Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints we receive about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

Pam mae plant yn treulio amser ar-lein

Mae’r amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein wedi sefydlogi ar ychydig dros ddwy awr y diwrnod, wrth i astudiaeth newydd gan Ofcom ddarganfod y rhesymau pam y mae pobl ifanc yn cael eu denu at wasanaethau fideo fel Netflix a YouTube.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Ionawr 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/telecoms-pay-tv-complaints-q3-2018

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

30 Ionawr 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/features-and-news/latest-telecoms-and-pay-tv-complaints-revealed-jan-2019

Pam mae plant yn treulio amser ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Ionawr 2019

Mae’r amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein wedi sefydlogi ar ychydig dros ddwy awr y diwrnod, wrth i astudiaeth newydd gan Ofcom ddarganfod y rhesymau pam y mae pobl ifanc yn cael eu denu at wasanaethau fideo fel Netflix a YouTube.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/why-children-spend-time-online

Best and worst broadband and phone service quality revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

25 Ionawr 2019

New research published today by Ofcom shines a light on how well each of the UK’s largest telecoms companies served their customers in 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/best-worst-telecoms-providers

New appointment to Ofcom’s Advisory Committee for Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Ionawr 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/phil-flanagan-appointmented-to-the-advisory-committee-of-northern-ireland

Most complained about TV programmes of 2018 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Ionawr 2019

Celebrity Big Brother was the television programme that attracted most viewer complaints to Ofcom in 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/most-complained-about-tv-programmes-of-2018

Ydy rhifau ffôn yn dal yn bwysig? - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Ionawr 2019

Mae pobl Prydain wedi haneru’r amser maen nhw’n ei dreulio ar eu ffonau llinell dir - ond yn defnyddio deg gwaith yn fwy o ddata symudol nag oedden nhw chwe blynedd yn ôl, wrth i ymchwil newydd ddangos y newid mewn agweddau tuag at y rhif ffôn traddodiadol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ringing-changes-do-phone-numbers-still-matter

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar ymchwiliadau i’r sianel newyddion RT - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

20 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi canfod heddiw fod y sianel newyddion RT wedi torri rheolau darlledu drwy fethu â bod yn ddiduedd mewn saith rhaglen newyddion a materion cyfoes dros gyfnod o chwe wythnos.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/update-investigations-rt-news

Ymateb Ofcom i adroddiad ynglŷn â chwyn lefel uwch yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

19 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom yn croesawu adroddiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, sy’n cefnogi ein gwaith presennol i amddiffyn cwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-response-cmas-super-complaint-report

Getting rural areas connected - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2018

Mobile and broadband coverage are improving in the UK, but too many rural areas still get a poor signal – according to Ofcom’s major study of the UK’s communications networks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/getting-rural-areas-connected

Cysylltu ardaloedd gwledig yng Nghymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Rhagfyr 2018

.Mae darpariaeth symudol a band eang yn gwella yn y DU, ond mae gormod o ardaloedd gwledig yn parhau i gael signal gwael – yn ôl astudiaeth sylweddol Ofcom ar rwydweithiau cyfathrebu’r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/getting-rural-areas-connected-in-wales

Jonathan Oxley appointed Chief Executive of UK Regulators Network - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Rhagfyr 2018

Jonathan Oxley, Competition Group Director and an Executive Board Member at Ofcom, has been appointed the new Chief Executive of the UK Regulators Network (UKRN).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/jonathan-oxley-appointed-chief-executive-uk-regulators-network

Gallai hanner yr holl gartrefi gyflymu eu band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

14 Rhagfyr 2018

Gallai hanner yr holl gartrefi ym Mhrydain symud i fand eang cyflymach heddiw, meddai Ofcom wrth iddo ddatgan cyfres o gamau i ddiogelu cwsmeriaid band eang ffyddlon a helpu pobl i gael bargen well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/half-of-homes-could-boost-their-broadband

Ofcom yn ail-ddyfarnu trwydded radio masnachol Ceredigion i Radio Ceredigion Limited - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod y drwydded radio masnachol lleol FM ar gyfer Ceredigion wedi cael ei hail-ddyfarnu i’r unig ymgeisydd, sef Radio Ceredigion Limited.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/ofcom-re-awards-the-ceredigion-commercial-radio-licence-to-radio-ceredigion-limited

Ofcom re-awards the Bristol 106.5 FM commercial radio licence to Celador Radio Limited - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

12 Rhagfyr 2018

Ofcom has today announced the 106.5 FM local commercial radio licence for Bristol to Celador Radio Limited, broadcasting as Sam FM.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ofcom-re-awards-the-bristol-106.5-fm-commercial-radio-licence-to-celador-radio-limited

Ofcom appoints new Content Board member - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Rhagfyr 2018

Ofcom has appointed Stephen Nuttall to its Content Board on a three-year term.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-content-board-member

Ofcom yn nodi ei raglen waith ar gyfer 2019/20 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Rhagfyr 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi’r rhaglen waith y mae wedi’i chynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/work-programme-201920

Terfynau prisiau newydd ar rifau 118 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Tachwedd 2018

Bydd pobl sy'n ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel o dan derfynau prisiau newydd ar gyfer rhifau ffôn 118, a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/new-price-cap-on-118-numbers

Siopwyr technoleg yn cefnu ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith a chwaraewyr DVDs - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Tachwedd 2018

Mae ffigurau Ofcom yn datgelu bod Prydeinwyr yn cefnu ar chwaraewyr DVDs a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ac yn troi’n fwyfwy at dechnoleg mwy newydd – gyda setiau teledu clyfar ac oriorau clyfar ar gynnydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/tech-shoppers-ditch-desktop-pcs-and-dvds

EE a Virgin Media yn cael dirwy am godi gormod ar gwsmeriaid - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Tachwedd 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy i EE a Virgin Media sy’n dod i gyfanswm cyfun o £13.3m, am godi gormod ar gwsmeriaid ffôn a band eang a oedd yn dymuno gadael eu contractau yn gynnar.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/ee-virgin-media-fined-overcharging-customers