymunedau glofaol Shotts a’r pentrefi cyfagos.

Mae’r trwyddedau’n cael eu dyfarnu am gyfnod o bum mlynedd. Mae dros 290 o orsafoedd radio cymunedol ar yr awyr ar hyn o bryd.