Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion Diweddaraf

Rheoleiddwyr y DU yn cydweithio i sicrhau bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA), Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, (ICO) ac Ofcom wedi sefydlu fforwm newydd i helpu i wneud yn siŵr bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau yn y DU.

Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed

Erbyn hyn, mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein – y lefelau uchaf erioed – gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl astudiaeth ddiweddaraf Ofcom i fywydau ar-lein y wlad.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Rheoleiddwyr y DU yn cydweithio i sicrhau bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Gorffennaf 2020

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA), Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, (ICO) ac Ofcom wedi sefydlu fforwm newydd i helpu i wneud yn siŵr bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/regulators-join-forces-to-ensure-online-services-work-for-consumers-and-businesses

Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Mehefin 2020

Erbyn hyn, mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein – y lefelau uchaf erioed – gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl astudiaeth ddiweddaraf Ofcom i fywydau ar-lein y wlad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/uk-internet-use-surges

Polly Weitzman, Cwnsler Cyffredinol Ofcom, yn gadael ei swydd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Mehefin 2020

Cyhoeddodd Ofcom heddiw fod Polly Weitzman, Cwnsler Cyffredinol Ofcom, wedi penderfynu gadael ei swydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/polly-weitzman-to-move-on

New Board appointment for Channel 4 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mai 2020

Ofcom has today announced the appointment of a new non-executive director to the Board of Channel 4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/channel4-board-appointment

Ofcom yn penodi Alison Marsden yn Gyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Mai 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Alison Marsden wedi cael ei phenodi yn Gyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/ofcom-appoints-alison-marsden

Jonathan Oxley yn camu i lawr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mai 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr y Grŵp Cystadleuaeth ac Aelod o’r Bwrdd, wedi penderfynu camu i lawr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/jonathan-oxley-to-step-down

Rhwydweithiau band eang yn gadarn yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mai 2020

Gan fwyaf roedd cyflymderau band eang cyfartalog yn y DU wedi aros yn sefydlog yn ystod y cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws – er gwaethaf y cynnydd yn y galw oherwydd gweithio gartref, gwersi ar-lein a ffrydio teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/broadband-networks-during-pandemic

Ofcom awards six new community radio licences (May 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Mai 2020

Ofcom has today announced the award of six new community radio licences in England and Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/six-new-community-radio-licences-may-2020

Reappointment of Mairi Kidd to MG ALBA board - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Ebrill 2020

Ofcom has today announced the reappointment of Mairi Kidd to the board of MG ALBA.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/mairi-kidd-mg-alba-board-reappointment

Penodi Kevin Bakhurst i Fwrdd Ofcom - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi penodi Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Grŵp Polisi Cyfryngau a Chynnwys Ofcom, i’r Bwrdd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/kevin-bakhurst-appointed-to-ofcom-board

Hanner oedolion y DU yn gweld honiadau ffug am y coronafeirws - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Ebrill 2020

Mae Ofcom wedi canfod bod bron i hanner y bobl sydd ar-lein yn y DU wedi dod ar draws gwybodaeth ffug neu gamarweiniol am y coronafeirws (Covid-19) yn ystod yr wythnos diwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/half-of-uk-adults-exposed-to-false-claims-about-coronavirus

Ofcom yn cyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer DAB ar raddfa fach - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Ebrill 2020

Bydd y rheini sy’n gwrando ar radio lleol yn gallu cael gafael ar gannoedd o orsafoedd newydd yn dilyn y mesurau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/licensing-plans-for-small-scale-dab

Datgelu newid mewn agweddau gwylwyr a gwrandawyr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Ebrill 2020

TV and radio programmes that are unsuitable for children, or which contain hateful or discriminatory content, should be the priorities for Ofcom’s work in upholding standards – according to viewers and listeners.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/changing-attitudes-of-viewers-and-listeners-revealed

Ofcom awards six new community radio licences (March 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Mawrth 2020

Ofcom has today announced the award of six new community radio licences in England.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/six-new-community-radio-licences

Helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gadw’r cysylltiad - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Mawrth 2020

Mae Ofcom yn lansio ymgyrch wybodaeth genedlaethol, a gefnogwyd gan Lywodraeth y DU a diwydiant, i helpu defnyddwyr band eang a ffonau symudol i gael y gorau o’u cysylltiadau, wrth i filoedd o deuluoedd ddechrau gweithio a dysgu gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/helping-broadband-and-mobile-users-stay-connected

Ofcom yn gosod y rheolau terfynol ar gyfer arwerthiant tonnau awyr symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mawrth 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi sut y byddwn yn rhyddhau tonnau awyr pwysig i helpu i wella band eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/mobile-airwaves-auction

Ofcom yn croesawu cytundeb y ‘rwydwaith wledig a rennir’ i wella darpariaeth symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei fod wedi cyrraedd cytundeb gyda darparwyr symudol y DU i adeiladu rhwydwaith wledig a rennir i wella darpariaeth symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/shared-rural-network-agreement

Ofcom awards four new community radio licences (February 2020) - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Mawrth 2020

Ofcom has today announced the award of three new community radio licences in England, and one in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/four-new-community-radio-licences

Rhaid i gwmnïau ddweud wrth gwsmeriaid am eu bargeinion gorau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Chwefror 2020

Rhaid rhybuddio cwsmeriaid gwasanaethau ffôn, band eang a theledu drwy dalu pan fydd eu contract presennol yn dod i ben, a beth gallent ei arbed drwy ymrwymo i gytundeb newydd, o dan reolau Ofcom sy’n dod i rym yfory (15 Chwefror).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/companies-must-tell-customers-about-their-best-deals

Ofcom yn penodi Simon Saunders yn Gyfarwyddwr Technoleg Newydd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Chwefror 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Simon Saunders yn ymuno ag Ofcom fis nesaf fel Cyfarwyddwr Technoleg Newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/simon-saunders-director-of-emerging-tech