Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion diweddaraf

Ofcom appoints new Content Board member

Ofcom has appointed Stephen Nuttall to its Content Board on a three-year term.

Ofcom yn nodi ei raglen waith ar gyfer 2019/20

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi’r rhaglen waith y mae wedi’i chynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom appoints new Content Board member - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Rhagfyr 2018

Ofcom has appointed Stephen Nuttall to its Content Board on a three-year term.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-content-board-member

Ofcom yn nodi ei raglen waith ar gyfer 2019/20 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Rhagfyr 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi’r rhaglen waith y mae wedi’i chynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/work-programme-201920

Terfynau prisiau newydd ar rifau 118 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Tachwedd 2018

Bydd pobl sy'n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel o dan derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118, a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-price-cap-on-118-numbers

Siopwyr technoleg yn cefnu ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith a chwaraewyr DVDs - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Tachwedd 2018

Mae ffigurau Ofcom yn datgelu bod Prydeinwyr yn cefnu ar chwaraewyr DVDs a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ac yn troi’n fwyfwy at dechnoleg mwy newydd – gyda setiau teledu clyfar ac oriorau clyfar ar gynnydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/tech-shoppers-ditch-desktop-pcs-and-dvds

EE a Virgin Media yn cael dirwy am godi gormod ar gwsmeriaid - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Tachwedd 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy i EE a Virgin Media sy’n dod i gyfanswm cyfun o £13.3m, am godi gormod ar gwsmeriaid ffôn a band eang a oedd yn dymuno gadael eu contractau yn gynnar.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ee-virgin-media-fined-overcharging-customers

Ofcom appoints new Chairman of MG ALBA - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Tachwedd 2018

Ofcom has today announced the appointment of Allan MacDonald as the new Chairman of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-appoints-new-chairman-of-mg-alba

Ailbenodi Charles Gurassa fel Cadeirydd Channel 4 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Tachwedd 2018

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom fod Charles Gurassa wedi cael ei ailbenodi fel Cadeirydd Channel 4 am dair blynedd arall.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/charles-gurassa-channel-4-chair

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Tachwedd 2018

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/telecoms-pay-tv-complaints-q2-2018

Ofcom yn cyflwyno adroddiad rhyngweithiol i Gomisiynydd y Gymraeg - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

06 Tachwedd 2018

Heddiw (dydd Mawrth 6 Tachwedd) mae Ofcom wedi cyflwyno ei adroddiad blynyddol cyntaf ar gydymffurfio â Safonau statudol y Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/interactive-report-welsh-language-commissioner

Cefnogi buddsoddi mewn ffibr: mynediad digyfyngiad at bibellau a pholion, a’r BCMR - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

02 Tachwedd 2018

Bydd gan gwmnïau sy’n gosod ceblau ffibr cyflymder uchel a ddefnyddir gan fusnesau mawr, gweithredwyr symudol a darparwyr band eang well mynediad at bibellau a pholion Openreach, o dan gynigion sy’n cael eu datgan heddiw gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/fibre-investment-bcmr

Adroddiad Ofcom ar berfformiad y BBC - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Hydref 2018

Mae adroddiad blynyddol Ofcom ar y gorfforaeth wedi canfod bod y BBC, at ei gilydd, yn cyflawni ei gylch gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd, ond rhaid iddo wneud mwy mewn meysydd fel tryloywder, cymryd risgiau creadigol a denu pobl ifanc.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-reports-performance-bbc

Rheolau newydd i fynd i'r afael â chostau galwadau uchel a sgamiau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Hydref 2018

Phone users will be protected from high charges for calling ‘070’ numbers – which are often mistaken for mobiles, but cost much more to call.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/070-rules-combat-call-scams

Rhagor o wrando ar bodlediadau yn y Deyrnas Unedig - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Medi 2018

Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, gyda bron i 6 miliwn o oedolion bellach yn gwrando bob wythnos, fel y canfu Ofcom ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Podlediadau ddydd Sul.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/uk-podcast-listening-booms

Rhaid i ddarlledwyr teledu gynnal y momentwm ar amrywiaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Medi 2018

Mae Ofcom wedi canfod bod darlledwyr teledu’r DU yn casglu mwy o ddata a’r gyfansoddiad eu gweithlu nac erioed o’r blaen, gan nodi cam ymlaen o ran deall a mynd i'r afael â thangynrychiolaeth yn y diwydiant teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/tv-broadcasters-momentum-diversity

Prisiau clir a theg am ffonau ar gyfer defnyddwyr symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Medi 2018

Heddiw mae Ofcom wedi nodi cynigion i sicrhau prisiau tecach, mwy tryloyw i gwsmeriaid ffonau symudol sy’n talu am y ffôn ei hun ac am amser ar yr awyr o dan yr un contract.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/clear-fair-mobile-handset-charges

Ofcom yn croesawu dau aelod newydd ar y bwrdd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Medi 2018

Mae Ofcom wedi croesawu dau aelod newydd ar ei fwrdd, ar ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon gadarnhau penodiad Maggie Carver a Dr Angela Dean.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/two-board-members-appointed

Ofcom appoints Mansoor Hanif as Chief Technology Officer - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Medi 2018

Ofcom has today announced that Mansoor Hanif has been appointed as its new Chief Technology Officer.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/mansoor-hanif-chief-technology-officer

Dirwy o £50m i’r Post Brenhinol am dorri cyfraith cystadleuaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg
 • Erthygl newyddion

14 Awst 2018

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £50,000,000 i’r Post Brenhinol am achos difrifol o dorri cyfraith cystadleuaeth, ar ôl i’r cwmni gam-fanteisio ar ei safle cryf drwy wahaniaethu yn erbyn ei unig brif gystadleuydd o ran dosbarthu llythyrau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/royal-mail-whistl-competition-law

Ofcom appoints Dr Luisa Affuso as new Chief Economist - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

02 Awst 2018

Ofcom has today announced that Dr Luisa Affuso has been appointed as its new Chief Economist.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/dr-luisa-affuso-chief-economist

Statement regarding BT’s regulatory accounts for 2017/18 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Awst 2018

BT’s Regulatory Financial Statements indicate that in the last financial year it made returns around 7% above its ‘cost of capital’.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/statement-bt-regulatory-accounts