Ofcom yn cyflwyno ei adroddiad blynyddol cyntaf i Gomisiynydd y Gymraeg

06 Tachwedd 2018

Mae Ofcom wedi cyflwyno ei adroddiad blynyddol cyntaf ar gydymffurfio â Safonau statudol y Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae’r Safonau wedi galluogi Ofcom i adeiladu ar ein gwaith yn y Gymraeg ers eu cyflwyno yn 2017.

Rydym yn meddwl bod cyflawni ein rhwymedigaethau mewn perthynas â’r iaith Gymraeg yn eithriadol bwysig ac rydym yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi:

  • cynhyrchu fersiynau Cymraeg o ddogfennau allweddol fel Cysylltu’r Gwledydd, Cyfryngau'r Genedl, yr Adroddiad Blynyddol a'r adroddiad ar Gynrychiolaeth a Phortreadu ar deledu’r BBC;
  • lansio cyfrif Cymraeg ar Twitter, @OfcomCymraeg, i helpu i ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg; a
  • darparu amrywiaeth o adnoddau pwrpasol yn y Gymraeg, gan gynnwys fideos ac apiau ar gyfer gwirio derbyniad band eang a symudol.

Mae ein hadroddiad blynyddol cyntaf i Gomisiynydd y Gymraeg yn ddogfen ddigidol ryngweithiol. Mae’r fformat yma’n galluogi Ofcom i gyflwyno ei weithgareddau yn y Gymraeg mewn ffordd weledol a diddorol.

Dywedodd Alison Crosland, Cyfarwyddwr Grŵp Ofcom ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol: “Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd bob dydd yng Nghymru ac rydyn ni’n falch o fod yn darparu mwy o wasanaethau nag erioed o’r blaen i siaradwyr Cymraeg. Rydyn ni bob amser yn ceisio gwneud hynny mewn ffyrdd newydd ac arloesol.”

Mae Ofcom yn rheoleiddio ar gyfer pobl ledled y DU gyfan a’i gwledydd. Mae llawer o bobl yng Nghymru’n dewis cyfathrebu gydag Ofcom yn y Gymraeg ac rydym yn eu hannog i wneud hynny.

Mae swyddfa Ofcom Cymru wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ac mae’r tîm yn cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl yn bennaf. Mae’r tîm yn cynnwys Uwch Gynghorydd yr Iaith Gymraeg i gefnogi ein gwaith yn y Gymraeg a’n hymrwymiad i’r iaith.