Ofcom yn lansio ymgyrch i annog newid darparwr

16 Medi 2019

Mae Ofcom heddiw wedi lansio ymgyrch i esbonio ei bod hi’n haws nag erioed i newid eich bargen symudol neu fand eang.

Efallai gwnewch chi glywed ein hysbysebion radio, neu weld hysbysebion ar-lein, dros yr wythnosau nesaf. Rydyn ni eisiau i bobl wybod eu bod yn gallu newid rhwydwaith symudol gydag un neges destun syml a chael cyflymder wedi ei warantu pan maen nhw’n cael contract band eang newydd.

Anfon neges destun i newid darparwr symudol

Mae Ofcom wedi ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach i chi adael eich darparwr symudol. Mae ein rheolau’n golygu gallwch newid rhwydwaith drwy anfon neges destun syml, rhad ac am ddim i’ch darparwr presennol.

Mae’r broses ‘neges i newid’ yn rhoi mwy o reolaeth i chi sut ydych chi’n cyfathrebu gyda’ch darparwr presennol - darllenwch ein canllaw am ragor o wybodaeth.

Heb gael y cyflymderau band eang ag addawyd i chi?

Os yw eich cyflymder band eang yn rhwystredig, mae’n haws nag erioed nawr i newid darparwr fydd yn gwarantu eich cyflymder rhyngrwyd.

Mae ein rheolau’n golygu y dylech chi gael gwybodaeth gliriach ynghylch cyflymderau pan rydych yn prynu eich gwasanaeth band eang.

Os nad ydy eich gwasanaeth yn cyflawni’r cyflymderau cafodd eu haddo gan eich darparwr, cysylltwch â nhw. Os ydy’r broblem ar eich rhwydwaith a’u bod yn methu ei drwsio o fewn 30 diwrnod, yna gallwch adael eich cytundeb yn ddi-gosb.

Darllenwch ein canllaw am ragor o wybodaeth