Rydyn ni wrthi yn gwella ein gwefan

15 Awst 2018

Rydyn ni'n gwneud rhai gwelliannau i wefan Ofcom, fel ei bod hi'n haws i chi elwa ar ein cyngor a'n cymorth, a dysgu am yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Ers i ni ddiweddaru ein gwefan, rydyn ni wedi bod yn edrych ar sut mae ymwelwyr yn ei defnyddio a'r hyn sydd o ddiddordeb mawr iddyn nhw. Rydyn ni wedi defnyddio'r mewnwelediadau hyn i wneud rhai elfennau o’r wybodaeth yn fwy amlwg, a'i gwneud yn haws i bobl ddod o hyd iddi.

Rydyn ni wedi gwneud ein newyddion yn fwy amlwg ar y dudalen hafan, fel y gallwch weld yr hyn rydyn ni wedi bod yn gweithio arno a sut mae'n fuddiol i chi.

Yn ogystal, rydym eisiau ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i'r cyngor a'r wybodaeth rydych chi ei eisiau. Yn achos ymwelwyr sy'n dechrau eu taith ar y dudalen hafan, rydyn ni wedi gwneud y swyddogaeth chwilio yn fwy gweladwy, ac rydyn ni hefyd wedi ei gwneud hi'n haws i fynd at bynciau allweddol. Mae cynllun newydd y dudalen hafan hefyd yn golygu y gallwn ni hyrwyddo gwahanol bynciau allweddol pan fo pobl eu hangen fwyaf.

Ein nod yw ei gwneud hi'n haws i bobl ddeall y gwaith y mae Ofcom yn ei wneud, a'r meysydd y mae ein gwaith yn eu cwmpasu. Felly, rydyn ni wedi diweddaru'r rhan hwn fel y gall pobl ddeall pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud 

Ar gyfer pobl sydd eisiau diweddariadau rheolaidd am ein gwaith, rydyn ni wedi ei gwneud hi’n haws i gofrestru ar gyfer ein diweddariadau e-bost. Gallwch gofrestru'n gyflym ac yn hawdd (ac wrth gwrs mae ein proses yn cydymffurfio â'r rheolau diogelu data diweddaraf).

Er mwyn sicrhau bod ein defnyddwyr Cymraeg yn cael yr un profiad â'n defnyddwyr Saesneg, rydyn ni hefyd wedi gwella swyddogaeth iaith Gymraeg y wefan. Mae hyn yn cynnwys mireinio 'Chwilio’ drwy'r Gymraeg, newid iaith a’i gwneud yn haws hidlo a dod o hyd i newyddion ac ymgynghoriadau.

Mae'r wefan hefyd yn fwy hygyrch erbyn hyn, gan ddefnyddio lliwiau a ffontiau sy'n ei gwneud hi'n haws i bawb eu defnyddio.

Rydyn ni’n llawn cyffro wrth feddwl am y newidiadau hyn, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd ein holl ymwelwyr o'r farn fod y wefan yn fwy defnyddiol ac yn haws ei defnyddio o ganlyniad i’r newidiadau.