Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i gwyno neu i roi gwybod am broblemau â gwasanaethau ffôn, post a rhaglenni teledu a radio. Cliciwch ar y blychau isod i drosglwyddo eich cwyn i’r lle cywir.

Featured content

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?