Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Buddsoddi mwy mewn band eang ffeibr

Bydd cartrefi a busnesau ar hyd a lled y wlad yn cael budd o fand eang ffeibr cyflymach a mwy dibynadwy yn sgil y cynigion o bwys a gyflwynir gan Ofcom heddiw.

Datgelu’r ffigurau diweddaraf ynghylch y ddarpariaeth band eang a symudol yng Nghymru

Mae rhagor o bobl yn gallu cael signal symudol da a band eang cyflymach na’r llynedd, ond mae ardaloedd gwledig yn dal i fod y tu ôl i drefi a dinasoedd o ran darpariaeth - yn ôl data newydd gan Ofcom.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Appointments to the board of MG ALBA - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

Ofcom has today announced four appointments to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/mg-alba-board

Latest UK broadband and mobile coverage revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

More people can get faster broadband and a good mobile signal than last year, but some rural areas are still behind towns and cities for coverage – new data from Ofcom shows.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/latest-uk-broadband-mobile-coverage-revealed

Latest Northern Ireland broadband and mobile coverage revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

More people can get faster broadband, but some rural areas in Northern Ireland are still behind towns and cities for coverage – new data from Ofcom shows.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/latest-northern-ireland-broadband-and-mobile-coverage-revealed

Latest Scottish broadband and mobile coverage revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

More people can get faster broadband and a good mobile signal than last year, but some rural areas are still behind towns and cities for coverage – new data from Ofcom shows.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/latest-scottish-broadband-and-mobile-coverage-revealed

Datgelu’r ffigurau diweddaraf ynghylch y ddarpariaeth band eang a symudol yng Nghymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2019

Mae rhagor o bobl yn gallu cael signal symudol da a band eang cyflymach na’r llynedd, ond mae ardaloedd gwledig yn dal i fod y tu ôl i drefi a dinasoedd o ran darpariaeth - yn ôl data newydd gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/latest-broadband-and-mobile-coverage-figures-for-wales-revealed

Celebrity Big Brother tops TV complaints for the decade - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2019

Ofcom has published1 the ten television programmes that drew the most complaints from viewers over the last ten years.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/most-complained-tv-2010s

Ofcom yn bwriadu gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’ - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Rhagfyr 2019

Byddai cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o gynlluniau newydd gan Ofcom i’w gwneud hi’n haws byth newid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ban-on-mobile-firms-selling-locked-phones

Ofcom yn dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

11 Rhagfyr 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei fod wedi dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ofcom-awards-four-new-community-radio-licences

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ynghylch The Channel 4 News Climate Debate - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Rhagfyr 2019

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan y Blaid Geidwadol ynghylch The Channel 4 News Climate Debate.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/election-committee-decision-channel-4-news-climate-debate

Mansoor Hanif o Ofcom yn camu i lawr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Tachwedd 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Mansoor Hanif wedi gadael ei rôl fel Prif Swyddog Technoleg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/mansoor-hanif-to-step-down

Tribiwnlys Apêl Cystadleuaeth yn gwrthod apêl y Post Brenhinol yn erbyn dirwy am dorri cyfraith cystadleuaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Tachwedd 2019

Mae y Tribiwnlys Apêl Cystadleuaeth wedi diystyru apêl y Post Brenhinol yn erbyn penderfyniad Ofcom yn 2018 i roi dirwy o £50 miliwn i’r Post Brenhinol am dorri cyfraith cystadleuaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/tribunal-rejects-royal-mail-appeal-fine-competition-law-breach

Ofcom yn apwyntio Jonathan Oxley fel Prif Weithredwr Dros Dro - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

06 Tachwedd 2019

Mae Bwrdd Ofcom heddiw wedi cyhoeddi bydd Jonathan Oxley yn Brif Weithredwr Dros Dro.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/jonathan-oxley-appointed-interim-chief-executive

Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Hydref 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/releasing-airwaves-for-mobile-services

Ofcom yn croesawu cytundeb cwmnïau symudol i greu ‘rhwydwaith gwledig a rennir’ - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Hydref 2019

Llefarydd ar ran Ofcom: “Rydym yn croesawu'r ymrwymiadau hyn, sy'n dilyn trafodaethau manwl rhwng y Llywodraeth, Ofcom a'r cwmnïau symudol."

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/shared-rural-network

Y BBC mewn perygl o ‘golli cenhedlaeth’ wrth i gynulleidfaoedd iau gefnu ar y BBC - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Hydref 2019

Mae’n bosib na fydd y BBC yn gynaliadwy ar ei ffurf bresennol os bydd yn methu adennill cynulleidfaoedd iau, wrth iddyn nhw gefnu mwy a mwy ar wasanaethau’r BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/bbc-risking-lost-generation

Ai Lerpwl yw dinas fwyaf siaradus Prydain? - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Hydref 2019

People in Liverpool spend more time chatting on the mobile than those in other major cities, new research reveals.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/liverpool-is-britains-chattiest-city

Asesiad Ofcom o BBC Breakfast, BBC One, 17 Gorffennaf 2019 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Hydref 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei asesiad o BBC Breakfast ar BBC One ar 17 Gorffennaf 2019:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/assessment-bbc-breakfast

Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Medi 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyflwyno amryw o fesurau i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid band eang y tu allan i gontract yn talu prisiau tecach, a bod darparwyr yn diogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/fairer-prices-for-broadband-customers

Cwmnïau parseli yn cyfaddef eu bod wedi torri'r gyfraith cystadleuaeth drwy gytundeb gwrth-gystadleuol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Medi 2019

Mae’r Post Brenhinol ac un o ailwerthwyr ei wasanaethau danfon parseli busnes – y SaleGroup, sy’n masnachu fel Despatch Bay – wedi cyfaddef bod yn rhan o gytundeb gwrth-gystadleuol anghyfreithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/parcel-companies-admit-breaking-competition-law

Torri drwyddo – datgelu gwneuthuriad y diwydiant teledu - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Medi 2019

Mae gogwydd cryf yn niwydiant teledu'r DU tuag at bobl sydd wedi cael addysg breifat, yn ôl ymchwil Ofcom ar amrywiaeth y sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/breaking-the-class-ceiling-tv-industry-social-makeup-revealed