Newyddion diweddaraf

Gallwch chi ddod o hyd i fwy o newyddion, erthyglau, barn a gwybodaeth am ein gwaith yn ein canolfan newyddion. Ni fydd y rhan hon o'r wefan yn cael ei diweddaru mwyach.

Datganiadau i’r Cyfryngau


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Un o bob tri defnyddiwr rhyngrwyd yn methu â chwestiynu gwybodaeth anghywir - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mawrth 2022

Mae mwy na thraean o ddefnyddwyr y rhyngrwyd heb fod yn ymwybodol y gallai cynnwys ar-lein fod yn anwir neu'n dueddol, yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2022/one-in-three-internet-users-fail-to-question-misinformation

Ofcom appoints new members to its Advisory Committees for Northern Ireland and Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Medi 2021

Ofcom has today announced the appointment of two new members to its Advisory Committee for Northern Ireland, and one new member to its Advisory Committee for Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/new-members-to-advisory-committees-for-northern-ireland-and-scotland

Datganiad Ofcom ar Eiriolwyr Amrywiaeth Stonewall - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Awst 2021

Mae Ofcom wedi adolygu ei berthynas â Stonewall yn ddiweddar, ac wedi penderfynu camu'n ôl o'n haelodaeth o'r rhaglen Eiriolwyr Amrywiaeth. Mae hyn am ddau reswm.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/statement-stonewall-diversity-champions

Ffrydio yn cydio: Y pandemig yn dylanwadu ar arferion gwylio - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2021

Gwyliodd pobl yng Nghymru fwy o deledu y llynedd gyda dros ddwywaith yn fwy yn gwylio gwasanaethau ffrydio fel Netflix, Amazon Prime Video a Disney+ ymhen 12 mis.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/pandemic-influenced-viewing-habits

Full stream ahead: Brits spend a third of 2020 watching TV and video - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2021

UK adults sought solace in screens and streaming in 2020, spending a third of their waking hours watching TV and online video content, according to Ofcom’s annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/brits-spend-a-third-of-2020-watching-tv-and-video

Pobl ifanc yn troi i ffwrdd o newyddion teledu i gael y diweddaraf ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Gorffennaf 2021

Young people are much more likely to use the internet to keep up with news rather than using TV and other sources, according to Ofcom’s annual news consumption report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/young-people-turn-away-from-tv-news

Young people turn away from TV news to keep up to date online - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Gorffennaf 2021

Young people are much more likely to use the internet to keep up with news rather than using TV and other sources, according to Ofcom’s annual news consumption report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/young-people-turn-away-from-tv-news-to-keep-up-to-date-online

Mae angen i gwmnïau telathrebu wneud mwy i helpu cwsmeriaid sy'n ei chael yn anodd talu eu biliau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

22 Gorffennaf 2021

Mae Ofcom wedi rhybuddio cwmnïau telathrebu bod angen iddynt wneud mwy i gefnogi pobl mewn caledi ariannol, neu mae'n bosib y byddant yn wynebu ymyriadau newydd i ddiogelu cwsmeriaid yn well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/help-customers-struggling-to-pay-bills

Chwyldro graddfa fach mewn radio lleol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Gorffennaf 2021

Mae miloedd o wrandawyr ar draws y DU gyfan ar fin elwa o amrywiaeth fwy cyfoethog ac eang o raglennu radio diolch i dechnoleg newydd flaengar o'r enw DAB graddfa fach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/small-scale-revolution-for-local-radio

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Mehefin 2021

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia o Amazon fel ei Phrif Swyddog Technoleg newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/sachin-jogia-joins-as-chief-technology-officer

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mehefin 2021

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/a-year-lived-online

Prif Weithredwr Ofcom, y Fonesig Melanie Dawes, yn ymateb i adroddiad Dyson - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Mai 2021

Mae canfyddiadau'r Arglwydd Dyson yn amlwg yn destun pryder mawr ac yn codi cwestiynau pwysig am dryloywder ac atebolrwydd y BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/dame-melanie-dawes-responds-to-dyson-investigation

Dylai cwmnïau telathrebu fynd yr ail filltir ar wasanaeth i gwsmeriaid - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Mai 2021

Telecoms firms need to go further in tackling customer service problems, despite the support they offered during the pandemic, Ofcom has found.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/telecoms-firms-should-go-further-on-customer-service

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn gan Reform UK - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Mai 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan Reform UK am drafodaeth arweinwyr teledu byw y BBC yng Nghymru, a ddarlledwyd ar 29 Ebrill 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/election-committee-decision-reform-uk-complaint

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn Plaid Alba - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Mai 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn, dyddiedig 3 Mai 2021, a gyflwynwyd ar ran Plaid Alba.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/040521-election-committee-decision-alba-party-complaint

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn gan Blaid Alba - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Ebrill 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan Blaid Alba am ymdriniaeth y BBC o Etholiad Seneddol Yr Alban.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/election-committee-decision-alba-party-complaint

Y gagendor digidol yn lleihau yn ystod y pandemig, ond mae 1.5m o gartrefi heb fod ar-lein o hyd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Ebrill 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/digital-divide-narrowed-but-around-1.5m-homes-offline

Arwerthiant sbectrwm Ofcom: cyhoeddi'r canlyniadau terfynol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Ebrill 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi canlyniadau terfynol yr arwerthiant ar gyfer sbectrwm yn y bandiau 700 MHz a 3.6-3.8 GHz, ar ôl i'r camau terfynol gael eu cwblhau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/final-spectrum-auction-results

Penodi Melissa Tatton i arwain y Grŵp Corfforaethol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Mawrth 2021

Mae Ofcom wedi penodi Melissa Tatton fel Prif Swyddog Gweithredol ar sail barhaol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/melissa-tatton-appointed-to-lead-corporate-group

Ofcom i adeiladu hyb technoleg ym Manceinion wrth baratoi at ei rôl diogelwch ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Mawrth 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau i agor hyb digidol a thechnoleg pwysig newydd ym Manceinion, a fydd yn creu hyd at 150 o swyddi newydd erbyn 2025.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/tech-hub-in-manchester