Eira mawr a signalau ar chwâl? Dim problem i beirianwyr Ofcom

20 Mawrth 2018

Roedd tîm o beirianwyr Ofcom yn yr Alban wedi bod yn gyrru eu cerbyd mewn amodau go anodd yn ddiweddar i ddatrys achos cymhleth o ymyrraeth.

Dechreuodd eu hantur drwy'r eira pan ofynnwyd i’r Swyddogion Peirianneg Sbectrwm Ian Bunce a Kenny Wallace edrych ar ymyrraeth a oedd yn effeithio ar fast ffonau symudol ar safle uchel ger pentref Duns yng ngororau’r Alban. Roedd yr ymyrraeth yn effeithio ar gwsmeriaid ar y 3 rhwydwaith dros lawer o'r dref a’r ardal wledig o’i hamgylch.

Pan gyrhaeddodd Ian a Kenny’r ffordd fynediad i’r safle, roedd lluwchfeydd eira o hyd at dair troedfedd yno i’w croesawu. Ond nid oedd hynny’n mynd i’w rhwystro, fe aethant yn eu blaenau yn eu Mitsubishi Shogun er gwaethaf yr amodau anodd.

Gan fod yr olwynion iawn ganddynt – ac, yn hollbwysig, ar ôl cwblhau cwrs hyfforddiant gyrru cerbydau 4X4 - roedd y tîm yn gallu mynd dros y rhan fwyaf o’r lôn a oedd yn eira i gyd heb broblem, er nad oedd y peiriannydd Ericsson yn ei Skoda 4X4 wedi llwyddo i wneud hynny.

Serch hynny, wrth i’r eira fynd yn ddyfnach ac wrth i’r llwybr fynd yn serthach, roedd y Shogun hyd yn oed yn dechrau llithro ac roedd yn rhaid i’n peirianwyr gerdded gweddill y ffordd i’r orsaf dir i gynnal profion ar y safle.

Ar ôl cyrraedd, fe ddaethon nhw o hyd i signal math pigiad a oedd yn effeithio ar y sbectrwm ac fe aethant yn ôl i lawr y bryn i ganfod ffynhonnell y broblem, gan gynnal profion wrth iddyn nhw fynd.

Ar ôl cyfnod fe ddaethon nhw ar draws pigiad tebyg ar eu hoffer ar eu cerbyd, ac roedden nhw wedi gallu olrhain hwnnw i fferm wyau pedair cilometr oddi wrth y mast ffonau symudol.

Ar ôl cyrraedd y fferm, aeth y peirianwyr ymlaen i chwilio, ac o’r diwedd fe ddaethant o hyd i’r ffynhonnell sef dyfais chwyddo signal ffôn symudol a oedd wedi’i gosod mewn sied ieir fawr. Mae dyfeisiau chwyddo’n cael eu defnyddio i chwyddo signalau symudol ond maen nhw hefyd yn gallu achosi ymyrraeth i’r signalau o’r mastiau ffonau symudol.

Ar ôl gorffen y gwaith ffurfiol a chymryd datganiadau a chymryd y ddyfais a oedd yn achosi’r broblem, cafodd Ian a Kenny syrpreis wrth i berchennog y fferm roi dwsin o wyau iddynt am eu ‘trafferth’.

Roedd yn ddiweddglo gwych i’r achos ac i bobl Duns sydd bellach â rhwydwaith ffôn symudol sy’n gweithio unwaith eto.