Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion Diweddaraf

Ofcom yn rhoi dirwy o £10.5 miliwn i O2 am godi gormod ar gwsmeriaid

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £10.5 miliwn i O2 gan i ormod gael ei godi ar gwsmeriaid sydd wedi gadael y darparwr symudol, o ganlyniad i ddiffygion bilio’r cwmni.

Ofcom yn dirymu trwydded CGTN i ddarlledu yn y DU

Heddiw, mae Ofcom wedi diddymu trwydded CGTN i ddarlledu yn y DU, ar ôl i'w ymchwiliad ddod i'r casgliad bod y drwydded yn cael ei dal yn anghywir gan Star China Media Limited.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Mesurau diogelu newydd i bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2020

Mae’n rhaid i bobl sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio dderbyn gofal priodol gan ddarlledwyr, o dan reolau newydd a gyflwynir gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/new-protections-for-people-taking-part-in-tv-and-radio-shows

4.7 miliwn o gartrefi yn y DU wedi cael trafferth fforddio eu biliau telathrebu eleni - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2020

Mae ymchwil newydd Ofcom yn datgelu'r heriau a'r dewisiadau anodd y mae llawer o gwsmeriaid telathrebu yn eu hwynebu eleni, ac mae angen i’r diwydiant gymryd camau pellach i gefnogi cwsmeriaid mewn trafferthion ariannol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/4.7-million-uk-homes-have-struggled-to-afford-their-telecoms-bills-this-year

Gigabit broadband reaches one in four homes - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Rhagfyr 2020

Eight million UK homes can now access gigabit-speed broadband – fast, reliable connections that are fit for the future – Ofcom has found.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/gigabit-broadband-reaches-one-in-four-homes

Gigabit broadband reaches more than half of Northern Ireland homes - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Rhagfyr 2020

More than 400,000 homes in Northern Ireland can now access gigabit-speed broadband – fast, reliable connections that are fit for the future – Ofcom has found.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/gigabit-broadband-reaches-more-than-half-of-northern-ireland-homes

Gigabit broadband reaches four in ten Scottish homes - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Rhagfyr 2020

Over one million homes in Scotland can now access gigabit-speed broadband – fast, reliable connections that are fit for the future – Ofcom has found.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/gigabit-broadband-reaches-four-in-ten-scottish-homes

Mae gan dros chwarter miliwn o gartrefi yng Nghymru fynediad at fand eang ffeibr-llawn - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Rhagfyr 2020

Mae Ofcom wedi canfod bod dros chwarter miliwn o gartrefi yng Nghymru nawr yn gallu cael mynediad at fand eang ffeibr llawn – cysylltiadau cyflym a dibynadwy sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/over-quarter-of-million-homes-in-wales-can-access-full-fibre-broadband

Ofcom yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar reoleiddio niwed ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

15 Rhagfyr 2020

Ein hymateb i gyhoeddiad gan y Llywodraeth y bydd gan Ofcom y pŵer i reoleiddio niwed ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/ofcom-response-government-announcement-online-harms-regulation

Penodi Maggie Carver yn Gadeirydd dros dro Ofcom o fis Ionawr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

15 Rhagfyr 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/maggie-carver-appointed-ofcom-interim-chair

BT fined for breaking Ofcom rules in Northern Ireland tender - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

11 Rhagfyr 2020

Ofcom has today fined BT £6.3m after its network division failed to give a rival company the same information as BT’s own bid team during the tender for a public sector telecoms contract in Northern Ireland in 2017/18.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/bt-fined-for-breaking-rules-in-northern-ireland-tender

Darlledu traddodiadol yn y DU mewn perygl heb ad-drefnu radical, yn ôl rhybudd gan Ofcom - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Rhagfyr 2020

Mae darlledu traddodiadol yn y DU sydd wedi’i gynllunio i wasanaethu'r cyhoedd yn annhebygol o oroesi yn y byd ar-lein, oni bai bod cyfreithiau a rheoleiddio darlledu'n cael eu hailwampio, a bod darlledwyr yn trawsnewid yn gyflymach ar gyfer yr oes ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/traditional-uk-broadcasting-at-risk

Diwallu anghenion defnyddwyr post mewn oes ddigidol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Tachwedd 2020

Mae Ofcom yn galw ar y Post Brenhinol i foderneiddio ei rwydwaith a dod yn fwy effeithlon, er mwyn cynnal y gwasanaeth cyffredinol a dal i fyny â newidiadau yn anghenion defnyddwyr post.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/delivering-postal-users-needs-in-a-digital-age

Rhaid i ddarlledwyr edrych y tu hwnt i Lundain a chyrraedd y DU gyfan - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Tachwedd 2020

Mae Ofcom yn galw ar y diwydiant i adlewyrchu amrywiaeth ehangach o gefndiroedd daearyddol a chymdeithasol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/broadcasters-must-look-beyond-london

Ofcom yn penodi chwe aelod newydd i'r Bwrdd Cynnwys - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Tachwedd 2020

Mae Ofcom wedi penodi chwe aelod newydd i'w Fwrdd Cynnwys.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/six-new-content-board-members

Cwmnïau ffôn symudol i gael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau 'wedi cloi' - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Hydref 2020

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/mobile-firms-banned-from-selling-locked-handsets

Pobl y DU yn siarad yn hirach yn ystod y cyfnod clo - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Hydref 2020

Roedd yr amser a gafodd ei dreulio ar alwadau symudol wedi codi’n sylweddol eleni, wrth i bobl droi at eu ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid ac i weithio gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/uk-talks-for-longer-during-lockdown

Datgelu'r gwasanaethau gorau a gwaethaf i gwsmeriaid ym maes telegyfathrebiadau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Awst 2020

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn tynnu sylw at ba gwmnïau ffôn a band eang sy’n gosod safon y diwydiant ar gyfer gwasanaeth da i gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/customer-service-revealed

Ofcom appoints two new members to the Advisory Committee for Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Awst 2020

Ofcom today announced the appointment of two new members of its Advisory Committee for Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/new-members-to-the-acs

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming in Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw people in Scotland spend nearly six hours a day watching TV and online video services on the TV set, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming-in-northern-ireland

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw UK adults spend 40% of their waking day watching TV and online video services, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming in Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw people in Scotland spend nearly six hours a day watching TV and online video services on the TV set, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming-in-scotland