Beth yw rôl Ofcom yn ystod etholiad cyffredinol?

13 Tachwedd 2019

Byddwn yn cael nifer o gwestiynau ynghylch ein rôl ni mewn perthynas â rhaglenni teledu a radio yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol.

Mae’r canllaw byr hwn yn egluro’r math o faterion y gallwn ni edrych arnyn nhw, yn ogystal â'r rheini sydd y tu allan i’n cylch gwaith.

Gallwch chi ddarllen rheolau Ofcom ar gyfer cynnwys teledu a radio yn ein Cod Darlledu– sy’n cynnwys rhai rheolau arbennig sy’n berthnasol yn ystod cyfnod etholiad.