Cynnwys y rhyngrwyd

Yn wahanol i ddarlledu, nid oes angen i unrhyw un gael trwydded i gyhoeddi cynnwys ar-lein. Fodd bynnag, rhaid i'r cynnwys hwnnw fod yn unol â'r gyfraith. Mae llinell gymorth adrodd yr Internet Watch Foundation (IWF) yn cynnig lle dienw a diogel i adrodd am ddelweddau a fideos cam-drin rhywiol ar-lein, lle bynnag y dewch o hyd iddynt.

Mae cylch gwaith yr IWF yn cynnwys y tri math hyn o gynnwys ar-lein:

  • cynnwys cam-drin plant yn rhywiol yn cael ei gynnal yn unrhyw le yn y byd;
  • cynnwys oedolion sy'n droseddol anweddus a gynhelir yn y DU; a
  • lluniau o ddelweddau cam-drin rhywiol plant nad ydynt yn rhai ffotograffig a gynhelir yn y DU

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?