Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion Diweddaraf

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia o Amazon fel ei Phrif Swyddog Technoleg newydd.

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Sachin Jogia i ymuno ag Ofcom fel Prif Swyddog Technoleg - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Mehefin 2021

Mae Ofcom wedi penodi Sachin Jogia o Amazon fel ei Phrif Swyddog Technoleg newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/sachin-jogia-joins-as-chief-technology-officer

Y genedl yn symud ar-lein: Ofcom yn datgelu blwyddyn o fywyd ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mehefin 2021

Treuliodd oedolion y DU fwy o amser ar-lein ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar neu lechi yn 2020 na gwledydd cymharol yn Ewrop yn ôl astudiaeth flynyddol Ofcom o arferion ar-lein y genedl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/a-year-lived-online

Prif Weithredwr Ofcom, y Fonesig Melanie Dawes, yn ymateb i adroddiad Dyson - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Mai 2021

Mae canfyddiadau'r Arglwydd Dyson yn amlwg yn destun pryder mawr ac yn codi cwestiynau pwysig am dryloywder ac atebolrwydd y BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/dame-melanie-dawes-responds-to-dyson-investigation

Dylai cwmnïau telathrebu fynd yr ail filltir ar wasanaeth i gwsmeriaid - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Mai 2021

Telecoms firms need to go further in tackling customer service problems, despite the support they offered during the pandemic, Ofcom has found.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/telecoms-firms-should-go-further-on-customer-service

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn gan Reform UK - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Mai 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan Reform UK am drafodaeth arweinwyr teledu byw y BBC yng Nghymru, a ddarlledwyd ar 29 Ebrill 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/election-committee-decision-reform-uk-complaint

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn Plaid Alba - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Mai 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn, dyddiedig 3 Mai 2021, a gyflwynwyd ar ran Plaid Alba.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/040521-election-committee-decision-alba-party-complaint

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn gan Blaid Alba - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Ebrill 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan Blaid Alba am ymdriniaeth y BBC o Etholiad Seneddol Yr Alban.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/election-committee-decision-alba-party-complaint

Y gagendor digidol yn lleihau yn ystod y pandemig, ond mae 1.5m o gartrefi heb fod ar-lein o hyd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Ebrill 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/digital-divide-narrowed-but-around-1.5m-homes-offline

Arwerthiant sbectrwm Ofcom: cyhoeddi'r canlyniadau terfynol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Ebrill 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi canlyniadau terfynol yr arwerthiant ar gyfer sbectrwm yn y bandiau 700 MHz a 3.6-3.8 GHz, ar ôl i'r camau terfynol gael eu cwblhau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/final-spectrum-auction-results

Penodi Melissa Tatton i arwain y Grŵp Corfforaethol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Mawrth 2021

Mae Ofcom wedi penodi Melissa Tatton fel Prif Swyddog Gweithredol ar sail barhaol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/melissa-tatton-appointed-to-lead-corporate-group

Ofcom i adeiladu hyb technoleg ym Manceinion wrth baratoi at ei rôl diogelwch ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Mawrth 2021

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau i agor hyb digidol a thechnoleg pwysig newydd ym Manceinion, a fydd yn creu hyd at 150 o swyddi newydd erbyn 2025.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/tech-hub-in-manchester

Un o bob tri defnyddiwr rhannu fideos yn dod o hyd i iaith gasineb - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Mawrth 2021

Mae un o bob tri o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau rhannu fideos ar-lein wedi dod ar draws cynnwys casineb yn ystod y tri mis diwethaf, yn ôl astudiaeth newydd gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/one-in-three-video-sharing-users-find-hate-speech

Cynyddu darpariaeth band eang ffeibr llawn - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Mawrth 2021

Bydd miliynau o gartrefi ledled y wlad yn cael eu huwchraddio i fand eang cyflymach a mwy dibynadwy, o dan reoliadau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/rollout-full-fibre-broadband

Arwerthiant sbectrwm Ofcom: cyhoeddi canlyniadau'r prif gam - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mawrth 2021

Mae Ofcom wedi cyhoeddi canlyniad prif gam ei arwerthiant i ryddhau mwy o donnau awyr i wella gwasanaethau symudol a chefnogi 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/spectrum-auction-principal-stage-results

Ofcom appoints new Chair and new member to its Advisory Committee for Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Mawrth 2021

Ofcom has today announced the appointment of Elizabeth Partyka as the new Chair of its Advisory Committee for Scotland, and Gerry Crawley as a new member.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/new-chair-and-member-advisory-committee-for-scotland

Ofcom appoints new Chair and new member to its Advisory Committee for Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Mawrth 2021

Ofcom has today announced the appointment of Elizabeth Partyka as the new Chair of its Advisory Committee for Scotland, and Gerry Crawley as a new member.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/new-chair-and-member-advisory-committee-for-scotland

Ymagwedd gydgysylltiedig at reoleiddio digidol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Mawrth 2021

Heddiw, amlinellodd y Fforwm Cydweithredu ar Reoleiddio Digidol (DRCF) ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod, gan nodi newid sylweddol mewn cydlynu rheoleiddio ar draws gwasanaethau digidol ac ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/a-joined-up-approach-to-digital-regulation

Ofcom yn rhoi dirwy o £10.5 miliwn i O2 am godi gormod ar gwsmeriaid - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Chwefror 2021

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £10.5 miliwn i O2 gan i ormod gael ei godi ar gwsmeriaid sydd wedi gadael y darparwr symudol, o ganlyniad i ddiffygion bilio’r cwmni.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/ofcom-fines-o2-for-overcharging

Ofcom yn dirymu trwydded CGTN i ddarlledu yn y DU - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Chwefror 2021

Heddiw, mae Ofcom wedi diddymu trwydded CGTN i ddarlledu yn y DU, ar ôl i'w ymchwiliad ddod i'r casgliad bod y drwydded yn cael ei dal yn anghywir gan Star China Media Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/ofcom-revokes-cgtn-licence-to-broadcast-in-uk

Cynlluniau newydd ar gyfer newid darparwr band eang yn ddi-dor - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Chwefror 2021

Byddai cwsmeriaid band eang a llinell dir yn elwa o broses newid darparwr sy’n fwy cyflym, syml a dibynadwy, o dan gynlluniau Ofcom i gyflwyno proses ‘un cam’ newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/new-plans-for-seamless-broadband-switching