Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Cannoedd o orsafoedd radio digidol newydd i wrandawyr lleol

Gallai cannoedd o orsafoedd radio lleol newydd ddechrau darlledu yn y DU, o’r flwyddyn nesaf o dan gynigion a amlinellwyd gan Ofcom heddiw.

Dyfodol newydd i deledu gwasanaeth cyhoeddus

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom amryw o fesurau i sicrhau bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i ddarparu gwasanaethau teledu o ansawdd uchel i wylwyr yn y DU.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Reappointment of Iain Stephen Morrison to MG ALBA board - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Awst 2019

Ofcom has today announced the reappointment of Iain Stephen Morrison for a second term to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/reappointment-of-iain-stephen-morrison-to-mg-alba-board

Scotland becomes a nation of streamers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Over half of homes in Scotland now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in our viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/scotland-becomes-nation-of-streamers

UK becomes a nation of streamers... but traditional broadcast TV leads the way on UK content - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Around half of all UK homes now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in the nation’s viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/uk-becomes-nation-of-streamers

Cymru yn dod yn genedl o ffrydwyr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Mae bron i hanner y cartrefi yng Nghymru wedi tanysgrifio i Netflix, Amazon, Now TV neu Disney Life erbyn hyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/wales-becomes-nation-of-streamers

Northern Ireland becomes a nation of streamers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

07 Awst 2019

Around half of homes in Northern Ireland now subscribe to TV streaming services, according to a major Ofcom report revealing rapid shifts in our viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/northern-ireland-becomes-nation-of-streamers

Radio industry makes progress on diversity, but much further to go - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

31 Gorffennaf 2019

People from minority ethnic backgrounds, disabled people and women at a senior level remain under-represented in UK radio, according to Ofcom’s second major study of the industry’s diversity.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/radio-industry-diversity

Giffgaff fined £1.4m for overcharging customers - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Gorffennaf 2019

Ofcom has today fined mobile company Giffgaff £1.4m for overcharging millions of customers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/giffgaff-fined-for-overcharging-customers

Tonnau awyr wedi cael eu rhyddhau i gefnogi’r chwyldro di-wifr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Gorffennaf 2019

Mae ffermwyr, ffatrïoedd a pharciau busnes yn rhai o’r grwpiau a allai elwa o chwyldro mewn technoleg ddi-wifr, yn dilyn penderfyniad Ofcom heddiw i ryddhau tonnau awyr er mwyn cefnogi arloesedd a galluogi gwasanaethau newydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/airwaves-opened-up-to-support-wireless-revolution

Rheolau newydd i amddiffyn pobl mewn rhaglenni teledu a radio - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Gorffennaf 2019

Mae Ofcom yn cynnig rheolau newydd heddiw i sicrhau bod pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio’n cael gofal iawn gan ddarlledwyr, gan ymestyn y mesurau amddiffyn a oedd eisoes mewn grym.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/new-rules-protect-people-tv-and-radio-shows

Ofcom fines RT £200,000 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Gorffennaf 2019

Ofcom has today fined the news channel RT £200,000 for serious failures to comply with our broadcasting rules – and required the channel to broadcast a summary of our findings to its viewers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ofcom-fines-rt

Telecoms and pay-TV complaints from July to September 2017 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

22 Gorffennaf 2019

Ofcom has today published data on the volume of consumer complaints it has received against major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/telecoms-pay-tv-complaints-q3-2017

Mesurau newydd i greu mwy o degwch i gwsmeriaid ffonau symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

22 Gorffennaf 2019

Heddiw mae Ofcom wedi nodi ystod o fesurau i greu mwy o degwch i gwsmeriaid ffonau symudol - gan gynnwys mwy o dryloywder, telerau contract sy’n decach ac amrywiaeth o brisiau gostyngol gan weithredwyr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/new-measures-fairness-for-mobile-customers

Plant hŷn yn ymwybodol o newyddion ffug - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

22 Gorffennaf 2019

Mae gan blant hŷn lai o ffydd mewn newyddion sy’n cael ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol na newyddion o ffynonellau eraill. Maent hefyd yn defnyddio nifer o fesurau i wahanu ffaith a ffuglen, yn ôl ymchwil Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2017/children-social-media-fake-news

Scotland leads the UK for time spent watching TV - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

People in Scotland watch more television than viewers in the rest of the UK, research from Ofcom finds.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/scotland-time-watching-tv

Llai o wylio teledu wedi’i ddarlledu yng Nghymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

Roedd faint o amser roedd pobl yng Nghymru yn ei dreulio yn gwylio teledu wedi’i ddarlledu wedi disgyn am y pumed flwyddyn o’r bron, yn ôl ymchwil gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/broadcast-tv-viewing-wales

Broadcast TV viewing declines in Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

People in Northern Ireland are watching less broadcast television on average per day than viewers in the rest of the UK, research from Ofcom finds.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/broadcast-tv-viewing-northern-ireland

Telecoms and pay-TV complaints from January to March 2014 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

Ofcom published the volumes of complaints made against the major providers of telecoms and pay TV services between January and March 2014. This is Ofcom’s thirteenth quarterly report, which aims to provide useful information for consumers when choosing a provider and incentivise operators to improve their performance.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2014/latest-phone-broadband-and-pay-tv-complaints

Ofcom yn cyhoeddi ymchwil ar ansawdd y gwasanaeth galwadau ffôn symudol - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

Ofcom yn cyhoeddi ymchwil ar ansawdd y gwasanaeth galwadau ffôn symudol

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2014/mobile-phone-call-service-quality

Telephone call charges to be made simpler - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

The cost of calling businesses and services will become clearer for consumers under major changes to telephone charging, Ofcom announced today.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2013/telephone-call-charges-to-be-made-simpler

TV streaming services overtake pay TV for first time - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Gorffennaf 2019

The number of UK subscriptions to television streaming services like Netflix has overtaken those to traditional pay television for the first time, marking a major shift in the UK’s viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/streaming-overtakes-pay-tv