Canolfan y Cyfryngau a Dadansoddi


Yr holl ddatganiadau diweddaraf i’r wasg, yr areithiau diweddaraf a'r papurau briffio diweddaraf ar gyfer dadansoddwyr a manylion cyswllt ein tîm cyfryngau.

Featured content

Datganiadau i’r Cyfryngau

Chwiliwch ein cronfa ddata o ddatganiadau i'r cyfryngau, yn cynnwys newyddion diweddaraf Ofcom.

Cysylltu â Swyddfa Cyfryngau Ofcom

Manylion cyswllt adran y Cyfryngau, ar gyfer newyddiadurwyr.

Cysylltiadau â dadansoddwyr

Mae Ofcom yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i ddadansoddwyr a'r gymuned buddsoddiadau.

Ffeithiau Cyflym

Ystadegau a ffeithiau am y diwydiant cyfathrebu o gyhoeddiadau ymchwil Ofcom.