Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

17 Gorffennaf 2020

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Bydd eich adborth yn ein helpu ni i’w gwella.

Hoffen ni wybod:

  • pam ddaethoch chi i’r wefan heddiw;
  • pa mor fodlon oeddech chi; ac
  • os wnaethoch chi gael unrhyw broblemau gyda’r wefan
Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na pum munud i’w gwblhau.

Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).