Ymyriant neu dderbyniad ar y teledu neu’r radio

Mae'r BBC yn delio â chwynion ynghylch ymyriant ar eich teledu neu radio. Mae hefyd yn gallu rhoi manylion am unrhyw drosglwyddyddion sydd ddim yn gweithio yn eich ardal chi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor drwy declyn diagnostig y BBC sydd ar gael ar wefan y Radio and Television Investigation Service.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?