Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn cadarnhau penodiad David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru.

Ofcom yn cadarnhau ei gynllun gwaith ar gyfer 2019/20

Mae Ofcom heddiw wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 yn cyflwyno ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Ebrill 2019

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn penodi David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/david-jones-appointed-first-ofcom-board-member-for-wales

Ofcom launches one-stop mobile coverage checker - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Ebrill 2019

People can now check their operator’s mobile phone coverage using a simple, powerful online tool launched by Ofcom today.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/mobile-coverage-checker-launch

Ad-daliad i gwsmeriaid band eang a llinell sefydlog pan fydd pethau’n mynd o’i le - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

31 Mawrth 2019

Bydd cwsmeriaid band eang a llinell sefydlog yn cael ad-daliad gan eu darparwyr pan fydd pethau’n mynd o’i le, a hynny heb orfod brwydro, o ddydd Llun (1 Ebrill) ymlaen.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/money-back-broadband-landline-customers

Rhaid i’r diwydiant radio fynd i’r afael ag amrywiaeth - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

26 Mawrth 2019

Mae adroddiad Ofcom, Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn y Diwydiant Radio, yn datgelu, am y tro cyntaf, maint yr her sy'n wynebu’r sector mewn perthynas ag amrywiaeth

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/radio-industry-must-tune-in-to-diversity

Telecoms and pay-TV complaints from April to June 2018 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

11 Mawrth 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/telecoms-pay-tv-complaints-q2-2018

Ofcom appoints Carrie Matchett as Chair of Advisory Committee for Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Mawrth 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/Appoint-carrie-matchett-chair-advisory-northern-ireland

More digital radio stations on their way to UK listeners - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Mawrth 2019

Ofcom today announced two applications to run a second national, commercial digital radio ‘multiplex’ in the UK, which will deliver around 15 new national DAB stations next year.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/dab-mux-apps

Protection for consumers against unexpected mid-contract price rises - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Mawrth 2019

Consumers and small businesses taking out new landline, broadband or mobile contracts should be allowed to exit them without penalty if their provider increases the monthly subscription price agreed at the point of sale.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2014/protection-for-consumers-against-unexpected-mid-contract-price-rises

Rhagor o wrando ar bodlediadau yn y Deyrnas Unedig - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Mawrth 2019

Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, gyda bron i 6 miliwn o oedolion bellach yn gwrando bob wythnos, fel y canfu Ofcom ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Podlediadau ddydd Sul.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/uk-podcast-listening-booms

TV streaming services overtake pay TV for first time - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

04 Mawrth 2019

The number of UK subscriptions to television streaming services like Netflix has overtaken those to traditional pay television for the first time, marking a major shift in the UK’s viewing habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/streaming-overtakes-pay-tv

Gwybodaeth glir, onest cyn i chi brynu band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Chwefror 2019

Rhaid i’r rhai sy’n siopa am fand eang gael gwybod pa mor gyflym fydd eu gwasanaeth newydd, cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract, dan fesurau gwarchod newydd Ofcom o yfory (1 Mawrth) ymlaen.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/clear-information-before-buy-broadband

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Ionawr 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/telecoms-pay-tv-complaints-q3-2018

Pam mae plant yn treulio amser ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Ionawr 2019

Mae’r amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein wedi sefydlogi ar ychydig dros ddwy awr y diwrnod, wrth i astudiaeth newydd gan Ofcom ddarganfod y rhesymau pam y mae pobl ifanc yn cael eu denu at wasanaethau fideo fel Netflix a YouTube.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/why-children-spend-time-online

Best and worst broadband and phone service quality revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Ionawr 2019

New research published today by Ofcom shines a light on how well each of the UK’s largest telecoms companies served their customers in 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/best-worst-telecoms-providers

New appointment to Ofcom’s Advisory Committee for Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Ionawr 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/phil-flanagan-appointmented-to-the-advisory-committee-of-northern-ireland

Most complained about TV programmes of 2018 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Ionawr 2019

Celebrity Big Brother was the television programme that attracted most viewer complaints to Ofcom in 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/most-complained-about-tv-programmes-of-2018

Ydy rhifau ffôn yn dal yn bwysig? - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Ionawr 2019

Mae pobl Prydain wedi haneru’r amser maen nhw’n ei dreulio ar eu ffonau llinell dir - ond yn defnyddio deg gwaith yn fwy o ddata symudol nag oedden nhw chwe blynedd yn ôl, wrth i ymchwil newydd ddangos y newid mewn agweddau tuag at y rhif ffôn traddodiadol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ringing-changes-do-phone-numbers-still-matter

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar ymchwiliadau i’r sianel newyddion RT - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi canfod heddiw fod y sianel newyddion RT wedi torri rheolau darlledu drwy fethu â bod yn ddiduedd mewn saith rhaglen newyddion a materion cyfoes dros gyfnod o chwe wythnos.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/update-investigations-rt-news

Ymateb Ofcom i adroddiad ynglŷn â chwyn lefel uwch yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom yn croesawu adroddiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, sy’n cefnogi ein gwaith presennol i amddiffyn cwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-response-cmas-super-complaint-report

Getting rural areas connected - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2018

Mobile and broadband coverage are improving in the UK, but too many rural areas still get a poor signal – according to Ofcom’s major study of the UK’s communications networks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/getting-rural-areas-connected