Cwmnïau parseli yn cyfaddef eu bod wedi torri'r gyfraith cystadleuaeth

19 Medi 2019

Mae’r Post Brenhinol a’r  SaleGroup, sy’n masnachu fel Despatch Bay – wedi cyfaddef bod yn rhan o gytundeb gwrth-gystadleuol anghyfreithlon.

Ym mis Mai 2018, dywedodd y Post Brenhinol fod ei adran Parcelforce wedi llunio cytundeb gyda Despatch Bay a oedd yn golygu na fyddai’r naill gwmni na’r llall yn cynnig gwasanaethau danfon parseli i gwsmeriaid busnes ei gilydd.

Fel rheoleiddiwr gwasanaethau post, mae Ofcom wedi archwilio’r cytundeb yma.

Rydym wedi canfod yn amodol bod y cytundeb yn torri cyfraith cystadleuaeth oherwydd ei fod yn ceisio cyfyngu ar gystadleuaeth drwy rannu cwsmeriaid.

Sut oedd y cytundeb yn gweithio

Mae’r SaleGroup, sy’n masnachu fel Despatch Bay, yn gwmni ar-lein sy’n ailwerthu gwasanaethau danfon parseli. Mae’n trefnu danfon nwyddau i gwsmeriaid busnesau bach a chanolig drwy brynu gwasanaethau nifer o weithredwyr parseli, yn hytrach na danfon y parseli ei hun.

Roedd ebyst fu rhwng y Post Brenhinol a’r SaleGroup yn dangos bod gan y ddau gwmni cytundeb i rannu cwsmeriaid, a bod hyn wedi para rhwng mis Awst 2013 a mis Mai 2018.

Roedd y ddau gwmni wedi gofyn i’w gilydd i dynnu dyfynbris yn ôl ar ôl ei ddarparu i rai cwsmeriaid. Roedd rhai o’r cynigion hyn yn rhatach na’r pris roedd cwsmer yn ei dalu ar y pryd. Felly pan roedd y dyfynbrisiau’n cael eu tynnu’n ôl, roedd hyn yn atal y cwsmeriaid rhag talu’r prisiau is am yr un gwasanaethau danfon parseli.

Roedd y SaleGroup hefyd wedi rhannu ei restr o gwsmeriaid â ParcelForce, gyda’r nod o sicrhau y gallai pob cwmni osgoi cynnig gwasanaethau i gwsmeriaid ei gilydd.

Dywedodd Gaucho Rasmussen, Cyfarwyddwr Ymchwiliadau a Gorfodi Ofcom: “Mae cytundebau gwrth-gystadleuol fel yr un rhwng y Post Brenhinol a’r SaleGroup wedi cael eu dylunio i gyfyngu ar gystadleuaeth, ac maent yn aml yn golygu bod cwsmeriaid yn talu pris uwch o ganlyniad i hynny.

“Mae’r math yma o ymddygiad yn torri cyfraith cystadleuaeth mewn ffordd ddifrifol ac mae’n annerbyniol.”

Cosb ariannol

O dan bolisi trugaredd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, (CMA) mae’n bosibl i’r cwmni cyntaf sy’n rhan o gytundeb gwrth-gystadleuol sy’n dod ymlaen a rhoi gwybod amdano gael imiwnedd rhag dirwyon, ar yr amod nad oes ymchwiliad i’r ymddygiad eisoes ar waith.

Felly ni fydd y Post Brenhinol yn cael dirwy, ar yr amod ei fod yn parhau i gydweithredu’n llawn ag ymchwiliad Ofcom.

Mae’r SaleGroup wedi derbyn dirwy o £40,000. Mae hon yn ddirwy fawr i’r SaleGroup, wrth ystyried maint bach y cwmni.