Ofcom yn penodi Simon Saunders yn Gyfarwyddwr Technoleg Newydd

13 Chwefror 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Simon Saunders yn ymuno ag Ofcom fis nesaf fel Cyfarwyddwr Technoleg Newydd.

Mae Simon yn ymuno ag Ofcom o Google, lle’r oedd yn Bennaeth Partneriaethau Cysylltedd ar gyfer Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica. Mae wedi bod gyda’r cwmni technoleg ers 2015, gan weithio gyda gweithredwyr symudol yn fyd-eang ar wella cysylltedd di-wifr drwy dechnoleg uwch.

Mae Simon yn arbenigwr ym maes technoleg cyfathrebu ac mae ganddo gefndir technegol a masnachol, ar ôl gweithio yn y diwydiant gan gynnwys gyda Motorola a Philips, yn y byd academaidd ym Mhrifysgol Surrey a Choleg y Drindod Dulyn, ac fel cynghorydd ar systemau cyfathrebu ar gyfer defnyddwyr busnes, gweithredwyr a gwerthwyr technoleg.

Mae hefyd yn Athro Gwadd yng Ngholeg King’s, Llundain, ac roedd yn aelod o Fwrdd Cynghori Ofcom ar Faterion Sbectrwm rhwng 2007 a 2014. Mae wedi sefydlu a chadeirio nifer o fforymau a chymdeithasau technoleg.

Mae Simon hefyd yn ymddiriedolwr yr elusen Charity for All, lle drefnodd e'r wers gerddoriaeth gyntaf drwy gyfrwng 5G.

Mae’n wych bod Simon yn ymuno ag Ofcom. Bydd yn dod â phrofiad sylweddol i’n gwaith ac yn helpu i sicrhau ein bod yn gallu delio â chyflymder cynyddol newidiadau technolegol.

Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom

Rydw i’n gyffrous iawn i ddechrau yn Ofcom sy’n rheoleiddiwr blaengar sy’n deall technoleg. Rydw i’n edrych ymlaen at helpu i lywio dyfodol gwaith Ofcom i wella cyfathrebiadau i bobl a busnesau'n y DU.

Yr Athro Simon Saunders