Tanysgrifiwch i ebyst datganiadau newyddion

Ein gwaith yn trwyddedu a rheoleiddio teledu, radio a darlledu ar alwEin gwaith i sicrhau bod gan blant ac oedolion y sgiliau, gwybodaeth a’r dealltwriaeth i ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu’n llawn.Ein gwaith i reoleiddio band eang, ffonau symudol a llinell dir a gwasanaethau telegyfathrebiadau eraill.Ein gwaith yn rheoleiddio gwasanaethau post.Ein gwaith i reoli sbectrwm radio’r DU - y tonnau awyr sy’n sail i ddyfeisiau diwifr a chyfathrebiadau modern.Newyddion corfforaethol am Ofcom.


Mae ein gwasanaeth e-bost trydydd parti yn storio eich data personol y tu allan i’r UE/DU ac yn defnyddio cwcis i fesur ymgysylltiad â’n diweddariadau e-bost. Mae cwcis yn ein helpu ni i wella ein gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n polisi cwcis a sut rydyn ni’n delio â’ch data personol.