Ofcom yn dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd

11 Rhagfyr 2019

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei fod wedi dyfarnu pedair o drwyddedau radio cymunedol newydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Bydd y gorsafoedd newydd yn gwasanaethu Merthyr Tudful yn ne Cymru; Tywyn, Conwy, yng ngogledd Cymru; Shaftesbury, Dorset yn Lloegr a Shotts yn Lanarkshire, yr Alban.

Caiff gwasanaethau radio cymunedol eu darparu ar sail ddi-elw, gan ganolbwyntio ar ddarparu manteision cymdeithasol penodol i ardal neu gymuned fuddiant benodol.

Mae dros 290 o orsafoedd radio cymunedol ar yr awyr ar hyn o bryd.

Mae’r pedair trwydded radio cymunedol newydd wedi’u dyfarnu i:

  • Radio Merthyr (The 3Gs Development Trust), Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tydfil

Enw cyswllt: Melvyn Jones

Gwefan: www.3gs.org.uk

Bydd Radio Merthyr yn canolbwyntio ar fywyd yn ardal Merthyr a bydd yn gweithio gyda busnesau lleol. Bydd Radio Merthyr yn darparu gwasanaeth radio cynhwysol i bobl yn ardal Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful.

  • Sound Radio (Sound Radio Limited), Tywyn, Bae Cinmel, Abergele a’r Rhyl

Enw cyswllt: Craig Kennealey

Gwefan: www.soundradio.wales

Bydd Sound Radio yn rhedeg gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar yr ardal leol a bydd yn cynnwys rhai rhaglenni Cymraeg. Mae ar gyfer cymunedau Bae Cinmel a Thywyn, Abergele, y Rhyl a’r trefi a’r pentrefi cyfagos yn Nyffryn Clwyd.

  • Alfred (Alfred Radio Limited), Shaftesbury

Enw cyswllt: Keri Jones

Gwefan: www.ThisisAlfred.com

Bydd radio Alfred yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac mae wedi’i anelu at wrandawyr hŷn. Bydd yn darparu gwasanaeth i gymuned Shaftesbury a’r ardal wledig gyfagos.

  • Listen Lanarkshire (Getting Better Together Limited), Shotts, Swydd Lanark

Enw cyswllt: Iain Whyte

Gwefan: www.listenlanarkshire.com

Bydd Listen Lanarkshire yn gweithio gyda phartneriaid lleol yn cynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid a chlybiau chwaraeon. Bydd yn gwasanaethu cyn gymunedau glofaol Shotts a’r pentrefi cyfagos.

Mae’r trwyddedau’n cael eu dyfarnu am gyfnod o bum mlynedd. Mae datganiad sy’n nodi’r prif ffactorau er dyfarnu’r trwyddedau uchod ar gael ar wefan Ofcom.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Yn ogystal â'r trwyddedau uchod a gafodd eu dyfarnu, fe wnaeth Ofcom ystyried dau gais arall ond penderfynodd beidio â dyfarnu trwydded i’r canlynol:

  • Pulse Radio (Glan Clwyd AM Ltd), Y Rhyl a Phrestatyn, Sir Ddinbych
  • Llais y Gymuned (Clwyd Community Broadcasting Ltd), Llanelwy, Sir Ddinbych

Penderfynodd Ofcom beidio ag ystyried ceisiadau gan y canlynol:

  • Phase Radio (Wales), Prestatyn, Galltmelyd, Rhuddlan a’r Rhyl, Sir Ddinbych
  • ME2U Community Radio, Croydon