Penderfyniad Pwyllgor Etholiadau Ofcom ar gŵyn gan Reform UK

05 Mai 2021

Mae Pwyllgor Etholiadau Ofcom wedi ystyried cwyn gan Reform UK am drafodaeth arweinwyr teledu byw y BBC yng Nghymru, a ddarlledwyd ar 29 Ebrill 2021.

Mae'r Pwyllgor wedi penderfynu na chododd ymagwedd y BBC tuag at fformat y drafodaeth bryderon o dan ein rheolau darlledu, ac nid yw wedi cynnal cwyn Reform UK.

Mae penderfyniad y Pwyllgor ar gael yn llawn (PDF, 316.7 KB).