Ymateb Ofcom i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynglŷn â rheoleiddio niwed ar-lein

12 Chwefror 2020

Rydyn ni’n rhannu’r un uchelgais â Llywodraeth y DU, sef cadw pobl yn ddiogel ar-lein, ac rydyn ni’n croesawu’r ffaith ei bod yn dymuno penodi Ofcom yn rheoleiddiwr niwed ar-lein.

Byddwn yn gweithio gyda’r Llywodraeth i helpu i sicrhau bod rheoleiddio i ddiogelu pobl ar-lein yn effeithiol ac, os cawn ein penodi, byddwn yn ystyried pa gamau gwirfoddol bydd modd eu cymryd cyn cyflwyno deddfwriaeth.

Jonathan Oxley, y Prif Weithredwr Dros Dro