Taflen waith cynnwys ar-lein plant

07 Chwefror 2017

Mae Ofcom wedi darparu taflen waith i helpu rhieni ac athrawon i siarad gyda phlant am sut i fod yn ddiogel ar-lein. 

Cafodd ei chreu fel rhan o Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2019, sy'n hyrwyddo defnydd diogel a phositif o dechnoleg digidol ar gyfer plant a phobl ifanc. Thema eleni yw 'Gwella'r we gyda'n gilydd.'

Wedi'i gydlynu yn y DU gan y UK Safer Internet Centre, mae cannoedd o ysgolion a sefydliadau yn cymryd rhan i godi ymwybyddiaeth am faterion diogelwch ar-lein ac yn cynnal digwyddiadau ar draws y DU.

Delweddau ar-lein

Mae ymchwil a gafodd ei lansio i nodi'r digwyddiad yn datgelu bod y mwyafrif o blant a phobl ifanc rhwng 8-17 oed (84%) wedi rhannu llun ar-lein. Mae llawer yn defnyddio'r dddelwedd i wneud gwahaniaeth gyda 4 o bob 5 person ifanc (80%) yn cyfaddef eu bod wedi eu hysbrydoli i gymryd camau positif drwy gyfrwng fideo ar-lein neu lun.

Fodd bynnag, nid yw eu holl brofiadau'n rhai positif. Mae mwy nag 1 o bob 5 (22%) wedi cael eu bwlio gyda delweddau neu fideos ar-lein ac mae 70% wedi gweld delweddau a fideos sy'n anaddas i'w hoed.

Mae bron hanner (45%) o bobl ifanc rhwng 13-17 oed wedi gweld delweddau o rywun maent yn eu hadnabod sy'n noeth neu sy' ddim yn gwisgo llawer o ddillad yn y lluniau sy'n cael eu rhannu o gwmpas eu hysgol neu gymuned leol.

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Mae Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu ar draws y byd i hyrwyddo defnydd diogel a phositif o dechnoleg digidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yn y DU yr 'UK Safer Internet Centre' sy'n cydlynu'r digwyddiad ac mae cannoedd o sefydliadau yn cefnogi'r digwyddiad gan gynnwys Ofcom.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y digwyddiad a sut i gymryd rhan drwy ymweld â gwefan Saesneg allanol, 'Safer Internet Day'.