Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ynghylch The Channel 4 News Climate Debate

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan y Blaid Geidwadol ynghylch The Channel 4 News Climate Debate.

Ofcom statement on Peace TV Urdu

Club TV Limited has surrendered its licence, after its channel Peace TV Urdu repeatedly rebroadcast material that Ofcom had previously found incited murder.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ynghylch The Channel 4 News Climate Debate - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Rhagfyr 2019

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan y Blaid Geidwadol ynghylch The Channel 4 News Climate Debate.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/election-committee-decision-channel-4-news-climate-debate

Mansoor Hanif o Ofcom yn camu i lawr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Tachwedd 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Mansoor Hanif wedi gadael ei rôl fel Prif Swyddog Technoleg.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/mansoor-hanif-to-step-down

Tribiwnlys Apêl Cystadleuaeth yn gwrthod apêl y Post Brenhinol yn erbyn dirwy am dorri cyfraith cystadleuaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Tachwedd 2019

Mae y Tribiwnlys Apêl Cystadleuaeth wedi diystyru apêl y Post Brenhinol yn erbyn penderfyniad Ofcom yn 2018 i roi dirwy o £50 miliwn i’r Post Brenhinol am dorri cyfraith cystadleuaeth.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/tribunal-rejects-royal-mail-appeal-fine-competition-law-breach

Ofcom yn apwyntio Jonathan Oxley fel Prif Weithredwr Dros Dro - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

06 Tachwedd 2019

Mae Bwrdd Ofcom heddiw wedi cyhoeddi bydd Jonathan Oxley yn Brif Weithredwr Dros Dro.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/jonathan-oxley-appointed-interim-chief-executive

Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Hydref 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/releasing-airwaves-for-mobile-services

Ofcom yn croesawu cytundeb cwmnïau symudol i greu ‘rhwydwaith gwledig a rennir’ - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Hydref 2019

Llefarydd ar ran Ofcom: “Rydym yn croesawu'r ymrwymiadau hyn, sy'n dilyn trafodaethau manwl rhwng y Llywodraeth, Ofcom a'r cwmnïau symudol."

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/shared-rural-network

Y BBC mewn perygl o ‘golli cenhedlaeth’ wrth i gynulleidfaoedd iau gefnu ar y BBC - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Hydref 2019

Mae’n bosib na fydd y BBC yn gynaliadwy ar ei ffurf bresennol os bydd yn methu adennill cynulleidfaoedd iau, wrth iddyn nhw gefnu mwy a mwy ar wasanaethau’r BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/bbc-risking-lost-generation

Ai Lerpwl yw dinas fwyaf siaradus Prydain? - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Hydref 2019

People in Liverpool spend more time chatting on the mobile than those in other major cities, new research reveals.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/liverpool-is-britains-chattiest-city

Asesiad Ofcom o BBC Breakfast, BBC One, 17 Gorffennaf 2019 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Hydref 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei asesiad o BBC Breakfast ar BBC One ar 17 Gorffennaf 2019:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/assessment-bbc-breakfast

Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Medi 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyflwyno amryw o fesurau i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid band eang y tu allan i gontract yn talu prisiau tecach, a bod darparwyr yn diogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/fairer-prices-for-broadband-customers

Cwmnïau parseli yn cyfaddef eu bod wedi torri'r gyfraith cystadleuaeth drwy gytundeb gwrth-gystadleuol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Medi 2019

Mae’r Post Brenhinol ac un o ailwerthwyr ei wasanaethau danfon parseli busnes – y SaleGroup, sy’n masnachu fel Despatch Bay – wedi cyfaddef bod yn rhan o gytundeb gwrth-gystadleuol anghyfreithlon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/parcel-companies-admit-breaking-competition-law

Torri drwyddo – datgelu gwneuthuriad y diwydiant teledu - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Medi 2019

Mae gogwydd cryf yn niwydiant teledu'r DU tuag at bobl sydd wedi cael addysg breifat, yn ôl ymchwil Ofcom ar amrywiaeth y sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/breaking-the-class-ceiling-tv-industry-social-makeup-revealed

London calling: Ofcom to release new '(020) 4' phone numbers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Awst 2019

London will gain 10 million more landline phone numbers later this year, as Ofcom introduces a new ‘(020) 4’ range to keep the capital connected.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/new-020-4-phone-numbers

Reappointment of Iain Stephen Morrison to MG ALBA board - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Awst 2019

Ofcom has today announced the reappointment of Iain Stephen Morrison for a second term to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/reappointment-of-iain-stephen-morrison-to-mg-alba-board

Scotland becomes a nation of streamers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Over half of homes in Scotland now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in our viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/scotland-becomes-nation-of-streamers

Cymru yn dod yn genedl o ffrydwyr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Mae bron i hanner y cartrefi yng Nghymru wedi tanysgrifio i Netflix, Amazon, Now TV neu Disney Life erbyn hyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/wales-becomes-nation-of-streamers

Northern Ireland becomes a nation of streamers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Around half of homes in Northern Ireland now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in our viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/northern-ireland-becomes-nation-of-streamers

UK becomes a nation of streamers... but traditional broadcast TV leads the way on UK content - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2019

Around half of all UK homes now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in the nation’s viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/uk-becomes-nation-of-streamers

Radio industry makes progress on diversity, but much further to go - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

31 Gorffennaf 2019

People from minority ethnic backgrounds, disabled people and women at a senior level remain under-represented in UK radio, according to Ofcom’s second major study of the industry’s diversity.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/radio-industry-diversity

Giffgaff fined £1.4m for overcharging customers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Gorffennaf 2019

Ofcom has today fined mobile company Giffgaff £1.4m for overcharging millions of customers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/giffgaff-fined-for-overcharging-customers