Peiriannydd Ofcom yn sicrhau statws peiriannydd siartredig

06 Tachwedd 2019

Sara Salim conducting fieldwork as a spectrum engineer.

Mae Sara Salim, sy’n beiriannydd sy'n gweithio i Ofcom, wedi cipio statws peiriannydd siartredig a gydnabyddir yn rhyngwladol - a’r cyfan diolch i’w gwaith caled.

Mae gan Sara, sy’n beiriannydd maes sbectrwm, lawer o ddoniau - o wneud gwaith plymwr ac ailweirio mewn cartrefi i'w swydd feunyddiol fel peiriannydd.

Wedi ei lleoli yn Swyddfa Ofcom yn Birmingham, mae Sara wedi gweithio i Ofcom ers deng mlynedd. Dechreuodd fel prentis - yr unig fenyw ochr yn ochr â naw o ddynion- yn dilyn gradd mewn cyfathrebu digidol.

Ac mae hi wedi bod wrth ei bodd yn ei swydd byth ers hynny - yn enwedig gan nad oes yr un diwrnod yr un fath â’i gilydd.

Eglura Sara: “Rwy’n gofalu am ardal Swydd Gaerlŷr a Coventry. Gallaf fod yn gweithio ar achos gweithredwr rhwydwaith symudol un diwrnod - yn delio â chŵyn am ymyrraeth ar y band 900mhz. Dro arall, gallwn fod yn olrhain ffynhonnell camdriniaeth ar system radio.”

Mae Sara hefyd yn rhan o raglen arweinwyr y dyfodol Ofcom, lle’r oedd hi’n un o 30 o gydweithwyr a ddewiswyd o blith nifer fawr o geisiadau. Ond gad nad yw hi'n un i laesu dwylo, penderfynodd Sara fynd am statws peirianneg siartredig.

Ond nid oedd hynny’n dasg hawdd. Dywed Sara: “Cymerodd ddwy flynedd i adeiladu portffolio a chais 15 tudalen. Rhaid i chi fodloni meini prawf academaidd heriol. Gweithiais yn agos gyda’r cynghorwr adolygiadau proffesiynol, a rhoddodd Cyfarwyddwr Sbectrwm Ofcom, Mark Walls, gefnogaeth wych.

“Cefais wahoddiad am gyfweliad dwys a chefais fy asesu gan ddau ymgynghorydd cyfathrebu profiadol. Fe wnaethant fy holi i’n dwll, a bu’n rhaid i mi roi cyflwyniad ar y prosiectau amrywiol roeddwn i wedi gweithio arnynt. Roedd yn gyfweliad wedi ei seilio ar gymhwysedd peirianneg dechnegol, sy'n rhywbeth na allwch chi baratoi ar ei gyfer. Roedd yn rhaid i mi ddarparu enghreifftiau ac ymhelaethu ar y rhain i ddangos dealltwriaeth.

Ychwanegodd Sara: “Hwn oedd y peth mwyaf heriol i mi ei wneud erioed! Roedd yn anoddach nag arholiadau mathemategol gan fod llawer o bwysau - gyda dau unigolyn yn beirniadu ac yn marcio eich atebion. Mae'n rhaid i chi ddangos eich bod chi'n gweithio ar lefel meistr - felly maen nhw'n holi’n drylwyr iawn.

“Roedd yn rhyddhad pan ddaeth y cyfweliad i ben, ond doedd gen i ddim syniad sut hwyl roeddwn i wedi ei chael arni gan eu bod yn hollol ddi-emosiwn. Mewn gwirionedd, ar y pryd, roeddwn i'n teimlo nad oeddwn i wedi llwyddo.

“Arhosais chwe wythnos i gael y canlyniadau - ac roeddwn i wrth fy modd pan gefais y dystysgrif yn y post.

“Roeddwn i wir eisiau ennill statws CEng i brofi i mi fy hun y gallwn i ei wneud. Rwy'n gobeithio bod hyn yn annog cyd-beirianwyr - yn enwedig menywod - i fynd amdani hefyd.”

A close-up of Sara's certificate of her chartered engineer status