Ofcom yn croesawu cytundeb cwmnïau symudol i greu ‘rhwydwaith gwledig a rennir’

25 Hydref 2019

Llefarydd ar ran Ofcom: “Rydym yn croesawu'r ymrwymiadau hyn, sy'n dilyn trafodaethau manwl rhwng y Llywodraeth, Ofcom a'r cwmnïau symudol. Bydd y gwelliannau hyn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gwsmeriaid symudol ar draws y DU, a byddwn yn sicrhau eu bod yn rhwym mewn cyfraith drwy eu cynnwys yn nhrwyddedau’r cwmnïau. Byddwn hefyd yn monitro cwmnïau ac yn adrodd ar eu cynnydd o ran sicrhau gwell darpariaeth.

“Ar wahân i hynny, byddwn yn nodi cynlluniau diwygiedig i ryddhau rhagor o donnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf. Yn sgil y cytundeb heddiw, ni fyddwn yn cynnig cynnwys gofynion darpariaeth yn ein proses arwerthu. Byddwn nawr, gyda'r diwydiant, yn bwrw ymlaen â’r dasg ar frys o gael gwasanaethau symudol gwell i bobl, ble bynnag y maent.”