Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau HandsetExpert

30 Awst 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau, HandsetExpert sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r bargeinion symudol a’r prisiau ar gyfer eu hanghenion.

Mae HandsetExpert yn dod o hyd i wybodaeth sydd ar draws y we ac yna’n ei chyfuno i sgorau sydd wedi’u graddio’n unigol gyda chanllawiau prynwyr ar gyfer pob set llaw. Gall y defnyddwyr wedyn ddod o hyd i’r sgorau yma a’u defnyddio i’w helpu i benderfynu pa ffôn, cytundeb neu fargen i ddewis a ble i’w prynu.

Er mwyn cael achrediad gan Ofcom, mae’n rhaid i’r gwasanaethau cymharu prisiau basio archwiliad trylwyr, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall.

Caiff yr archwiliadau eu cynnal 12 mis ar ôl dyfarnu’r achrediad a phob 18 mis ar ôl hynny. Cafodd HandsetExpert ei achredu’n wreiddiol gan Ofcom yng Ngorffennaf 2017.

Dywedodd Lindsey Fussell, cyfarwyddwr grŵp defnyddwyr Ofcom: “Mae’r gwasanaethau cymharu prisiau hyn fel HandExpert yn helpu defnyddwyr drwy ddarparu gwybodaeth ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw a faint maen nhw’n ei gostio. Mae hyn yn eu galluogi nhw i wneud dewisiadau gwybodus gyda’r manylion sydd eu hangen arnynt wrth law.

“Os mae gwasanaeth wedi ei achredu gan Ofcom, gall ddefnyddwyr fod yn hyderus bod y wybodaeth mae’n ei ddarparu yn gywir ac yn drywlwyr.”

Dywedodd Shahrum Gilani, sylfaenydd a chyfarwyddwr HandsetExpert: “Rydym yn falch bod ein gwasanaethau cymharu prisiau wedi ei ail-achredu gan Ofcom. Nod HandsetExpert yw i ddarparu cwsmeriaid gyda chyngor defnyddiol a di-duedd ar gyfer materion symudol, i sicrhau eu bod yn cael y ffôn cywir am y pris cywir.

Mae ein achrediad parhaus yn golygu bod ein cwsmeriaid yn gallu defnyddio ein gwasanaeth cymharu cytundebau ffonau symudol a SIM yn hyderus.”

Mae wyth gwasanaeth cymharu prisiau wedi’u hachredu gan Ofcom ar hyn o bryd. Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar gael ar ein tudalen cymharu prisiau.