Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i gwyno neu i roi gwybod am broblemau â gwasanaethau ffôn, post a rhaglenni teledu a radio. Cliciwch ar y blychau isod i drosglwyddo eich cwyn i’r lle cywir.

Featured content

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?