Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn penodi aelodau newydd o'r Bwrdd Cynnwys

20 Tachwedd 2015

20 November 2015

Mae Ofcom wedi penodi dau aelod newydd o'r Bwrdd Cynnwys.

Mae gan Aled Eirug dros dri degawd o brofiad yn y cyfryngau, gan gynnwys deng mlynedd fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Wales. Mae Aled yn Aelod o Awdurdod S4C ac yn Gadeirydd pwyllgor ymgynghori'r Cyngor Prydeinig yng Nghymru. Mae Aled yn ymuno fel Aelod ar ran Cymru ar Fwrdd Cynnwys Ofcom, a bydd hefyd yn eistedd ar Bwyllgor Cynghori Cymru Ofcom.

Mae Dr Zahera Harb yn Uwch Ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Dinas Llundain.� Mae gan Zahera ddealltwriaeth drylwyr o'r cyfryngau a chyfathrebu ac mae'n cynnig arbenigedd a gwybodaeth am ddarlledu mewn ieithoedd lleiafrifol i Fwrdd Cynnwys Ofcom. Mae hi'n aelod o fwrdd y Rhwydwaith Newyddiaduraeth Foesegol.

Mae Bwrdd Cynnwys Ofcom yn un o bwyllgorau prif Fwrdd Ofcom, gyda chyfrifoldeb cynghori a dirprwyedig dros ystod eang o faterion sy’n ymwneud � chynnwys. Y Bwrdd Cynnwys yw prif fforwm Ofcom ar gyfer rheoleiddio ansawdd a safonau teledu, radio a fideo ar alw.

Dywedodd Tim Gardam, Cadeirydd Bwrdd Cynnwys Ofcom: "Mae Aled a Zahera yn cynnig cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd a byddant yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i waith Ofcom. Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu'r ddau ohonynt."

Bydd penodiadau Aled a Zahera yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2015. Bydd y ddau yn treulio cyfnod o dair blynedd gydag Ofcom.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae Aled Eirug yn cymryd lle Glyn Mathias fel yr Aelod ar ran Cymru ar Fwrdd Cynnwys Ofcom. Fe wnaeth Glyn roi'r gorau i'w swydd ar Fwrdd Cynnwys Ofcom yn ystod yr haf hwn.

Mae gwybodaeth am Fwrdd Cynnwys Ofcom ar gael yma.