Ofcom yn ail achredu gwasanaeth cymharu prisiau 'Mobile Phones'

25 Hydref 2019

Mae Mobile Phones, gwefan sy’n helpu pobl i ddod o hyd i’r fargen symudol gorau ar gyfer eu hanghenion, wedi cael ei hailachredu gan Ofcom fel rhan o’n gwasanaeth achredu gwasanaethau cymharu prisiau.

Er mwyn cael achrediad gan Ofcom, mae’n rhaid i’r gwasanaethau cymharu prisiau basio archwiliad trylwyr, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall

Caiff yr archwiliadau eu cynnal 12 mis ar ôl dyfarnu’r achrediad a phob 18 mis ar ôl hynny. Cafodd Mobile Phones ei achredu gan Ofcom yn gyntaf yn 2018.

Dywedodd Lindsey Fussell, cyfarwyddwr grŵp defnyddwyr Ofcom: “Mae’r gwefannau prisiau hyn yn chwarae rhan hanfodol i helpu pobl i wneud dewisiadau effeithiol ynghylch eu gwasanaethau cyfathrebiadau.

Mae ein cynllun achredu yn rhoi’r hyder i ddefnyddwyr bod y wybodaeth cymharu prisiau ar wefannau sydd wedi’u hachredu yn hygyrch, yn gywir, yn dryloyw ac yn gynhwysfawr.”

Dywedodd Mark White, cyfarwyddwr telathrebu Comparison Technologies Ltd, perchennog Mobile Phones, “Rydym yn hapus iawn i dderbyn ail-achrediad gan Ofcom unwaith eto.

“Mae ein dull gweithredu parhaol o alinio gyda safonau uchel Ofcom wedi’n helpu i gyflawni profiad syml, yn cyfoethogi profiad defnyddwyr a chynnig gwerth i’n cwsmeriaid.”

Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar gael ar ein tudalen cymharu prisiau.