Areithiau


Darllenwch drawsgrifiadau o areithiau gan gynrychiolwyr Ofcom.

Gallwch chi ddod o hyd i fwy o newyddion, erthyglau, barn a gwybodaeth am ein gwaith yn ein canolfan newyddion.

Older speeches and comment

You can find older speeches and comment on the National Archives website.