Ofcom yn penodi aelodau Bwrdd Cynnwys newydd

05 Rhagfyr 2017

Mae Ofcom wedi penodi Monisha Shah a Jonathan Baker i’w Fwrdd Cynnwys.

Mae Bwrdd Cynnwys Ofcom yn un o bwyllgorau prif Fwrdd Ofcom. Mae ganddo gyfrifoldeb cynghori, dirprwyedig dros ystod eang o faterion cynnwys, fel rheoleiddio ansawdd a safonau teledu, radio a fideo ar alwad.

Mae’r Bwrdd Cynnwys yn darparu profiad o gynnwys ac o olygu ar lefel uwch i Ofcom. Mae ei aelodau presennol wedi gweithio gydag amrywiaeth o ddarlledwyr y DU, yn cynnwys y BBC, ITV, Channel 4, S4C a Sky.

Mae Monisha a Jonathan yn ymuno â Bwrdd Cynnwys Ofcom am dair blynedd, gan wasanaethu tan 30 Medi 2020.

Monisha Shah

Mae Monisha yn swyddog gweithredol profiadol yn y celfyddydau a’r cyfryngau, ac mae wedi dal swyddi amlwg ar nifer o Fyrddau uchel eu proffil yn y sector masnachol a chyhoeddus.

Hi yw Cadeirydd presennol Coleg Theatr a Pherfformio Rose Bruford; mae’n un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Imagen, cwmni technoleg rheoli’r cyfryngau; ac yn un o Gyfarwyddwyr Bwrdd Annibynnol y cwmni cyhoeddi Next Mediaworks.

Mae Monisha yn un o Ymddiriedolwyr presennol ArtFund ac mae wedi gwasanaethu fel un o Ymddiriedolwyr y Tate rhwng mis Gorffennaf 2007 a 2015. Hi oedd Ymddiriedolwr cyswllt y Tate hefyd ar Fwrdd yr Oriel Genedlaethol, ac mae wedi gwasanaethu ar Fyrddau Amgueddfa Foundling ac ArtUK. Bu Monisha yn gweithio yn BBC Worldwide am 10 mlynedd cyn rhoi’r gorau iddi yn 2010.

Jonathan Baker

Mae gan Jonathan dros 40 mlynedd o brofiad ym maes newyddiaduraeth, ac ef yw Athro Newyddiaduraeth sylfaenol Prifysgol Essex.

Dechreuodd ei yrfa fel gohebydd gyda Daily Post ac Echo Lerpwl, cyn ymuno ag adran Newyddion Radio'r BBC. Treuliodd ddwy flynedd fel Golygydd Cynorthwyol rhaglen Today Radio 4, a dychwelodd fel Golygydd Gweithredol Ystafell Newyddion y Radio, cyn symud i orsaf newydd Radio 5 Live fel Golygydd Gweithredol, Rhaglenni Newyddion. Symudodd Jonathan i raglenni Teledu’r BBC fel Golygydd rhaglenni One O’Clock News a Six O’Clock News, cyn mynd ymlaen i weithio ar y brif raglen, Nine O’Clock News. Yna symudodd y bwletin i'w slot presennol, sef deg o’r gloch yr hwyr, lle enillodd llawer o wobrau BAFTA a Gwobrau’r Gymdeithas Teledu Frenhinol yn ystod ei gyfnod yn y rôl.

Treuliodd Jonathan hefyd bum mlynedd fel Golygydd Newyddion BBC World, ac yna daeth yn Ddirprwy Bennaeth yn yr adran Casglu Newyddion ehangach. Fe’i penodwyd hefyd yn Bennaeth y Coleg Newyddiaduraeth, lle'r oedd yn gyfrifol am hyfforddi 8,000 o newyddiadurwyr y BBC.