Ofcom yn achredu gwasanaeth cymharu prisiau BroadbandDeals.co.uk

01 Mai 2019

Mae Ofcom wedi achredu gwasanaeth cymharu prisiau, BroadbandDeals.co.uk sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r fargen band-eang gorau ar gyfer eu hanghenion.

Mae achrediad gan Ofcom yn cael ei ddyfarnu i wasanaethau cymharu prisiau sydd wedi cael  archwiliad trylwyr yn unig, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall.

Mae archwiliad ail-achredu yn cael ei gynnal 12 mis ar ôl achrediad cyntaf y gwasanaethau a phob deunaw mis wedi hynny.

Cafodd BroadbandDeals.co.uk ei achredu’n gyntaf gan Ofcom yn 2018.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Defnyddwyr a Chysylltiadau Allanol Ofcom: “Mae’r gwasanaethau cymharu prisiau yn bwysig iawn. Maent yn helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau gwybodus drwy ddarparu gwybodaeth glir am wasanaethau a chostau.

“Mae cynllun achredu Ofcom yn golygu bod defnyddwyr yn gallu bod yn hyderus bod y wybodaeth maent yn ei derbyn yn gynhwysfawr a chywir.”

Dywedodd Ben Tibbits, Cyfarwyddwr Bonus Media Ltd, sy’n rhedeg BroadbandDeals.co.uk:

“Rydyn ni’n falch dros ben i gael achrediad gan Ofcom am yr eildro. Mae’r tîm wedi ymrwymo i ddiweddaru a gwella’r wefan i gynnig y dewis gorau posibl o fargeinion band eang i’n defnyddwyr -o’r simiau data symudol rhataf i’r cysylltiadau ffeibr cartref cyflymaf.

“Rydyn ni mewn marchnad gystadleuol iawn, felly mae’n hanfodol bod defnyddwyr yn gwybod eu bod yn gallu ymddiried ynddon ni i ddarparu cymhariaeth prisiau diragfarn, gwybodaeth sy’n gywir a chyngor gonest. Rydyn ni yma i’w helpu i ddod o hyd i’r fargen orau.”

Am ragor o wybodaeth am y gwasanethau sydd wedi eu hachredu gennym, ewch i’n tudalen cymharu prisiau.