Dyfeisiadau gorau’r 25 mlynedd diwethaf – a beth sy’n gyffredin rhyngddyn nhw

07 Mai 2019

Wifi a ffonau clyfar ydy dyfeisiadau pwysicaf y 25 mlynedd diwethaf, yn ôl arolwg a gyhoeddwyd heddiw, gyda'r rhestr o’r 25 o ddyfeisiadau gorau yn llawn arloesedd o'r sector cyfathrebiadau.

Roedd yr arolwg gan Product Focus wedi gofyn i 2,000 o bobl enwi eu hoff ddyfeisiadau o’r chwarter canrif diwethaf. Mae Wifi yn y tri uchaf gyda ffonau clyfar a bancio ar-lein.

Mae’r rhestr yn llawn technoleg sy'n gwneud ein bywydau'n haws. Yn aml iawn mae gwaith Ofcom yn helpu’r arloesedd yma i dyfu – drwy reoleiddio’r rhwydweithiau maen nhw’n eu defnyddio, neu drwy eu goruchwylio ar ôl iddyn nhw gael eu sefydlu er mwyn iddyn nhw weithio’n effeithlon ac yn ddiogel.

Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y gorau o'u band eang, eu ffôn cartref a’u gwasanaethau symudol, yn ogystal â chadw llygad ar y teledu a'r radio a gwasanaethau ar-alw.

Rydyn ni'n gofalu am y tonnau awyr a ddefnyddir gan ddyfeisiau di-wifr fel ffonau di-wifr, rhai clustffonau, walkie talkies a hyd yn oed rhai allweddi car a chlychau drws.

Dyma rai o’r dyfeisiadau a oedd ar frig yr arolwg.

 1. Wifi
 2. Ffonau clyfar
 3. Bancio ar-lein
 4. Chwilio ar-lein, fel Google
 5. Siopa ar-lein, fel Amazon
 6. Technoleg bôn-gelloedd
 7. GPS
 8. Setiau teledu â sgrin fflat
 9. Taliadau digyffwrdd
 10. Dyfeisiau tabled
 11. YouTube
 12. Peiriannau argraffu 3D
 13. Netflix
 14. Amgryptio data
 15. Skype
 16. Ceir trydanol modern
 17. Kindle
 18. Bluetooth
 19. Facebook
 20. Clustffonau di-wifr
 21. Citiau DNA achau
 22. Consolau gemau Sony (cyfres PlayStation)
 23. Amazon Echo
 24. Spotify
 25. Fitbit