Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion Diweddaraf

Hanner oedolion y DU yn gweld honiadau ffug am y coronafeirws

Mae Ofcom wedi canfod bod bron i hanner y bobl sydd ar-lein yn y DU wedi dod ar draws gwybodaeth ffug neu gamarweiniol am y coronafeirws (Covid-19) yn ystod yr wythnos diwethaf.

Ofcom yn cyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer DAB ar raddfa fach

Bydd y rheini sy’n gwrando ar radio lleol yn gallu cael gafael ar gannoedd o orsafoedd newydd yn dilyn y mesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Hanner oedolion y DU yn gweld honiadau ffug am y coronafeirws - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi canfod bod bron i hanner y bobl sydd ar-lein yn y DU wedi dod ar draws gwybodaeth ffug neu gamarweiniol am y coronafeirws (Covid-19) yn ystod yr wythnos diwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/half-of-uk-adults-exposed-to-false-claims-about-coronavirus

Ofcom yn cyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer DAB ar raddfa fach - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Ebrill 2020

Bydd y rheini sy’n gwrando ar radio lleol yn gallu cael gafael ar gannoedd o orsafoedd newydd yn dilyn y mesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/licensing-plans-for-small-scale-dab

Datgelu newid mewn agweddau gwylwyr a gwrandawyr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Ebrill 2020

TV and radio programmes that are unsuitable for children, or which contain hateful or discriminatory content, should be the priorities for Ofcom’s work in upholding standards – according to viewers and listeners.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/changing-attitudes-of-viewers-and-listeners-revealed

Ofcom awards six new community radio licences (March 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Mawrth 2020

Ofcom has today announced the award of six new community radio licences in England.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/six-new-community-radio-licences

Helping broadband and mobile users stay connected - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Mawrth 2020

Ofcom is launching a national information campaign to help broadband and mobile users get the most from their connections as millions of families work and learn at home.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/helping-broadband-and-mobile-users-stay-connected

Ofcom yn gosod y rheolau terfynol ar gyfer arwerthiant tonnau awyr symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mawrth 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi sut y byddwn yn rhyddhau tonnau awyr pwysig i helpu i wella band eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/mobile-airwaves-auction

Ofcom yn croesawu cytundeb y ‘rwydwaith wledig a rennir’ i wella darpariaeth symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei fod wedi cyrraedd cytundeb gyda darparwyr symudol y DU i adeiladu rhwydwaith wledig a rennir i wella darpariaeth symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/shared-rural-network-agreement

Ofcom awards four new community radio licences (February 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Mawrth 2020

Ofcom has today announced the award of three new community radio licences in England, and one in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/four-new-community-radio-licences

Rhaid i gwmnïau ddweud wrth gwsmeriaid am eu bargeinion gorau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Chwefror 2020

Rhaid rhybuddio cwsmeriaid gwasanaethau ffôn, band eang a theledu drwy dalu pan fydd eu contract presennol yn dod i ben, a beth gallent ei arbed drwy ymrwymo i gytundeb newydd, o dan reolau Ofcom sy’n dod i rym yfory (15 Chwefror).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/companies-must-tell-customers-about-their-best-deals

Ofcom yn penodi Simon Saunders yn Gyfarwyddwr Technoleg Newydd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Chwefror 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Simon Saunders yn ymuno ag Ofcom fis nesaf fel Cyfarwyddwr Technoleg Newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/simon-saunders-director-of-emerging-tech

Ymateb Ofcom i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynglŷn â rheoleiddio niwed ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Chwefror 2020

Rydyn ni’n rhannu’r un uchelgais â Llywodraeth y DU, sef cadw pobl yn ddiogel ar-lein, ac rydyn ni’n croesawu’r ffaith ei bod yn dymuno penodi Ofcom yn rheoleiddiwr niwed ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/online-harms-regulator-response

Bwrdd Ofcom yn apwyntio’r Fonesig Melanie Dawes yn Brif Weithredwr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Chwefror 2020

Mae Bwrdd Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod y Fonesig Melanie Dawes yn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/dame-melanie-dawes-as-ceo

Parents’ rising concern over children online - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Chwefror 2020

More parents than ever before feel that children’s online use now carries more risks than benefits, according to Ofcom’s latest annual study of children’s media and online lives.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/rising-concern-over-children-online

Pryder ar gynnydd ymysg rhieni ynglŷn â phlant ar-lein (Cymru) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Chwefror 2020

Mae mwy nag erioed o rieni’r DU yn teimlo bod defnydd ar-lein plant yn cario mwy o risg nag o fanteision erbyn hyn, yn ôl astudiaeth flynyddol ddiweddaraf Ofcom o fywydau plant ar y cyfryngau ac ar-lein

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/rising-concern-over-children-online-wales

Ofcom awards four new community radio licences (January 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Ionawr 2020

Ofcom has today announced the award of four new community radio licences in England and Northern Ireland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/ofcom-awards-four-new-community-radio-licences

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Ionawr 2020

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints we receive about the UK’s major home phone, broadband, mobile and pay-TV firms.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/telecoms-pay-tv-complaints-q3-2019

Ymateb Ofcom i ddiweddariad cwyn lefel uwch yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Ionawr 2020

Ymateb Ofcom i ddiweddariad cwyn lefel uwch yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/response-to-cma-super-complaint-update

Helping customers get fair treatment and fair prices - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Ionawr 2020

Phone and broadband customers can easily compare which providers offer the best service and value for money, thanks to new performance scorecards published today.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/fair-treatment-fair-prices

Buddsoddi mwy mewn band eang ffeibr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Ionawr 2020

Bydd cartrefi a busnesau ar hyd a lled y wlad yn cael budd o fand eang ffeibr cyflymach a mwy dibynadwy yn sgil y cynigion o bwys a gyflwynir gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/supercharging-investment-in-fibre-broadband

Appointments to the board of MG ALBA - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

Ofcom has today announced four appointments to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/mg-alba-board