Y rhaglenni teledu wnaeth ddenu’r mwyaf o gwynion yn 2018

02 Ionawr 2019

Celebrity Big Brother oedd y rhaglen deledu wnaeth ddenu'r mwyaf o gwynion at Ofcom yn 2018.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, wnaethon ni dderbyn cyfanswm o dros 56,000 o gwynion am raglenni wrth wrandawyr a gwylwyr. Gyda'i gilydd, gwnaeth y deg rhaglen deledu wnaeth dderbyn y mwyaf o gwynion, dros 47,000 i gyd, gyfrannu at 86% o gyfanswm y flwyddyn.

Ofcom sy'n gyfrifol am ddiogelu safonau ar deledu a radio. Mae pob cwyn rydyn ni'n ei derbyn yn cael ei hasesu yn erbyn rheolau darlledu i benderfynu a ddylid gweithredu ymhellach yn erbyn y darlledwr.

Y 'deg uchaf' o raglenni teledu wnaeth ddenu'r mwyaf o gwynion yn 2018

Celebrity Big Brother a ddarlledwyd ar Channel 5 wnaeth ddenu'r mwyaf o gwynion, cyfanswm o 27,602 yn 2018. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn ymwneud â'r cyhuddiad o drais corfforol wnaeth Roxanne Pallett yn erbyn Ryan Thomas.

Yr ail ar y rhestr oedd pennod o Loose Women ar ITV. Fe wnaeth y rhaglen ddenu 7,912 o gwynion, gyda'r rhan fwyaf yn ymwneud â chyfweliad gyda'r gwestai, Kim Woodburn.

Mae Ofcom yn cynnal ymchwiliad i'r ddwy raglen hon.

Fe wnaeth rhaglenni realiti ITV, Love Island a The X Factor sy'n y rhestr 10 uchaf (rhif 4 a rhif 10 gyda'i gilydd), ynghyd â straeon penodol ar Coronation Street (5ed) ac Emmerdale (6ed), ddenu cwynion atom wrth gannoedd o wylwyr. Hefyd yn y rhestr oedd Good Morning Britain (7fed), This Morning (8fed), Sky News (3ydd) ac I’m a Celebrity… Get Me Out of Here (9fed).

Gyda llawer o bobl yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i leisio barn, mae nifer o'r rhaglenni sy'n ymddangos yn y deg uchaf eleni ymhlith y rhaglenni a ddenodd y mwyaf o drydariadau, yn ôl ymchwil Kantar Media.

Dywedodd Tony Close, Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi Ofcom:

“Mae gwylwyr mor danbaid ag erioed ynghylch yr hyn maent yn ei wylio, yn trafod rhaglenni gyda ffrindiau a theledu, a gyda phobl eraill ar y cyfryngau cymdeithasol. Maent yn anfon cwyn atom ni pan maen nhw'n meddwl nad yw rhaglenni wedi cyrraedd y safon maent yn ei disgwyl ac rydym yn asesu pob cwyn yn ofalus.

"Eleni, rydym wedi cymryd camau ar sawl achlysur lle nad yw'r rhaglenni wedi cyrraedd y safonau sy'n ofynnol yn ôl ein rheolau. "

Sicrhau safonau ar deledu a radio

Gall bobl gyflwyno cwyn i Ofcom am gynnwys ar deledu, radio a gwasanaethau fideo ar alw rydyn ni'n eu rheoleiddio. Gall cwynion gael eu cyflwyno drwy'r ffôn, ar-lein neu drwy'r post sy'n cael eu hasesu'n ofalus yn erbyn ein rheolau darlledu.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth Tîm Safonau Cynnwys Ofcom asesu bron 56,000 o gwynion cynulleidfa gan adolygu tua 8,200 awr o ffilm a sain i benderfynu os oedd ein rheolau darlledu wedi'u torri.

Gwnaethon ni lansio 137 o archwiliadau rhaglenni teledu a radio yn 2018. Allan o'r rhain cafodd 129 eu cau o fewn y flwyddyn. Gwnaethon ni ganfod bod ein rheolau darlledu wedi'u torri mewn 80 o achosion. Roedd 33 o achosion heb dorri'r rheolau a chafodd 16 o achosion eu datrys -sy'n golygu yn yr achosion hyn cafodd ein pryderon eu bodloni gan y darlledwr.

Dyma'r deg uchaf yn llawn:

  1. Celebrity Big Brother: 27,602
  2. Loose Women: 8,002
  3. Sky News: 4,251
  4. Love Island: 4,192
  5. Coronation Street: 1,098
  6. Emmerdale: 759
  7. Good Morning Britain: 548
  8. This Morning: 402
  9. I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!: 335
  10. The X Factor: 286