Diweddariad ar sianel newyddion RT

18 Ebrill 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi lansio saith ymchwiliad newydd i ddidueddrwydd newyddion a materion chyfoes rhaglenni ar y sianel newyddion RT.

Mae’r ymchwiliadau’n (PDF, 240.5 KB) ffurfio rhan o ddiweddariad Ofcom, sy’n cael ei gyhoeddi heddiw, i’r trwyddedau a ddeilir gan Novosti TV, y Cwmni sy’n darlledu RT.

Hyd yn ddiweddar, nid yw perfformiad cydymffurfio TV Novosti wedi bod yn sylweddol wahanol i ddarlledwyr eraill.

Fodd bynnag, ers y digwyddiadau yng Nghaersallog, rydym yn ymwybodol o gynnydd arwyddocaol yn nifer y rhaglenni ar y gwasanaeth RT sydd angen eu hymchwilio fel torri amodau posib o God Darlledu Ofcom.

Byddwn yn cyhoeddi canlyniad yr ymchwiliad cyn gynted ag sy’n bosibl. Mewn perthynas â’n dyletswydd addas a phriodol, byddwn yn ystyried yr holl dystiolaeth newydd gan gynnwys canlyniadau’r ymchwiliadau yma ac ymddygiad y trwyddedai yn y dyfodol.