Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Areithiau a sylwadau


Read transcripts of speeches and comments made by Ofcom representatives.

Older speeches and comment

You can find older speeches and comment on the National Archives website.