Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion diweddaraf

Ofcom appoints new Content Board members to represent Scotland and Northern Ireland

Ofcom has appointed Maggie Cunningham and Angelina Fusco to its Content Board.

Ofcom yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi penodi Eleanor Marks fel ei Gyfarwyddwr newydd yng Nghymru.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom appoints new Content Board members to represent Scotland and Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Mehefin 2018

Ofcom has appointed Maggie Cunningham and Angelina Fusco to its Content Board.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-content-board-members-scotland-northern-ireland

Ofcom yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Mehefin 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi penodi Eleanor Marks fel ei Gyfarwyddwr newydd yng Nghymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-director-wales

Ofcom yn adrodd ar Openreach sy’n fwy annibynnol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Mehefin 2018

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei adroddiad cynnydd cyntaf ar wahanu Openreach oddi wrth ei riant gwmni BT yn gyfreithiol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/report-independent-openreach

Lord Holmes appointed Deputy Chairman of Channel 4 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Mehefin 2018

Ofcom has today announced that Chris Holmes (Lord Holmes of Richmond, MBE) has been appointed Deputy Chairman of Channel 4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/lord-holmes-appointed-deputy-chairman-of-channel-4

Rhaid i’r diwydiant radio fynd i’r afael ag amrywiaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mehefin 2018

Mae adroddiad Ofcom, Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn y Diwydiant Radio, yn datgelu, am y tro cyntaf, maint yr her sy'n wynebu’r sector mewn perthynas ag amrywiaeth

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/radio-industry-must-tune-in-to-diversity

Ofcom awards the Ipswich commercial radio licence to Ipswich FM - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Mehefin 2018

Ofcom has today announced that Ipswich FM (MuxCo Suffolk Radio Limited) has been awarded the re-advertised FM local commercial radio licence for Ipswich.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-awards-ipswich-commercial-radio-licence

Ofcom re-awards the Bristol commercial radio licence to The Breeze - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Mehefin 2018

Ofcom has today announced that The Breeze (Celador Radio Limited), the incumbent licensee, has been re-awarded the FM local commercial radio licence for Bristol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-awards-bristol-commercial-radio-licence

Ofcom yn adrodd i’r Llywodraeth am bryniant Trinity Mirror o asedau cyhoeddi Northern & Shell - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

31 Mai 2018

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi adroddiad lles y cyhoedd i'r Llywodraeth ynglŷn â phrynu rhai o asedau cyhoeddi Northern & Shell, gan gynnwys papurau newydd The Daily Express a The Daily Star, gan Reach plc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-reports-government-acquisition-trinity-mirror-northern-and-shell

Ofcom awards two new community radio licences - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Mai 2018

Ofcom has today announced the award of two new community radio licences in England.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/two-new-community-radio-licences

Ofcom awards eight new community radio licences - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mai 2018

Ofcom has today announced the award of eight new community radio licences in England and Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/april-2018-community-radio-licences

Best and worst broadband and phone service quality revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Mai 2018

New research published today by Ofcom shines a light on how well each of the UK’s largest telecoms companies served their customers in 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/best-worst-telecoms-providers

Diweddariad ar sianel newyddion RT - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Ebrill 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi lansio saith ymchwiliad newydd i ddidueddrwydd newyddion a materion chyfoes rhaglenni ar y sianel newyddion RT.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/rt-update

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Ebrill 2018

Ofcom has today published data on the volume of consumer complaints it has received against major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/telecoms-pay-tv-complaints-q4-2017

Canlyniadau prif gam yr arwerthiant tonnau awyr symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Ebrill 2018

Mae Ofcom wedi cyhoeddi canlyniad prif gam ei arwerthiant i ryddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol 4G a gwasanaethau 5G yn y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/results-auction-mobile-airwaves

Ofcom awards eight new community radio licences - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mawrth 2018

The new stations will serve communities in Bristol, Maldon, and Newcastle and Gateshead, in England; Belfast in Northern Ireland; as well as Cumbernauld, and Musselburgh, Tranent and Wallyford in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/eight-community-radio-licences

Gostyngiad ym miliau cwsmeriaid llinell dir yn unig BT o ddydd Sul ymlaen - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mawrth 2018

Bydd cwsmeriaid BT sydd â llinell dir yn unig – heb fand eang o gwbl – yn gweld eu bil ffôn misol yn gostwng £7 o ddydd Sul ymlaen, yn dilyn ymyriad gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/bills-cut-for-bt-landline-only-customers

Ofcom yn cadarnhau rheolau newydd i hybu band eang Prydain - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Mawrth 2018

Mae datganiadau heddiw yn ymdrin â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018. Maent yn cadarnhau pecyn o fesurau a bennwyd gan Ofcom fis diwethaf i gynyddu ymhellach y buddsoddiad mewn rhwydweithiau band eang ‘ffibr llawn’ a sicrhau gwelliannau o ran ansawdd gwasanaeth Openreach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/confirm-broadband-rules

Ofcom yn cadarnhau ei flaenoriaethau ar gyfer 2018/19 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Mawrth 2018

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2018/19, sy’n nodi ei raglen gwaith arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/priorities-201819

Ofcom yn dechrau arwerthiant i wella band eang symudol a pharatoi ar gyfer 5G - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Mawrth 2018

Mae arwerthiant Ofcom i ryddhau rhagor o donnau awyr ar gyfer band eang symudol a gwasanaethau 5G yn y dyfodol yn dechrau heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/start-spectrum-auction

Statement on RT news channel - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mawrth 2018

Following the Prime Minister’s statement in the House of Commons yesterday, Ofcom said that it would consider the implications for RT’s broadcast licences after the further statement by the Prime Minister tomorrow.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/statement-on-rt-news-channel