Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau Billmonitor

27 Mawrth 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau, Billmonitor  sy’n helpu ei ddefnyddwyr i ddod o hyd i’r bargeinion symudol ar gyfer eu hanghenion.

Mae Billmonitor wedi ei achredu gan Ofcom am naw mlynedd erbyn hyn. Er mwyn cael achrediad gan Ofcom, mae’n rhaid i’r gwasanaethau cymharu prisiau basio archwiliad trylwyr, i sicrhau bod y wybodaeth maent yn ei ddarparu yn gynhwysfawr, yn gywir ac yn hawdd i’w deall.

Caiff yr archwiliadau eu cynnal 12 mis ar ôl dyfarnu’r achrediad a phob 18 mis ar ôl hynny.

Dywedodd Lindsey Fussell, cyfarwyddwr grŵp defnyddwyr Ofcom: “Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnig cymorth allweddol i ddefnyddwyr, yn darparu gwybodaeth ynghylch y pecynnau telathrebu sydd ar gael iddyn nhw a faint maen nhw’n ei gostio. Mae hyn yn eu galluogi nhw i wneud dewisiadau gwybodus sydd wedi’u seilio ar y wybodaeth wnaethon nhw ei derbyn.”

Dywedodd Dr Stelios Koundouros, sylfaenydd a chyfarwyddwr cynnyrch Billmonitor: “Mae Billmonitor yn falch i ennill ail-achrediad wrth Ofcom am y nawfed flwyddyn yn olynol.

“Mae’n deyrnged i’n hymdrechion i ddarparu’r gwasanaethau cymharu prisiau a dadansoddi prisiau o’r safon uchaf i’n defnyddwyr.”

Mae wyth gwasanaeth cymharu prisiau wedi’u hachredu gan Ofcom ar hyn o bryd.  Mae rhagor o wybodaeth am y safleoedd hyn ar ein  tudalen cymharu prisiau.