Apwyntio'r Arglwydd (Terry) Burns yn Gadeirydd Ofcom

14 Rhagfyr 2017

Mae'r Llywodraeth Brydeinig heddiw wedi apwyntio'r Arglwydd (Terry) Burns fel Cadeirydd nesaf Ofcom.

Mae hyn yn dilyn gwrandawiad a gynhaliwyd cyn yr apwyntiad heddiw gyda'r Arglwydd Burns. Mae Karen Bradley,  yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cadarnhau'r apwyntiad.

Roedd yr Arglwydd Burns tan Ionawr 2016 yn Gadeirydd Channel 4, lle bu'n gwasanaethu'r darlledwr gwasanaethau cyhoeddus am chwe blynedd.

Mae e hefyd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd ar gyfer nifer o sefydliadau sector preifat a chyhoeddus, yn cynnwys Marks & Spencer, Santander UK, Dŵr Cymru, y Loteri Genedlaethol a 'The Royal Academy of Music'.

O 2004 i 2006, yr Arglwydd Burns oedd Cynghorwr Annibynnol yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Adolygiad Siarter y BBC. Mae e'n eistedd fel arglwydd traws-bleidiol yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Fel a gyhoeddwyd eisoes, mae'r Fonesig Patricia Hodgson yn rhoi'r gorau i gadeiryddiaeth Ofcom ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd yr Arglwydd Burns yn cymryd yr awennau o 1 Ionawr 2018.

Dywedodd yr Arglwydd Burns: "Rwy'n hynod o falch o gael y cyfle i ymgymryd â'r rôl hon ar amser pwysig i Ofcom. Mae sector gyfathrebiadau'r DU yn darparu gwasanaethau hanfodol i bawb yn y DU ac mae'n hanfodol i lwyddiant yr economi yn y dyfodol."

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae gan yr Arglwydd Burns gyfoeth o brofiad a rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda'n gilydd wrth i ni gyflawni blaenoriaethau Ofcom.

“Rwy'n hynod ddiolchgar i'r Fonesig Patricia Hodgson sydd wedi darparu goruchwyliaeth arbenigol i Ofcom fel Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd dros y chwe blynedd ddiwethaf. Mae cydweithwyr ar draws Ofcom yn diolch iddi am ei chyfraniad."

DIWEDD

Nodiadau

  1. Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon sy'n penodi Cadeirydd Ofcom.
  2. Y tâl ar gyfer y swydd yw £120,000 ar gyfer hyd at dridiau yr wythnos.
  3. Penodir y Cadeirydd am gyfnod o bedair blynedd.