Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Manylion Gwiriwr Darpariaeth Symudol a Band Eang Ofcom

16 Rhagfyr 2016

Mae’r gwiriwr hwn yn dangos argaeledd darpariaeth symudol a band eang ar gyfer eich cyfeiriad chi.  Bydd hefyd yn dangos y cyflymder disgwyliedig sydd ar gael ar gyfer band eang.

Mae’r gwiriwr hefyd yn gallu profi eich cysylltiadau band eang a Wi-Fi ac mae’n rhoi awgrymiadau i wella eich cyflymder.  Mae’r gwiriwr yn rhedeg cyfres o brofion a mesuriadau’n gyflym o’ch ffôn clyfar neu’ch tabled i roi gwybod i chi sut mae eich cysylltiad symudol neu fand eang yn perfformio.

I gael golwg gyflawn ar ansawdd eich cysylltiad, mae’n syniad da rhedeg y prawf mewn lleoliadau gwahanol, ar adegau gwahanol ac ar ddyfeisiau gwahanol.

Drwy lwytho’r ap ffôn clyfar hwn i lawr rydych chi’n derbyn telerau ac amodau Ofcom ar gyfer ei ddefnyddio, sydd ar gael yma: https://www.ofcom.org.uk/checker-app/terms-and-conditions

Cwestiynau Cyffredin ynghylch y gwiriwr darpariaeth symudol

Cwestiynau Cyffredin ynghylch y Gwiriwr Band Eang