Ofcom yn ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau broadband.co.uk

03 Medi 2019

Mae Ofcom wedi ailachredu broadband.co.uk, gwasanaeth cymharu prisiau sy’n cynnig gwybodaeth i bobl sy’n awyddus i gymharu costau gwasanaethau band eang.

Mae ein cynllun achredu yn golygu bod defnyddwyr yn gallu bod yn siŵr bod yr wybodaeth maen nhw’n ei chael gan wasanaethau cymharu prisiau yn gywir ac yn gyfoes.

Mae’n rhaid i wasanaethau basio archwiliad annibynnol trylwyr cyn cael eu hachredu, a dim ond os byddant yn cael mwy o archwiliadau rheolaidd y byddant yn cael eu hailachredu.  Bydd yr archwiliadau hyn yn cael eu cynnal 12 mis ar ôl i'r gwasanaeth gael ei achredu am y tro cyntaf, a phob 18 mis ar ôl hynny.

Cafodd broadband.co.uk ei achredu gan Ofcom gyntaf yn 2010.

Mae gwasanaethau cymharu prisiau fel broadband.co.uk yn chwarae rhan bwysig i helpu pobl i ddewis darparwr, drwy gynnig gwybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau a chostau. Mae cynllun achredu Ofcom yn golygu bod pobl yn gallu bod yn hyderus bod yr wybodaeth maen nhw'n ei chael yn gywir, yn glir ac yn gyfoes. Lindsay Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr a Materion Allanol Ofcom
Mae'n wych cael ailachrediad arall gan Ofcom. Mae'r farchnad band eang yn gymhleth ac yn amrywiol. Ein nod ni yw ei gwneud hi'n syml i ddefnyddwyr ganfod a newid i'r fargen orau iddyn nhw. Mae bod yn rhan o'r cynllun achredu yn allweddol i ddangos ein bod yn ddiduedd, yn agored ac yn onest gyda'n hargymhellion. Ed Dawson, Prif Swyddog Gweithredol broadband.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen berthnasol ar wasanaethau cymharu prisiau.